güncel yazılar...
Loading...

Kuzey Irak'a Yapılan İhracatlarda Zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Kaldırıldı

2016 yılının Nisan ayı içerisinde yazmış olduğum "Irak İhracatlarında Zorunlu Yükleme Öncesi İnceleme Uygulaması" başlıklı yazımda hem Merkezi Irak Hükümeti'nin uygulamış olduğu, hem de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin uyguladığı zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştım.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yönetilen Ticarette Teknik Engeller sitesinde 24.Şubat.2017 tarihinde yayınlanan duyuruya göre, Kuzey Irak'a yapılacak ihracatlarda aranan zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması kaldırılmıştır.

Kuzey Irak'a yapılacak ihracatlarda, ürün denetimleri, yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacaktır.


Söz konusu durum ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklama aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önemli Not: Merkezi Irak'a ihraç edilen ürünlere yönelik Zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edecektir.

Kuzey Irak'a Yapılan İhracatlarda Zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Kaldırıldı

Bilindiği üzere, Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını, Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) bundan 10 ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır.

Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu belirlenen gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir. SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, IKBY'ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığı öğrenilmiştir.

IKBY'ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimler yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacaktır.

Diğer taraftan, Merkezi Irak'a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup,  Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ Uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemeldir.

IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklik gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan -Merkezi Irak'a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır Kapısında değil, IKBY-Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranacaktır.

Konuya ilişkin temin edilecek detaylı bilgiler ihracatçılarımızla bilahare paylaşılacaktır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.