güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Çin'den En Çok İthal Ettiği 25 Ürün Grubu Nelerdir?

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in hazırlamış olduğu istatistiklere göre, 2014 yılı itibari ile Çin'den 24,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.

Söz konusu rakam, Çin'i Türkiye'nin en büyük 2. ithalat ortağı yapmaktadır. 2014 yılında Türkiye'nin en çok ithalat yapmış olduğu ülke 25,2 milyar dolar ile Rusya Federasyonu'dur.

Türkiye'nin Rusya'dan yapmış olduğu ithalat ile Çin'den yapmış olduğu ithalat karşılaştırıldığında, karşımıza çıkan en belirgin farklılık, Türkiye'nin Rusya'dan enerji ihtiyacını giderecek ürünler ve ham madde ithal ederken, Çin'den daha ziyade mamul veya yarı-mamul ithal etmiş olduğudur.

Resim: Free vector map of China outline
Bugünkü yazımda, Çin'den ithalat yapan veya yapmak isteyen firmalara önemli ölçüde yardımcı olacağını düşündüğüm, Türkiye'nin Çin'den en çok ithal ettiği ürün grupları konusunu işlemek istiyorum.

Türkiye'nin Çin'den En Çok İthal Ettiği 25 Ürün Grubu Hangileridir?


Aşağıdaki resimde Türkiye'nin 2014 yılı itibari ile Çin'den en çok ithal etmiş olduğu 25 kalem ürün grubu yer almaktadır.

Tablo, 4'lü GTİP kodu üzerinden ürün açıklamaları ve her bir ürün için yapılan toplam ithalat tutarını verecek şekilde düzenlenmiştir.

Ürünlerin diziliminde ithalat tutarı baz alınmıştır. En çok ithalat yapılan ürün grubu en önde yer alırken, diğer ürün grupları ithalat tutarları doğrultusunda aşağı doğru sıralanmıştır.

İthalat tutarları ABD doları üzerinden verilmiştir.


 1. Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar: Türkiye Çin'den 2014 yılında en çok 8517 GTİP numarası ile tanımlanan "telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazları" ithal etmiştir. Bu ürün grubunun ithalat tutarı yaklaşık olarak 2,63 milyar dolardır. Cep telefonları, akıllı telefonlar bu kategoride yer almaktadır.
 2. Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makinalar: Bilgisayarlar ve pek çok bilgisayar parçasının yer aldığı bu kategorinin ithalat tutarı ise yaklaşık 1,80 milyar dolardır.
 3. Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar: 8525 ile 8528 GTİP numaraları ile belirlenen ürünlerin aksam ve parçalarının ithalatı, Türkiye'nin Çin'den en fazla ithalat yapmış olduğu 3. ürün grubuna denk gelmektedir. Bu grubun ithalat tutarı yaklaşık 561 milyon dolardır.
 4. Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş): Yarı mamul olarak ithal edilen ipliklerin yer aldığı bu grup, Çin'den elektronik ürün harici en fazla ithalat yapılan grubu oluşturmaktadır. Bu grubun ithalat tutarı ise yaklaşık 465 milyon dolardır.
 5. Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları: Aydınlatma cihazları ve parçalarının 2014 yılında Çin'den yapılan ithalatına yaklaşık 4427 milyon dolar ödeme yapılmıştır.
 6. Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş modeller, bilmeceler (puzzle): Bugün için Türkiye'de satılan pek çok oyuncak Çin malıdır. Çin malı oyuncak ithalatına 2014 yılında 351 milyon dolarlık ödeme yapılmıştır.
 7. Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 318 milyon dolardır.
 8. Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 317 milyon dolardır.
 9. Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, evrak çantası, seyahat eşyası, kılıf vb: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 284 milyon dolardır.
 10. Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 283 milyon dolardır.
 11. Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 278 milyon dolardır. 
 12. Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 268 milyon dolardır.
 13. Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 231 milyon dolardır.
 14. Plastikten diğer eşya: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 230 milyon dolardır.
 15. Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 222 milyon dolardır.
 16. Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 216 milyon dolardır.
 17. Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt ve kartonlar: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 203 milyon dolardır.
 18. Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 202 milyon dolardır.
 19. Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar): Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 197 milyon dolardır.
 20. Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 185 milyon dolardır.
 21. Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb): Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 185 milyon dolardır.
 22. Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb eşya: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 185 milyon dolardır.
 23. Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 184 milyon dolardır.
 24. Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz): Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 182 milyon dolardır.
 25. Sentetik organik boyayıcı maddeler, fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan organik ürünler: Bu grubun 2014 yılı için Çin'den yapılan ithalat tutarı yaklaşık 180 milyon dolardır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.