12 Nisan 2015 Pazar

Çin Malı Sodyum Formiyat İçin Anti Damping Soruşturması Başlatıldı

12.Nisan.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ilanla beraber Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Sodyum Formiyat" ithalatlarını kapsayacak şekilde anti damping araştırması başlatıldı.
Deri sanayinde kullanılan bir yardımcı malzeme olan "Sodyum Formiyat" aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak da kulanılmaktadır (E237). Deri sanayine ek olarak "Sodyum Formiyat" tekstil ve inşaat sektöründe de kullanılmaktadır.

Çin Malı Suni Deriye Anti Damping Uygulaması Nihai Hale Getirildi

Çin Halk Cumhuriye'ti menşeli suni derilerin ithalatında hali hazırda uygulanmakta olan geçici anti damping önlemi yapılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda kalıcı hale getirilmiştir.
12.Nisan.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ (tebliğ no: 2015/9) ile beraber Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “koagüle suni deri” ithalatına 1,9 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 

11 Nisan 2015 Cumartesi

KKDF Oranlarında Değişiklik Yapıldı

10.Nisan.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı maddelerin KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) oranları yüzde altıdan (%6) sıfıra (0) indirildi.

Böylece kararda geçen maddeler için KKDF vergisi istinası getirilmiş oldu. Bir diğer değişle aşağıdaki ekli listede yer alan maddeler için, bir diğer karar yayınlanana kadar, KKDF kalkmış oldu.

8 Nisan 2015 Çarşamba

Menşe Şahadetnamesi ile EUR1 Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dış ticaret işlemlerinde bir malın hangi ülkede üretildiği, ithalat esnasında oluşacak gümrük vergilerinin saptanması ve ayrıca ithalatı yapılacak ürünlerin hangi prosedürleri takip ederek serbest dolaşıma gireceğinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.
Örneğin Çin'den tekstil makinası ithal ettiğimizi farz edelim. Bu durumda ödeyeceğimiz vergiler ve uymak zorunda kalacağımız ithalat prosedürleri ile aynı makinayı Almanya'dan ithal edersek karşılaşacağımız ithalat vergileri ve prosedürleri arasında fark olabilecektir.

Bu farkın temel sebeplerinden birisi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yer alan gümrük birliği anlaşmasıdır. Almanya'dan yapılan ithalatlar Çin'den yapılan ithalatlara göre daha kolay ve daha az maliyetli olabilmektedir. İşte bu şekilde avantajlı gümrük prosedürlerinden faydalanmanın yolu malın menşeini tespit eden menşe sertifikalarıdır.

Bugünkü yazımızda menşe şahadetnamesi (certificate of origin) ile EUR1 dolaşım belgesi arasındaki farkları inceleyeceğiz.

7 Nisan 2015 Salı

Akreditiflerle İlgili En Fazla Yanlış Bilinen 5 Durum

Akreditifli ödemeler ihracatçı ve ithalatçı firmaların kullanmaktan imtina ettiği bir ödeme yöntemi olup, genellikle firmalar bu ödeme yöntemini ancak mecbur kaldıklarında uygulamaktadırlar. Akreditifli ödemelerden firmaların uzak durmasındaki en önemli sebeplerden birisi uygulayıcıların akreditif hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır.

Bugünkü yazımda özellikle ihracatçı ve ithalatçı firmalar tarafından sıklıkla sorulan ve akreditif ile ilgili doğru bilindiği zannedilen 5 nokta hakkında bilgi vermek istiyorum.

Online Incoterms 2010 Eğitimi