güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Cezayir'e İhracatı ve İthalatı

Cezayir, kuzeyinde Akdeniz'e kıyısı olan, güneyinde ise geniş çöllerin yer aldığı, ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan, tarihi olarak Afrika ile Avrupa arasındaki geçiş yolları üzerinde yer aldığından sürekli dış güçlerin ilgisini çekmiş bir ülkedir.

Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı ile Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Cebelitarık Boğazı bir hat olarak alındığında, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler sırası ile Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'tır.

Söz konusu ülkeler içerisinde ekonomisi büyük oranda ham petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan ülkeler Cezayir ve Libya'dır.

Mısır'ın da önemli miktarda ham petrol ve doğal gaz ihracatı olmasına rağmen, söz konusu ürünlerin Mısır'ın toplam ihracatındaki payı %30 civarında kalmaktadır.

Ham petrol ve doğal gaz ihracatı ise Cezayir'in toplam ihracatının yaklaşık %98'ini oluşturmaktadır.

Dolayısı ile, Cezayir ekonomisi ham petrol ve doğal gaz fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Cezayir'in ihracat ve ithalat rakamlarına birinci elden etki etmektedir.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 1

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin Cezayir'e yapmış olduğu ihracatı ve yine Türkiye'nin Cezayir'den yapmış olduğu ithalatı inceleyeceğim.

Konu Başlıkları:

Cezayir'in Yillik İhracati ve Ithalati Ne Kadardir?
Cezayir En Cok Hangi Urunleri Ithal Etmektedir?
Cezayir En Cok Hangi Ulkelerden Ithalat Yapmaktadır?
Turkiye'nin Cezayir ile Dis Ticareti Nasildir?
Türkiye'nin Cezayir'e Baslica Ihracat Yaptigi Urunler Nelerdir?
Türkiye'nin Cezayir'den Baslica Ithalat Yaptigi Urunler Nelerdir?

Cezayir'in Yıllık İhracatı  ve İthalatı Ne Kadardır? 

Aşağıdaki grafikte, Cezayir'in 2011 ile 2015 yılları arasında yapmış olduğu toplam ihracat ve ithalat rakamları yer almaktadır.
Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 2
2011 yılında 47,2 milyar dolarlık ithalat yapan Cezayir, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ithalatını düzenli biçimde arttırmayı başarmıştır.

2014 yılında Cezayir'in ithalatı 58,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında yaşadığı ithalat kaybı ile beraber, Cezayir'in ithalatı 46,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

Yukarıdaki veriler bize, Cezayir'in 2015 yılı ithalatının 2011 yılı ithalatının altında kaldığını göstermektedir.

Cezayir'in ihracatına ait verileri yine yukarıdaki grafik yardımı ile incelediğimizde, Cezayir'in ihracatının, 2011 yılından 2015 yılına kadar, düzenli bir biçimde düştüğünü görmekteyiz.

2011 yılında 73,4 milyar dolarlık ihracat yapan Cezayir, 2015 yılında ise yalnızca 36,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebilmiştir.

Cezayir'in 2015 yılına ait ihracat rakamı, Cezayir'in 2011 yılında ulaşmış olduğu ihracatın yarısından bile azdır.
2011-2015 Yıllarına Ait Ham Petrol Fiyatları

Yukarıdaki grafikte, 2011 ile 2015 yılları arasındaki ham petrol fiyatları yer almaktadır.

Grafik incelendiğinde, 2009 yılında dip yapan petrol fiyatlarının, 2011 yılının sonlarına doğru yaklaşık 120 USD/Varil değeri ile söz konusu zaman dilimi için tepe noktasına çıkmıştır.

2014 yılının ortalarına doğru yatay seyreden petrol fiyatları, tekrar düşüşe geçmiş ve 2015 yılı sonunda 40USD/Varil değerinin de altına gerilemiştir.

Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın Cezayir'in ihracatına doğrudan, ithalatına ise dolaylı etkisi yukarıdaki grafikler incelenerek çok daha iyi kavranabilir.

Cezayir En Çok Hangi Ürünleri İthal Etmektedir?

Aşağıdaki tabloda 2015 içerisinde Cezayir'in en çok ithalat yapmış olduğu 10 ürün grubu yer almaktadır.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 3

Grafik incelendiğinde Cezayir'in önemli bir gıda ithalatçısı konumunda olduğu görülmektedir.

Nitekim, 1,94 milyar dolarlık ithalat tutarı ile buğday Cezayir'in en fazla ithal etmiş olduğu üründür. Süt ürünleri, yumurta, bal ve mısır da Cezayir'in yüksek oranda ithal ettiği diğer gıda ürünleridir.

Cezayir, gıda ürünlerinin yanı sıra, büyük miktarda otomobil, petrokimya ürünleri, ilaç, demir-çelik, telefon cihazları ve jet motorları ithal etmektedir.

Cezayir En Çok Hangi Ülkelerden İthalat Yapmaktadır?

Aşağıdaki grafikte, Cezayir'in 2015 yılında en fazla ithalat yapmış olduğu 10 ülkeye yer verilmiştir.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 4
Cezayir, yaklaşık 7,8 milyar dolarlık tutar ile en fazla ithalatını Fransa'dan yapmaktadır. Fransa'yı sırası ile 7,6 milyar dolar ile Çin, 4,5 milyar dolar ile İtalya, 3,6 milyar dolar ile İspanya, 2,7 milyar dolar ile Almanya, 1,87 milyar dolar ile ABD, 1,82 milyar dolar ile Türkiye ve 1,2 milyar dolarlık ithalat rakamı ile Hollanda takip etmektedir.

Türkiye'nin Cezayir ile Dış Ticareti Nasıldır?

Aşağıdaki grafikte, 2011 ile 2015 yılları arasında Türkiye'nin Cezayir ile gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve ithalat rakamları yer almaktadır.

Grafiğe göre, Türkiye'nin Cezayir'e yapmış olduğu ihracat 2011 yılında 1,39 milyar dolar, 2012 yılında 1,79 milyar dolar, 2013 yılında 2,07 milyar dolar, 2014 yılında 2,13 milyar dolar ve 2015 yılında ise 1,82 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin Cezayir'den yapmış olduğu ithalat ise 2011 yılında 2,52 milyar dolar, 2012 yılında 2,62 milyar dolar, 2013 yılında 2,66 milyar dolar, 2014 yılında 2,65 milyar dolar ve 2015 yılında ise 740 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 5

Türkiye'nin Cezayir'e Başlıca İhracat Yaptığı Ürünler Nelerdir? 

Türkiye Cezayir'e 2015 yılında yaklaşık 1,82 milyar dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Söz konusu ihracat rakamı ile Türkiye, Cezayir'e 2015 yılında en fazla ihracat yapan 9. ülke konumundadır.

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2015 yılında Cezayir'e en çok ihraç etmiş olduğu 10 ürün grubuna ait veriler yer almaktadır.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 6

Grafik incelendiğinde, Türkiye'nin otomobil haricinde ihracatı 100 milyon doları geçen her hangi bir ürün grubu olmadığı görülmektedir.

Cezayir'e 2015 yılında en çok ihraç ettiğimiz ilk 10 ürün grubunun toplam ihracat tutarı yaklaşık 500 milyon dolar olup, söz konusu rakam Türkiye'nin Cezayir'e 2015 yılında yapmış olduğu toplam ihracatın %30'una bile ulaşmamaktadır.

Bu da bize Türkiye'nin Cezayir'e, toplam tutarı yüksek olmayacak şekilde, çok çeşitli ürünler ihraç ettiğini göstermektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Türk firmaları Cezayir'e ihracat yapmaktadırlar, fakat Cezayir Türkiye'deki pek çok firmanın hedef ihracat pazarı konumunda değildir.

Türkiye'nin Cezayir'den Başlıca İthalat Yaptığı Ürünler Nelerdir?

Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 2015 yılında Cezayir'den başlıca ithal etmiş olduğu ilk 5 ürün grubuna yer verilmiştir.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 7

2015 yılında Türkiye'nin Cezayir'den toplam ithalatı yaklaşık 740 milyon dolar seviyesindedir.

Tablo incelendiğinde, ilk iki sırada yer alan doğal gaz ve petrol ürünleri ithalatının, Türkiye'nin Cezayir'den 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam ithalatın yaklaşık %91'ini oluşturduğu görülmektedir.

Buradan, Türkiye'nin Cezayir'den yaptığı ithalatın çok büyük oranda doğal gaz ve petrol ürünlere dayandığı anlaşılmaktadır.

Konu ile İlgili Yazılar:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.