güncel yazılar...
Loading...
Rusya, 17,1 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Dünya'nın en geniş ülkesidir. Rusya, coğrafi yönden kuzey Avrasya'da yer alan bir ülke olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa kıtası tarafında Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna ve Ukrayna ile sınır komşusu olan Rusya Asya kıtasında ise Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur.

Rusya, 2016 yılında Türkiye'den 1 milyar 733 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 15 milyar 160 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Rusya, Türkiye'nin en fazla dış ticaret verdiği 2. ülke konumundadır. Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülke ise Çin'dir.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilim neticesinde 2016 yılı Rusya'ya çalışan Türk tır şirketleri için kabus gibi geçmiştir. Normal zamanlarda yıllık 16.250 tırlık bir pazar olan Rusya hattı, 2016 yılında Rusya'nın uygulamış olduğu yaptırımlar neticesinde 493 tırlık bir taşıma kapasitesine düşmüştür.

Rusya karayolu tır hattının, 2017 ve sonrası süreçte normale dönmesi veya en azından geçmişteki potansiyeline yaklaşması beklenmektedir.

Rusya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Rusya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Bugünlerde yabancı basında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı ekonomik yaptırımlar ve yeni gümrük vergileri talep ettiğine dair yazılar yayınlanmakta.

Başkan olmadan önce de sık sık Çin'in ABD'de ekonomisine büyük bir tehdit olduğunu iddia eden Trump, başkanlık seçimlerinde de başkan olması durumunda Çin'e karşı ekonomik tedbirler alacağını pek çok yerde açık açık söylemişti.

Peki, Çin gerçekten ABD'nin dış ticaret açığı vermesinde belirleyici bir ülke midir? ABD'nin vermiş olduğu dış ticaret açığının ne kadarlık bir bölümü ABD'nin Çin ile yapmış olduğu ticaretin neticesinde gerçekleşmektedir?

İşte bugünkü yazımda kısaca bu soruların cevaplarını arayacağım.

Çin'in ABD Dış Ticaret Açığına Etkisi

Yazımı okumaya başlamadan, bir önceki yazımda tablolar yardımıyla açıklamış olduğum ABD ile Çin'in ihracat ve ithalat verilerini, ABD'nin dış ticaret açığı ve Çin'in dış ticaret fazlası ile ilgili istatistikleri de incelemenizde büyük fayda olacaktır.
Romanya, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülkedir.

Romanya, kuzeyinde ve kuzeydoğusunda Ukrayna, yine kuzeydoğusunda Moldova, kuzeybatısında Macaristan, güneybatısında Sırbistan ve güneyinde de Bulgaristan ile komşudur.

Romanya'nın sadece doğusunda kalan küçük bir kısmının Karadeniz'e kıyısı vardır. Ülkenin diğer bölümlerinin denize kıyısı yoktur.

2017 tahmini nüfus sayımına göre 19,638,000 kişilik bir popülasyona ev sahipliği yapan Romanya'nın kişi başına düşen geliri ise 10,097 ABD dolarıdır.

Romanya, 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 2,83 milyar dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 2,01 milyar dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Romanya yıllık yaklaşık 41.300 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Romanya Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Romanya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya çapında en büyük iki ekonomiye sahip ülkelerdir. ABD ve Çin'in bir diğer özelliği de Dünya çapında en fazla dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası veren ülkeler olmalarıdır.

ABD, 323 milyonluk nüfusu ve kişi başına düşen 57 bin dolarlık geliri ile gelişmiş bir ülkedir. ABD, genellikle yenilikçi ürün ve hizmetler üreten firmalarıyla uluslararası ticarette söz sahibi olmaktadır.

Çin ise 1 milyar 373 milyon kişilik nüfusu ile Dünya'nın en kalabalık ülkesidir. Çin'in kişi başına düşen geliri yaklaşık 8 bin dolardır.

Çin, özellikle 1980'li yıllardan itibaren Dünya'nın üretim merkezi olmuştur. Başlangıçta batılı ülkeler için ucuz işgücü olan Çin zamanla hem sermaye toplamış, hem de üretimi öğrenmiştir.

Bugün için pek çok Çin'li firma batılı firmalara rakip olmuştur. Bu gelişme de zamanında Çin'e yatırım yapan ülkelerin, mevcut durumda Çin'e karşı sürekli ve büyük miktarlarda dış ticaret açığı vermelerine ve işgücü kayıplarına sebebiyet vermektedir.


Bugünkü yazımda, ABD ile Çin'in ithalat, ihracat verilerini inceleyip, her iki ülkenin dış ticaretlerinin nasıl bir seyir izlediğini açıklamaya çalışacağım.
Bundan önceki yazılarımda dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası terimlerinin tanımını yapmış, örneklerle her iki terimi de basit bir dille açıklamıştım.

Daha sonra, Türkiye'nin neden dış ticaret açığı verdiği üzerinde durmuş; yıllara göre Türkiye'nin dış ticaret açığı istatistiklerini araştırıp, tablolar ve grafikler yardımı ile yayınlamıştım.

Bugünkü yazımda ise Türkiye'nin en önemli dış ticaret istatistiklerinden birisi olan, Türkiye'nin ülkeler bazında dış ticaret açığını ve dış ticaret fazlasını inceleyeceğim.

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı ve Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler Hangileridir?

Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülkeleri inceleyerek yazımıza başlayalım.

Bugünkü yazımda, dış ticaret fazlası terimini örnekler ile basit ve anlaşılır bir dille açıklayacağım.

Dış ticaret fazlası, uluslararası ticaret işlemleri ile ilgili bir uluslararası iktisat terimidir.

Herhangi bir ülkenin belirli bir süre içerisinde yapmış olduğu ihracat, aynı süre zarfında söz konusu ülkenin gerçekleştirmiş olduğu ithalatından fazla ise bu ülkenin dış ticaret fazlası verdiği anlaşılmalıdır.

Dış ticaret fazlasının tam tersi durum ise dış ticaret açığı terimi ile ifade edilmektedir. Dış ticaret açığı veren ülkelerin ithalatları ihracatlarından fazladır.

Dış Ticaret Fazlası Nedir

Dış ticaret fazlası kavramını kısaca açıkladıktan sonra dilerseniz konuyu örnekler üzerinden pekiştirmeye çalışalım.
Dış ticaret açığı ile ilgili olarak bundan önce yazmış olduğum yazılarımda; dış ticaret açığının tanımını yapmış, Türkiye'nin neden dış ticaret açığı verdiği üzerinde durmuş ve yıllara göre Türkiye'nin dış ticaret açığını incelemiştim.

Bir ülkenin, yapmış olduğu ithalat aynı dönem içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ihracattan fazla ise söz konusu ülkenin dış ticaret açığı vermiş olduğu anlaşılmalıdır.

Dış ticaret açığı veren ülkeler yapmış oldukları ihracattan daha fazla miktarda ithalat yapan ülkelerdir. Peki, Dünya genelinde en çok dış ticaret açığı veren ülkeler hangileridir?

Dünya Çapında En Fazla Dış Ticaret Açığı Veren Ülkeler Hangileridir?

İşte bugünkü yazımızın konusu yukarıdaki basit sorunun cevaplandırılması amacını taşımaktadır. 2016 yılı itibari ile Dünya çapında en fazla dış ticaret açığı veren ülkeler ve ülke bazında değerlendirmelere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Özbekistan, Orta Asya'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneyde ise Afganistan ve Türkmenistan ile sınır komşusu olan Özbekistan'ın denize kıyısı yoktur.

Özbekistan, 2016 yılında Türkiye'den 533 milyon dolarlık mal ithal ederken, aynı yıl içerisinde Türkiye'ye 709 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Daha önce de belirtmiş olduğum gibi denize kıyısı olmayan Özbekistan için uluslararası karayolu taşımacılığı büyük önem arz etmektedir.

Karayolu taşımacılığı açısından ise Türk tır şirketleri için Özbekistan yıllık yaklaşık 18.000 tırlık bir pazar anlamına gelmektedir.
Özbekistan Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Özbekistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.