güncel yazılar...
Loading...

Mal Mukabili Ödemede Riskler

Mal mukabili veya açık hesap, ithalatçının yüklemeden sonra belirli bir vade ile ödemeyi yapmış olduğu ödeme şeklidir.

Mal mukabili ödemede çoğu zaman ithalatçı önce malları almakta, daha sonra tespit edilen vade çerçevesinde ödemesini ihracatçıya yapmaktadır.

Mal mukabili ödemede herhangi bir finansal enstrüman, örneğin poliçe, kullanılmamaktadır. Açık hesap ile yapılan ihracatlarda, tüm risk çoğu zaman yalnızca ihracatçı tarafından karşılanmak durumundadır.


Peki, ihracatçı firmaların mal mukabili ödeme ile çalışırken karşılaşabilecekleri riskler neleridir? Bugünkü yazımızda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım.

Mal Mukabili Ödemede Riskler

Malların ithalatçı tarafından alınmaktan vazgeçilmesi riski: Mal mukabili ödemede, ihracatçının almış olduğu ilk önemli risk, malların ithalatçı tarafından alınmaktan vazgeçilmesidir.

Örnek Olay: Ankara sitelerdeki bir mobilya firması, tedarikçisi aracılığı ile bulmuş olduğu Suudi Arabistan'daki bir ithalatçı için, özel üretim, işlemeli mobilyaların siparişini almıştır. Yapılacak olan sevkiyat açık hesap ile organize edilmiş olup, Suudi Arabistan'daki firmanın çok büyük bir firma olduğu ve ödemede sorun çıkarmayacağı, mobilya üreticisi firmaya bildirilmiştir. Sipariş için herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Sipariş tamamlanıp, sevkiyat aşamasına gelindiğinde, Suudi Arabistan'daki firma ülkesindeki ekonomik durgunluğu gerekçe göstererek siparişi iptal edeceğini söylemiştir. Üretici firma, siparişi özel olarak yaptığını, bu ürünleri Suudi Arabistan pazarı haricinde her hangi başka bir ülkeye satamayacağını gerekçe göstererek, sevkiyatı tamamlamak istemiş, daha sonra taraflar orjinal satış bedelinden %30 indirim yaparak işlemi tamamlamışlardır.

Mallarının bedelinin alınamaması riski: İhracatçının gönderdiği mallarının bedelini alamaması ihtimali, mal mukabili ödemede diğer ödeme yöntemlerine göre çok daha fazladır, çünkü mal mukabili ödemede ithalatçılar önce malları almakta, daha sonra uygun bulmaları halinde ödeme yapmaktadırlar.

Haksız reklamasyon riski: Açık hesap ile yapılan ihracatlarda, ithalatçılar, haksız reklamasyon ile mal bedelinden kesinti yaparak ödeme yapabilmektedirler.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.