30 Ağustos 2015 Pazar

Full Set of Bills of Lading Nedir?

Konteyner taşımacılığında kullanılan konşimentolar, ister hat konşimentosu olsun isterse de forwarder konşimentosu olsun, genel olarak 3 orjinal ve 3 kopya olarak basılmaktadırlar.

Bu şekilde 3 orjinal ve 3 kopya halinde takım olarak basılan konşimento setine, Türkçe olarak "Tam Takım Konşimento", İngilizce olarak ise "Full Set of Bills of Lading" denilmektedir.

Tam takım konşimento terimi, özellikle akreditifli ödemelerde karşımıza çıkan bir bir metin olup, amir bankalar açmış oldukları akreditiflerde eğer denizyolu taşıması söz konusu ile çoğunlukla tam takım konşimento setinin ibraz edilmesini talep etmektedirler.


Bugünkü yazımda tam takım konşimento seti ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

29 Ağustos 2015 Cumartesi

Clean on Board Bill of Lading Nedir?

Clean on board, özellikle akreditifli ödemelerde, amir bankaların (issuing bank) akreditif altında ibraz edilmesini talep etmiş oldukları konşimentolarda yer almasını istedikleri yükleme kaydını tanımlamak için kullanmış oldukları bir terimdir.

"Shipped on Board Nedir?" başlıklı yazımda da belirtmiş olduğum gibi, akreditif kurallarına göre "clean on board" kaydı taşıyan bir konşimento ile "shipped on board" kaydı taşıyan bir konşimento arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Peki, eğer akreditif kurallarına göre "clean on board" ile "shipped on board" kaydı arasında herhangi bir fark yoksa, neden bankalar halen sürekli clean on board kayıtlı konşimento ibrazı talep etmektedirler?


Bugünkü yazımda, akreditif metinlerinde sıkça kullanılan bir tabir olan "clean on board" yükleme kaydını, güncel akreditif kuralları çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.

28 Ağustos 2015 Cuma

Shipped on Board Nedir?

Shipped on board, konşimentolara düşülen yükleme kaydıdır.

Shipped on board kaydı, konteyner taşımacılığında, konteynerin geminin güvertesine yüklendiği ifade ederken, shipped on board kaydına ait tarih ise geminin yükleme limanından hareket ettiği günü ifade etmektedir.

Dökme yüklemelerde kullanılan charter-party konşimentolarda da, ürünlerin gemiye yüklendiğini belirtmek amacıyla "shipped on board" kaydı kullanılmaktadır.

Farklı nakliye firmalarının, konşimentolarında, yükleme kayıtlarına ilişkin değişik terimler kullandığı görülmektedir. “Shipped in apparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” sözcükleri "shipped on board" kaydı yerine eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.


Yukarıda belirtilen terimlerin birbirinden farkı olmayıp, akreditifli ödemelerde de her hangi birisinin kullanılması sorun teşkil etmeyecektir.

Bugünkü yazımda konşimentolarda yer alan en önemli unsurlardan birisi olan "shipped on board" kaydını açıklamak istiyorum.

Received for Shipment Nedir?

Received for shipment, bazı konşimentolarda yer alan bir ibaredir. Bu şekilde ibarelerin yer aldığı konşimentolar, Türkçe "tesellüm konşimentosu" olarak adlandırılmaktadır.

Bundan yaklaşık yüzyıl kadar önce, taşıyıcılar (carrier), ürünleri yükleyicilerden (shipper) teslim aldıklarında, malların sağlam bir şekilde teslim alındığını ve gelecek olan bir geme yüklenip, boşaltma limanına kadar taşınacağını belirtmek amacıyla bir konşimento düzenlemekteydiler.

Bu şekilde düzenlenen konşimentolar, yani tesellüm konşimentoları, malların taşıma yapılacak olan gemiye yüklenip, geminin de yükleme limanından hareket ettiğini kanıtlamadıkları için, yükleyiciler ve mal üzerinde hak sahibi olan diğer kişilere kesin bir güvence vermemektedirler.

Örneğin, akreditifli işlemlerde bankalar, malları kendi üzerlerine alarak müşterileri adına ödeme yapmaktadırlar. Akreditif altında bankalara ibraz edilecek tesellüm konşimentosu, malların belirli bir gemiye yükleme limanında yüklendiğini kanıtlayamadığı için, bankalar için yeterli bir güvence oluşturmayacaktır.


Zaman içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde, uluslararası yük taşımacılığında tesellüm konşimentoların kullanım oranları azalmıştır. Günümüz taşıyıcıları artık mallar gemiye yüklenip, gemi de yükleme limanından hareket etmeden konşimento basmamaktadırlar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...