güncel yazılar...
Loading...

Gübre İthalatı ve İhracatı

Gübre, ana işlevi bitkilere besin maddesi sağlamak olan ürünleri tanımlamak için kullanılan bir zirai terimdir.

Bitkilerin kullanmış oldukları başlıca besin maddeleri azot, fosfor, potasyum gibi birincil elementleri; kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum gibi ikincil elementleri; demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi mikro elementleri kapsamaktadır.

Dolayısı ile gübre denildiği zaman gerek organik yollarla, gerekse de kimyasal işlemlerle elde edilen ve bitki besin maddeleri ihtiva eden ürünler anlaşılmalıdır. 

Gübreler, yukarıdaki tanımlamalara da uygun olacak biçimde, gümrük tarife cetvelinde 31. fasılda kendilerine yer bulmuşlardır. Gümrük tarife cetvelinde gübreler 5 ana başlık altında tasniflenmiştir. Bunlar:
  • 3101-Hayvansal veya bitkisel gübreler, 
  • 3102-Azotlu mineral veya kimyasal gübreler, 
  • 3103-Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler, 
  • 3104-Potaslı mineral veya kimyasal gübreler ve 
  • 3105-Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübrelerdir.
Türkiye genel anlamda gübre ithalatı yapan bir ülkedir. Tuik istatistiklerine göre, 2016 yılında Türkiye 146 milyon dolarlık toplam gübre ihracatı yapmıştır. 2016 yılı içerisindeki gübre ithalatımız ise 1 miyar 275 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir.

Gübre İthalatı ve İhracatı | İhracat Pazar Araştırması

Dilerseniz gübreler ile ilgili olarak temel bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra yazıma Dünya çapında en fazla gübre ihraç ve ithal eden ülkelerin istatistiklerini vererek başlamak istiyorum.

Dünya Genelinde En Fazla Gübre İhracatı Yapan Ülkeler:

2015 yılında Dünya çapında toplam 63 milyar 76 milyon dolarlık gübre ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dünya çapında en çok gübre ihraç eden ülkeler

Dünya çapında toplam gübre ihracatının %70'lik kısmını en fazla gübre ihraç eden ilk 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıdaki grafikte Dünya çapında en çok gübre ihraç eden ilk 10 ülkeye yer verilmiştir. 

Grafiğe göre Dünya çapında en çok gübre ihraç eden ülke Çin'dir. Çin'in 2016 yılı gübre ihracat tutarı 10 milyar 878 milyon dolardır. Çin'i Rusya Federasyonu, Kanada, ABD, Beyaz Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fas ve İsrail izlemektedir.

Dünya Genelinde En Fazla Gübre İthalatı Yapan Ülkeler:

2015 yılında Dünya genelinde en fazla gübre ithalatı yapan 10 ülkeye aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.
Dünya çapında en çok gübre ithal eden ülkeler

Grafik incelendiğinde Dünya çapında en fazla gübre ithalatı yapan ülkenin ABD olduğu görülmektedir. ABD'yi ise Hindistan, Brezilya, Çin, Fransa, Endonezya, Tayland, Almanya, Vietnam ve Meksika takip etmektedir.

Grafikteki en çok gübre ithal eden ülkeler içerisinde, Çin ve Almanya hariç diğer ülkeler net gübre ithalatçısı durumundadır.

Türkiye'nin Gübre İthalatı ve Gübre İhracatı

Aşağıdaki grafikte 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye'nin gübre ithalatı ve ihracatına ilişkin istatistikler yer almaktadır. 
Türkiye'nin gübre ihracatı ve ithalatı
Grafik incelendiğinde, Türkiye'nin net gübre ithalatçısı bir ülke olduğu görülmektedir. Bunun anlamı ise, Türkiye'nin ihraç etmiş olduğundan daha fazla gübreyi ithal eder durumda olduğudur.

2012 yılında 147 milyon dolarlık gübre ihracatına karşılık 1 milyar 382 milyon dolarlık gübre ithalatı yapan Türkiye, 2016 yılında ise 146 milyon dolarlık gübre ihracatı ve 1 milyar 275 milyon dolarlık gübre ithalatı yapmıştır.

2013, 2014 ve 2015 yılına ait gübre ithalat ve ihracat verileri yukarıdaki tablodan görülebilir.

Türkiye Hangi Çeşit Gübrelerin İthalatını Yapmaktadır?

Aşağıdaki tabloda 2016 yılında Türkiye'nin ihraç ve ithal etmiş olduğu gübre çeşitlerine yer verilmiştir.

Türkiye hangi çeşit gübreleri ithal ve ihraç ediyor.

Tablo incelendiğinde, Türkiye'nin ağırlıklı olarak azotlu mineral veya kimyasal gübreler ile azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler ithalatı yaptığı, buna karşılık olarak da en çok azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler ihracatı yaptığı görülmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.