güncel yazılar...
Loading...

2016 Yurtdışı Fuar Rehberi

Fuarlar, en azından Türkiye'de, düzenlendikleri yer bakımından, yurt içinde düzenlenen fuarlar ve yurtdışında düzenlenen fuarlar olmak üzere temel olarak iki çeşide ayrılmaktadırlar.

Yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarların bilinilirliğinin arttırılması için fuar organizasyonu yapan firmalara teşvik verilirken, yurtdışındaki fuarlara yapılan katılımlar ise doğrudan katılımcı firmalara verilen teşviklerle desteklenmektedir.

Yurtdışı fuarlara yapılacak katılımda kullanılan teşvikler, Türkiye ihracat teşvik sistemi içerisinde en sık kullanılan teşvik yöntemlerinden birisidir.
Infographic vector designed by Freepik
Bugünkü yazım, 2016 yılında yurtdışındaki fuarlara katılım yapmayı düşünen firmalara önemli bir kolaylık sağlayacağını düşündüğüm, "2016 Yurtdışı Fuar Rehberi" başlığını taşımaktadır.

2016 Yurtdışı Fuar Rehberi

Yurtdışı Fuarları Neden Desteklenmektedir?

Fuarlar, firmaların müşteriler tarafından tanınırlıklarını arttırdıkları ve yeni müşteriler buldukları önemli bir pazarlama etkinliğidir.

Her ne kadar, gelişen teknoloji elektronik pazarlamanın önünü açmış olsa da; hali hazırda firmalardaki karar alıcı konumundaki kişilerin, örneğin aile şirketlerinde firma sahipleri veya kurumsal firmalarda üst düzey yöneticiler, fuar ziyaretleri neticesinde yeni bağlantılar kurdukları bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Dolayısı ile yeni ihracat-ithalat bağlantıların önemli bir kısmı fuarlar veya alım heyetleri ile gerçekleştirilen yüz yüze toplantılarda sağlanmaktadır.

Bunun haricinde, elektronik ticaret adı altında yürütülen pazarlama faaliyetleri olan e-mail tanıtım yazısı gönderme, B2B siteler üzerinden müşteri bulmaya çalışma veya telefon ile müşteri bulma yöntemleri ise anlık olarak gelişen durumlarda işe yarayabilecek uygulamalardır. (Konu ile ilgili olarak "internet üzerinden ihracat müşterisi bulma yöntemleri" ile ilgili yazımı okuyabilirsiniz.)


Firmalar, Yurtdışında Düzenlenen Hangi Fuarlara, Ne Şekilde Katılım Yaparlarsa Fuar Desteklerinden Faydalanabilmektedirler? 

Firmalar, Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan, milli katılım düzenlenen uluslararası fuarlar, yurtdışında düzenlenecek sektörel veya genel katılıma açık "Türk Ürünleri Fuarları" ile bireysel katılımı desteklenecek uluslararası sektörel fuarlara yapacakları katılımlar neticesinde fuar desteklerine hak kazanabilmektedirler.

Milli Katılım Düzenlenen Uluslararası Sektörel Fuarlar

Milli Katılım Nedir? Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalarının Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımlarına milli katılım organizasyonu denilmektedir.

Milli Katılım Organizasyonlarını Hangi Kurumlar Gerçekleştirmektedir? Milli katılım organizasyonları, Ekonomi Bakanlığı tarafından her bir fuar için yetkilendirilen, genellikle fuarın hedef kitlesinde bulunan bir ihracatçı birliğinin veya İstanbul Ticaret Odası gibi köklü ticaret odalarının koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir.

Örnek Uygulama:

IFAT 2016. Türkiye Milli Katılım Organizasyonu


IFAT, çevre teknolojileri ve atık yönetimi alanında, Almanya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlar bütününün ortak adıdır.

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen IFAT fuarı ise alanında Dünya'nın en büyük fuarı olma özelliği taşımaktadır.

İki yılda bir düzenlenen IFAT Almanya Fuarına, Atık Su, Arıtma Sistemleri, Katı Atık, Geri Dönüşüm ve Çevre Teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar katılmaktadır.

IFAT Almanya Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım organizasyonu, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği görev ve yetkiye istinaden, 2012 yılından beri İstanbul Ticaret Odasınca gerçekleştirilmektedir.

IFAT 2016 Almanya fuarına katılım bedeli 550/m2 olup, söz konusu bedelin içerisinde aşağıdaki hizmetler yer almaktadır.
 • Yer tahsisi, fuar kayıt ve zorunlu iletişim bedeli
 • Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri tedariki
 • Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma
 • Malların İstanbul-Münih fuar alanı arasında nakliyesi, gümrükleme işlemi ve sigortalanması (NOT: Firma başına genellikle 1 paletlik fuar malı götürme hakkı tanınmaktadır.)
 • Fuar resmi kataloğunda ve internette firma bilgilerinin yer alması
 • Milli katılım kataloğunda firma bilgilerinin yer alması
 • Fuar süresince internet ve ikram hizmeti, ofis araçlarından faydalanma imkanı ( fotokopi, tarayıcı, faks vb.) 
IFAT 2016 fuarı T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan prestijli fuarlar listesinde yer almaktadır. 

Bu yüzden, IFAT 2016 fuarı katılımcılarına prestijli fuarlar listesinde yer almayan fuarlara göre daha kapsamlı bir destek sağlanmaktadır.

50.000 ABD Dolarına kadar yapılan fuar katılım bedeli harcamasının %50'si, ayrıca firma temsilcisi 5 kişinin gidiş —dönüş ekonomi sınıfı ulaşım masraflarının %50'si destek kapsamındadır.

Hangi Fuarlar Milli Katılıma Açıktır? Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten İhracat Genel Müdürlüğü, 1-2 sene öncesinden hangi fuarlara milli katılım düzenlenebileceğini web siteleri üzerinden açıklamaktadır.

Söz konusu listede, her bir fuarın başlangıç ve bitiş tarihi, hangi ülkede ve hangi şehirde düzenlendiği, hangi firma tarafından fuara milli katılımın organize edileceği, başvuru ücreti ve başvuru mercii ayrı ayrı belirtilmektedir.

İhracat Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu liste excel formatında olup, Ekonomi Bakanlığı'nın web sitesinden indirilebilmektedir.

Konu liste üzerinde çalışarak hazırlamış olduğum linkleri sizlere öncelikli olarak vermek istiyorum; çünkü orijinal listede bulunmayan fuar linkleri ve organizatör firma linklerine benim hazırladığım sayfalardan ulaşma şansınız var.

Bölümün sonunda ayrıca Ekonomi bakanlığının orijinal listesinin linkini de sizlerle paylaşacağım.
Ekonomi Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2016 milli katılım yapılabilecek fuarların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Listede geçen her fuara milli katılım yapılması söz konusu değildir. Liste, Ekonomi Bakanlığı tarafından ilan edilen, milli katılım yapılabilecek fuarlar listesi olarak okunmalıdır. Bir fuara milli katılım yapılabilmesi için belirli teknik süreçlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Türk Ürünleri Fuarları

Türk Ürünleri Fuarları, sektörel olarak veya genel katılıma açık biçimde düzenlenebilmektedir. Daha ziyade az gelişmiş ülkeler hedef alınarak düzenlenen Türk Ürünleri Fuarları, daha çok "hedef pazarlara Türk İhracatçılarını tanıştırma amacı taşımaktadır", denilebilir.

Özellikle, İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türk Ürünleri Fuarları'na katılımcı firmalardan önemli miktarda talep olmaktadır.

Geçmişte Katar, Bosna Hersek, İran, Fas gibi ülkelerde Türk Ürünleri Fuarları düzenleyen İTO, 2016 yılında aşağıdaki ülkelerde Türk Ürünleri Fuarları düzenlemeyi planlamaktadır.

 • Gana-1. Türk Ürünleri Fuarı Akra / Gana (Konu: Genel Ticaret) (Destek Miktarı: %50) Türk Ürünleri Fuarı
 • Expo Turkey in Iran Tahran / İran (Konu:Genel Ticaret) (Destek Miktarı: %50) Sektörel Türk Ürünleri Fuarı
 • Fas-1. Türk Ürünleri Fuarı Kazablanka / Fas (Konu:Genel Ticaret) (Destek Miktarı: %50) Sektörel Türk Ürünleri Fuarı
 • Cezayir-3. Türk Ürünleri Fuarı Alger /Cezayir (Konu:Genel Ticaret) (Destek Miktarı: %50) Sektörel Türk Ürünleri Fuarı
 • 2nd Made in Turkey Doha / Katar (Konu:Genel Ticaret) (Destek Miktarı: %50) Sektörel Türk Ürünleri Fuarı
Örnek Uygulama:

Gana-1. Türk Ürünleri Fuarı

Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar

Bireysel Katılım Nedir? Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş  ve her hangi bir ihracatçı birliğine üye olan şirketlerin, kendi bireysel çabaları ile Ekonomi Bakanlığı tarafından bireysel katılım destek kapsamına alınmış, yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarlara katılım göstermeleri fuarlar mevzuatında "Bireysel Katılım" olarak açıklanmaktadır.

Bireysel Fuar Katılımı ile Milli Fuar Katılımı Arasındaki Başlıca Farklılıklar Nelerdir? Bireysel olarak yurtdışı fuarlara katılacak firmalar, fuar organizatörü olan firmalarla, ki bu firmalar çoğunlukla yurtdışında bulunmaktadır, doğrudan iletişim kurmaktadırlar.

Stand yer seçimi, stand dizaynı, standa elektrik su bağlantısı yaptırılması, malların Türkiye'den yurtdışındaki fuar alanına taşınması, malların gümrük işlemlerinin yapılması bireysel katılımda katılımcı firmaların sorumluluğundadır.

Milli katılımda ise, Türkiye'de bulunan fuar organizatörü, örneğin İstanbul Ticaret Odası, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri vb..., yurtdışındaki fuar organizatörü ile temasa geçmekte ve Türkiye'den milli katılım yapacak firmalar için topluca fuar alanı satın almaktadır.

Daha sonra satın alınan bu fuar alanı milli katılım gerçekleştirmek isteyen firmalara talep doğrultusunda tahsis edilmektedir.

Ayrıca milli katılım yapılan fuar organizasyonlarında, firmalar fuar dekorasyonu, nakliye, gümrükleme ve kargo sigortası ile uğraşmamakta, bu hizmetler ödenilen fuar bedelinin içinde yer almaktadır. (Not: Nakliye, stand dizaynı gibi hizmetlerde belirli kısıtlamalar bulunmaktadır.)

Örnek Uygulama:

Sigep Fuarına Bireysel Katılım:Sigep, İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen, pasta, çikolata, kahve, dondurma, pizza gibi alanlarda faaliyet gösteren gıda firmalarının ve bu sektörlere makina üreten firmaların katılmış olduğu önemli bir fuardır.

110.000 m2'lik kapalı alanda, toplam 16 hall'den oluşan Sigep fuarını 2015 yılında 187.000 profesyonel ziyaretçi ziyaret etmiştir.

Türkiye'nin söz konusu fuara milli katılım organizasyonu bulunmamaktadır.

Bursa'da yerleşik, dondurulmuş pasta üreten bir firma, Sigep fuarını hedef pazarı için önemli bir fuar olduğu gerekçesi ile katılım yapılacak fuarlar listesine almıştır.

Firma yapmış olduğu araştırma neticesinde fuara bireysel katılım yapması durumunda, %50'lik devlet desteğinden yararlanabileceğini öğrendikten sonra fuar katılımı için İtalya'daki organizatör firma olan Rimini Fiera Spa ile doğrudan temasa geçmiştir.

Bursa'da yerleşik dondurulmuş pasta üreticisi firma fuara katılımına dair tüm masrafları kendi bütçesinden karşılamıştır.

Fuar dönüşünde ise firma yapmış olduğu nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile fuarda görevlendirmiş olduğu iki temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’sini (toplam destek talebi 15.000 ABD Dolarını aşmamalıdır) geri almak üzere destek başvurunda bulunmuştur.

Hangi Fuarlar Bireysel Katılıma Açıktır? Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten İhracat Genel Müdürlüğü, 1-2 sene öncesinden hangi fuarların bireysel katılıma açık olduğunu web siteleri üzerinden açıklamaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.