güncel yazılar...
Loading...

cezayir akreditif

Anahtar Kelimelercezayir akreditif, cezayir ihracat akreditif, cezayir akreditifi, akretif cezayir, cezayir ayçiçek yağı ihracat, cezayir salça ihracat, cezayir gıda ihracat, cezayir tekstil ihracat, cezayir makina ihracat, cezayir ihracatında risk, cezayir ihracatlarında riskli noktalar, cezayir vesaik mukabili ödeme, cezayir mal mukabili ödeme, cezayir güvenli ödeme, cezayir garantili ihracat ödemesi almak, cezayir örnek akreditif, cezayir akreditif çalışmak, cezayir akreditif risk, cezayir nasıl ihracat yapılır.

Cezayir 2009 yılından itibaren tüm ithalat işlemlerini akreditif ile yapılması yönünde karar almıştır. Hali hazırda Cezayir'e yapılan tüm ihracatlar akreditif üzerinden yapılmaktadır.

Cezayir ekonomisi petrol ve doğal gaz sektörüne bağımlı olan bir ülkedir. İhracat gelirlerinin %97‟si ve bütçe gelirlerinin %70‟e yakını petrol ve doğal gaz sektöründen sağlanmaktadır. Serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşayan Cezayir‟de altyapı yatırımlarında yetersizlik, özelleştirme çalışmalarının yavaş ilerlemesi, işsizlik oranın yaklaşık olarak %9,9 seviyesinde bulunması ülkenin başlıca sıkıntıları arasında yer almaktadır. Ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla hidrokarbonlar sektörüne bağımlılığın ve ülkedeki işsizliğin azaltılması planlanmakta ancak bu süreç ağır işlemektedir.

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Cezayir Ekonomisi :
Cezayir genelinde Türk menşeli ürünlere yönelik olarak olumlu bir imaj bulunmaktadır. Bu olumlu imaja tarihsel ve kültürel bağlar, coğrafi yakınlığın sağladığı lojistik avantajlar, Türk işadamlarının Cezayir’deki etkinliği gibi faktörlerin eklenmesi ile beraber Türkiye’nin Cezayir’deki ihracat etkisinin güçlendiği görülmektedir.

Özellikle son yıllarda petrol fiyatlarının artması ile beraber hızla artan petrol gelirlerini altyapı yatırımlarına ve ithalata yönlendirmeye devam eden Cezayir, hem kısa hem de uzun vadede Türkiye için gözde bir pazar niteliğindedir. Cezayir'in ileriye yönelik yatırım ve yeniden yapılanma hedefleri, tüm sektörlerimiz için önemli ticaret fırsatları sunmaktadır. 

Cezayir Dünya Bankası ekonomik koşullarının iş yapmaya elverişliliği kriterlerine göre 178 ülke arasında 125. sırada yer almaktadır.
 
Cezayir pazarında fırsatları değerlendirmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
  1. Cezayir ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
  2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
  3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
  4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
Cezayir İhracat Akreditif Danışmanlığı :
 
İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.
 
İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.
 
Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
  1. İşlem bazında risk analizi yapılması
  2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
  3. İşlem boyunca destek sağlanması
  4. İbraz öncesi belge kontrolü
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.