güncel yazılar...
Loading...

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Örnek Uygulaması: MSC Trabzon Limanı Örneği

1.Temmuz.2016 tarihi itibari ile, konşimentolarda yükleyici olarak gözüken firmalar, doğrulanmış brüt ağırlık (dba) [İngilizce (Verified Gross Mass) (vgm)] verisini, taşıyıcı firmalar tarafından ilan edilen cut-off tarihinden önce oluşturmak ve oluşturulan DBA bilgilerini taşıyıcılara bildirmek zorundadırlar.

Bugünkü yazımda, yaklaşık 1 aydır uygulamada olan Doğrulanmış Brüt Ağırlık işlemleri ile ilgili bir örnek uygulamaya yer vermeyi planlamaktayım.

Örnek uygulama Trabzon Limanın'dan MSC konteyner taşımacılığı firması aracılığıyla yapılmış bir yüklemeyi kapsamaktadır.

Örneğimize geçmeden önce dilerseniz, 1 aylık pratik sonucunda Doğrulanmış Brüt Ağırlık ile ortaya çıkmış bilgileri özetleyelim.


Doğrulanmış Brüt Ağırlık Uygulaması ile İlgili Olarak 1 Aylık Uygulama Süresi Sonucunda Ortaya Çıkan Başlıca Durumlar: 
 1. Doğrulanmış Brüt Ağırlık verisi konşimentoda yer almamaktadır. Konşimentodaki brüt ağırlık (gross weight) eskisi gibi yükleyiciler tarafından, yükleme notası ile birlikte nakliyecilere bildirilmeye devam edilecektir.
 2. Doğrulanmış Brüt Ağırlık, mevcut uygulamada 1. Yöntem kullanılarak, limanlardaki kantar ölçümleri ile elde edilmektedir. Bu ölçümlerden liman işletmeleri konteyner başına 20USD civarında ücret talep etmektedirler. (Trabzon Limanın'daki ölçümlerin Temmuz.2016 içerisinde ücretsiz olarak yapıldığı bilgisi bulunmaktadır.)
 3. Doğrulanmış Brüt Ağırlık ile ilgili olarak oluşan masraf konteyner başına 25USD ile 50USD arasında değişiklik göstermektedir.
 4. Her bir konteynerin maksimum taşıma kapasitesi konteyner üzerinde yazmaktadır. İhracatçı firmalar bu verinin DBA aşamasında gerekli olduğundan hareketle, yükleme aşamasında yükleme yaptıkları her bir konteynerin numarasını ve maksimum taşıma kapasitesini not etmelidirler.
 5. DBA verisi bildirimi yapılırken, konteynerin maksimum taşıma kapasitesinin yanı sıra booking (rezervasyon) numarası ve gemi adına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için "Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir? Nasıl Uygulanacaktır?" başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Örnek Uygulaması: MSC Trabzon Limanı Örneği

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Verisinin Oluşturulması

Daha önce de belirtmiş olduğum gibi, mevcut uygulamada, Türkiye'de Doğrulanmış Brüt Ağırlık, limanlarda yer alan kantarlar vasıtasıyla, Doğrulanmış Brüt Ağırlık hesaplamasına izin verilen 1. yönteme göre tespit edilmektedir. (Buradaki resimde 1. yöntemin nasıl işlediği açıklanmıştır. Tıklayıp, inceleyebilirsiniz.)

Konteyner yüklenmiş olan araçlar limana girerken konteyner ile beraber ve limandan çıkarken konteyneri limana bırakmış vaziyette tartılmaktadır. Yapılan tartımlar, liman operatörü tarafından tartım fişlerine kayıt edilmektedir.

İki tartı arasındaki fark ise bize "Doğrulanmış Brüt Ağırlığı" vermektedir.

Örneğimizde, MSC ile yapılan yüklemede, MSCU 656333-2 numaralı konteyneri taşıyan araç saat 14.38 itibari ile 1. tartıma girmiş ve 15500KGS olarak tartılmıştır.

Konteyneri limana bırakan araç, saat 14.44 itibari ile 2. tartıma girmiş ve bu sefer 12200KGS olarak tartılmıştır.

Bu konteyner için Doğrulanmış Brüt Ağırlık 3300KGS olup, 1. ve 2. tartım arasındaki farka eşittir. (15500-12200=3300KGS)

Trabzon Lİman İşletmeciliği A.Ş tarafından yapılan tartım, kantar fişi ile belgelenmiştir. (Kantar fişinin resmine ulaşmak için tıklayınız.)

Kantar fişinden, kantar seri numarasının 8980 ve tartım operatörünün isminin de Beytullah Aydın olduğu görülmektedir.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Verisinin Taşıyıcıya İletilmesi

DBA verilerinin taşıyıcılara iletilmesi iki aşamada olmaktadır.

DBA Beyan Formunun Doldurulup E-mail ile MSC Acentasına İletilmesi: Doğrulanmış Brüt Ağırlık verisinin, MSC'nin Microsoft Excel tablosu şeklinde hazırlamış olduğu DBA Beyan Formu doldurularak e-mail yoluyla MSC'nin DBA birimine iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu beyan formunun tüm yüklemeler için doldurulması zorunludur.


DBA Verisinin 3 Yöntemden Birisi ile Taşıyıcıya İletilmesi: DBA Beyan formunu dolduran yükleyici firma ayrıca MSC'nin belirlemiş olduğu 3 yöntemden birisini kullanarak, DBA verisini taşıyıcıya iletmelidir. Bu yöntemler:
 1. MyMSC.com üzerinden online olarak bildirim yapılması
 2. INTTRA üzerinden bildirim yapılması.
 3. DBA veri girişinin, yükleyici adına MSC Gemi Acenteliği A.Ş. tarafından DBA Beyan Formu üzerindeki bilgiler kullanılarak yapılması.     
Doğrulanmış Brüt Ağırlık Uygulamasının Maliyeti:

Mevcut uygulamada DBA ile ilgili maliyetler temel olarak 2 aşamada karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar:
 1. DBA verisini oluşturmak için limanlarda yapılan tartım ücretleri: Söz konusu ücret limandan limana farklılık göstermekle birlikte konteyner başına 20-30USD arasında kalacağı anlaşılmaktadır. Trabzon Limanın'daki tartımlar Temmuz.2016 süresince ücretsiz olarak yapılmıştır.
 2. DBA verisinin taşıyıcıya bildirim ücreti: Online olarak yapılan bildirimler konteyner başına yaklaşık 5USD civarında iken, acentanın yükleyici adına yapacağı bildirimler ise yaklaşık konteyner başına 25USD olarak maliyetlendirilmektedir.
 3. DBA verisinin Oluşturulup Oluşturulmadığının Kontrol Edilmesine İlişkin Bedel: Konteyner başına yaklaşık 5USD civarında bir bedele karşılık gelmektedir.
DBA ile ilgili maliyetler yükleme limanına, taşıyıcıya ve tercih edilen bildirim yöntemine göre değişiklikler göstermektedir.

Yukarıdaki örneğimizde, Trabzon Limanın'dan MSC ile yükleme yapan bir ihracatçı firma, DBA verisini online olarak taşıyıcıya iletirse, konteyner başına sadece 5USD'lik maliyete katlanmak zorunda kalacaktır.

Eğer aynı firma, aynı koşullar altında  DBA verisini online olarak girmez ise, bu durumda maliyet konteyner başına 25USD'ye çıkacaktır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.