güncel yazılar...
Loading...

D Harfi ile Başlayan İngilizce Dış Ticaret Terimleri

Dış Ticaret Bilgi Merkezi olarak, ihracat ve ithalat ile ilgili olarak oluşturduğumuz ücretsiz web sitemizi her gün biraz daha genişletmeye devam ediyoruz.

D harfi ile başlayan İngilizce ihracat, ithalat, lojistik, gümrük, uluslararası finans, teslim şekilleri ve dış ticaret terimlerinin anlamlarına ve İngilizce-Türkçe çevirilerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Dış ticaret ile ilgili İngilizce terimlerin açıklamalarında yer alan linklere tıklayarak, konu ile ilgili daha detaylı bilgiler içeren yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Dış Ticaret Sözlüğümüze buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

D Harfi İle Başlayan | İngilizce İhracat-İthalat-Gümrük-Lojistik Terimleri
Resim: Background vector designed by Patrickss - Freepik.com

D/A – Documents against acceptance. Vesaik mukabili ödemede, vadeli poliçe kabulü karşılığı yapılan ödemeyi tanımlar.

DAF – Bakınız: Delivered at frontier. Sınırda teslim... Incoterms 2010 ile yürürlükten kaldırılan bir uluslararası teslim şekli.

Date draft – Düzenlendiği tarihten itibaren belirli bir süre sonra ödemesinin yapılması gereken vadeli poliçeyi ifade eder. Ödeme vadesinin poliçe kabul günü ile bağlantısı yoktur.

D/C – Documentary credit. Akreditif. Akreditifli ödemeyi tanımlamak için, ICC'nin resmi yayınlarında tercih edilen kullanım şeklidir.

D/D – Delivered. Teslim edildi.

ddc (also DDC) –  “delivered destination charges”;  varış limanındaki  masraflar.

DDP – Delivered Duty Paid. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim. Bkz Incoterms 2010 Rehberi.

DDU – Delivered Duty Unpaid. Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim

Deadfreight – Charter party sözleşmeleri ile yapılan denizyolu taşımalarında, yüklemenin yükleyen (shipper) veya charterer (kiralayan) tarafından kaynaklanan problemlerden ötürü yapılmaması durumunda dahi ödenmesi gereken navlun bedelidir.

Deadweight (DWT) – Bir geminin güvenli şekilde taşıyabileceği toplam ağırlık.

Deck cargo – Denizyolu taşımacılığında ürünlerin geminin kapalı ambarlarında değil de, güvertesinde taşındığını ifade eder.

Delivered at Frontier (DAF) – Sınırda teslim. Incoterms 2010 ile kullanımdan kaldırılmıştır. Varış ülke sınırında, taşıma aracı gümrüğe varmadan önce ürünlerin teslimini açıklayan teslim şeklidir. DAF Incoterms, tüm taşıma şekilleri ile kullanılabilmektedir.

Delivered duty paid (DDP) – Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim. Bkz Incoterms 2010 Rehberi.

Delivered duty unpaid (DDU) – Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim.  Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde iptal edilen bir diğer teslim şeklidir. Incoterms 2010'da yerine DAP teslim şekli kullanıma alınmıştır.

Delivered ex ship (DES) – Gemide teslim. Varış limanında, gemi üzerinde teslim. Incoterms 2010 ile yürürlükten kaldırılan bir diğer teslim şeklidir. Incoterms 2010'da bu teslim şekli yerine DAP teslim kullanıma alınmıştır.

Delivered ex quay (DEQ) – Rıhtımda teslim. Ürünler, varış limanında gemiden tahliye edilmiş olarak alıcıya teslim edilmektedir. Incoterms 2010'da bu teslim şekli yerine DAT teslim kullanılmaktadır.

Demand draft – Görüldüğünde ödemeli poliçe. At sight draft veya at sight bill of exchange olarak da bilinir.

Demand guarantee – Banka teminat mektubu. Bankalar tarafından verilen, evrak şartına bağlı, geri dönülemez nitelikte ödeme garantisidir.

Demurrage – Demuraj. Nakliye firmalarının, ithalatçı ve ihracatçı firmalara konteynerleri (container) free time (serbest süre) içerisinde teslim edememesi neticesinde kesmiş oldukları ceza bedeline verilen isimdir.

DEQ – Bakınız. Delivered ex quay.

DES – Bakınız. Delivered ex ship.

Deferred air freight – Ekonomik havayolu taşımacılığı. Acil olmayan yükler için havayolu firmalarının önerdiği cazip hava kargo navlun fiyatlarını açıklar.

Deferred payment credit – Vadeli ödemeli akreditif. Seza Reisoglu'nun tabiri ile "Ertelemeli Ödemeli Akreditif". Ödemenin evrak kabulünde degil de, daha sonraki bir tarihte yapılacağını açıklayan akreditif terimidir.

del. – Delivery. Teslimat.

del credere – Alıcıların ödeme yapacağını garanti eden broker. Normal brokerlara nazaran daha yüksek komisyon alırlar.

Destination Delivery Charges (DDC) – Varış limanındaki masraflar.

Destuffing – Konteyner içerisindeki ürünlerin boşaltılması.

Devanning – Konteyner içerisindeki ürünlerin boşaltılması.

Devaluation – Resmi olarak bir ülke para biriminin bir veya birden fazla para birimine karşı değer kaybetmesi işlemidir. Özellikle, sabit kur rejimi uygulanan ekonomilerde hükümet tarafından alınan ani kararlar neticesinde gerçekleşmektedir.

Direct exporting – Doğrudan ihracat. İhracatçı firmanın, 3. ülkelerde yer alan dağıtıcılara mallarını her hangi bir aracı firma olmaksızın doğrudan ihraç etmesi işlemidir.

Discount – Dış ticarette, poliçelerin veya akreditif evlatlarının vadesinden önce bedelinden daha düşük bir fiyata bankalar veya finans kurumları tarafından satın alınması işlemidir.

Discrepancy – Rezerv. Dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi olan akreditiflerde bankaların evraklarda bulduğu uygunsuzluklara rezerv denir.

Dispatch Money – Gemi kiralama sözleşmeleri çerçevesinde yapılan denizyolu taşımalarında, gemi işletmecisi tarafından, gemiyi kiralayan firmaya, sözleşmede belirlenen süreden önce yükleme veya boşaltma işleminin gerçekleştirilmesi durumunda, ödeneceği taahhüt edilen paradır.

Distributor – Distribütör, Ana Bayi, Dağıtıcı. İhracatçı firmadan aldığı malları yurtiçinde pazarlayan firma.

Diversion – Denizyolu taşımacılığında rotada yapılan değişiklik.

Document of title – Malların mülkiyetini temsil etme özelliği. Kıymetli evrak statüsündeki taşıma belgeleri malların mülkiyetini temsil etme özelliği taşıyabilmektedir.  Detaylı bilgi için bakınız: Ciro edilebilir konşimento.

Documentary collection – Vesaik mukabili ödeme. ICC'nin hazırlamış olduğu kurallar çerçevesinde yürütülen, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi.

Documentary draft – Yükleme evrakları ile beraber ibraz edilen poliçe. Vesaik mukabili ödemelerde veya akreditifli işlemlerde kullanılmaktadır.

Documents against acceptance (D/A) – Vesaik mukabili ödemelerde vadeli poliçe kabulü karşılığı evrak teslimini açıklayan ödeme seçeneğidir.

Documents against payment (D/P) – Vesaik mukabili ödemelerde, ithalatçıya evrakların ödeme karşılığı teslim edildiği ödeme seçeneğini tanımlamak için kullanılır.

Documentary credit (D/C) – Akreditifin formal adıdır. Günlük kullanımda akreditif İngilizce dilinde  "Letter of credit" veya "L/C" olarak kullanılmaktadır

Domestic transportation – Yerel nakliye. Bir ülkenin gümrük sahası içinde başlayıp biten taşımadır.

Door-to-door – Kapıdan kapıya taşıma. İhracatçının fabrikasından veya deposundan başlayıp, ithalatçının deposunda sonlanan taşıma şeklidir.

Double Stack Train (DST) – Üst üste iki adet 40ft konteyner taşıyabilen yük treni.

D/P – Bakınız. Documents against payment.

Draft (Bill of Exchange) – Yazılı olarak düzenlenmesi gereken bir kıymetli evrak olan poliçe, poliçede belirtilen miktarın, poliçe hamiline kayıtsız ve şartsız olarak ödenmesi emrini taşır.

Drawback – Dış ticaret işlemlerinde bu sözcük iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamı geri gelen maldır. İhraç edilmiş ürünlerin daha sonra tekrar yurda getirilmesi durumunda kullanılır. İkinci anlamı ise ürünlerin ihraç ülkesindeki raflardan toplatılması işlemi için kullanılmaktadır.

Drawee – Poliçenin muhatabıdır. Poliçe üzerinde yazılı bedeli ödemesi talep edilen firmadır. Poliçe muhatabı, poliçeyi kabul edene kadar ödeme yapmakla mükellef değildir.

Drawer – Poliçeyi düzenleyen kişi veya firmadır.

Drum – Plastik veya saç gibi malzemelerden üretilen, sıvı veya sıvı-katı karışımlarının doldurulduğu, genellikle 30lt ile 220lt arasındaki hacimlerde üretilen, ihracat ve ithalat yüklemelerinde kullanılan bir ambalaj çeşididir.

D/S – Days after sight. Görüldükten ... gün sonra.

DST – (Bakınız) Double Stack Train.

Dumping – Damping. Bir ülkenin, ihracat yapan üretici firmalarına vermiş olduğu GATT anlaşması hükümlerince kabul edilmeyen teşviklerle, diğer ülkelerdeki üretici firmaların pazar paylarını azaltacak derecede, ihracat ürünlerinde fiyat kırılmasına yol açan uygulamalara verilen isimdir. Yerel üreticileri damping uygulamalarından zarar gören ülkeler, yapacakları damping soruşturması neticesinde ithalatta damping uygulayan ülke ürünlerine karşı, "Anti-Damping" vergilerini yürürlüğe alabilmektedirler.

Duty – Gümrük Vergisi. İthal edilen ürünlere uygulanan vergi çeşididir. Gümrük vergileri, Özel Gümrük Vergileri, Ad Valorem Gümrük Vergileri ve Karma Gümrük Vergileri olmak üzere 3 çeşit olarak uygulanmaktadır.

Duty Rates – Gümrük Vergisi Oranları.

DWT – Bakınız. Deadweight.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.