güncel yazılar...
Loading...
Dış Ticaret Bilgi Merkezi olarak, ihracat ve ithalat ile ilgili olarak oluşturduğumuz ücretsiz web sitemizi her gün biraz daha genişletmeye devam ediyoruz.

D harfi ile başlayan İngilizce ihracat, ithalat, lojistik, gümrük, uluslararası finans, teslim şekilleri ve dış ticaret terimlerinin anlamlarına ve İngilizce-Türkçe çevirilerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Dış ticaret ile ilgili İngilizce terimlerin açıklamalarında yer alan linklere tıklayarak, konu ile ilgili daha detaylı bilgiler içeren yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Dış Ticaret Sözlüğümüze buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

D Harfi İle Başlayan | İngilizce İhracat-İthalat-Gümrük-Lojistik Terimleri
Resim: Background vector designed by Patrickss - Freepik.com
Cut-off, İngilizce'de farklı alanlarda kullanılan bir kelime olmakla beraber, uluslararası taşımacılıkta, her hangi bir işleme izin verilen son süreyi belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Cut-off tarihleri genellikle, konteyner gemi programları içerisinde yer alan bilgilerden olup, kullanım yerlerine göre aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
  • konteynerin ihracatçılar tarafından yükleme limanı içerisindeki terminale teslim edilmesine izin verilen son tarihi, (konteyner cut off)
  • ihracat beyannamesinin taşıyıcının liman içerisindeki ofisine teslim edilmesine izin verilen son tarihi (beyanname cut off),
  • ihracatçı tarafından hazırlanan yükleme notasının (konşimento talimatı) taşıyıcıya teslim edilebileceği son tarihi (talimat cut off).
Cut-off Nedir?  Beyanname, Konteyner, Konşimento Talimatı İçin Cut-Off Süreleri Ne Anlama Gelmektedir?

Bugünkü yazımda, sitemi takip eden bir okuyucumdan gelen bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Okuyucumun sorusu aşağıdaki gibidir.

Fas’a Cash Against Documents At Sight Ödeme Şekli ile İhracat

Ben Soner, İstanbul'daki bir üretici firmanın ihracat departmanından sizinle iletişime geçmiş bulunmaktayım.

Az önce telefonda görüştüğümüz gibi, Fas’a Cash Against Documents At Sight ödeme şekli ile bir ihracatımız söz konusu olacaktır.
  1. Bu ihracat ile ilgili olarak muhabir bankanın ödemeyi yapacağı ile ilgili olarak nasıl bir garanti alabiliriz?
  2. Banka avali sadece vadeli ödemeler için mi söz konusu? Cash Against Documents At Sight olduğu zaman banka avali alamaz mıyız?
  3. Cash Against Documents At Sight'a göre müşterimiz muhabir bankaya vesaikler ulaştığı anda ödemeyi yapmak zorunda mı yoksa malların ilgili ülke gümrüğüne gelmesini bekleyebilir mi?
Vesaik Mukabili Ödemelerde Ödeme Güvencesi Nasıl Sağlanır?

İlginiz için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık, (DBA) olarak kısaltılan ve İngilizce'si Verified Gross Mass (VGM) olan, uluslararası denizyolu konteynerli yük taşımacılığı terimidir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) VI/2 maddesine ek yaparak, konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının gemiye yükleme yapılmadan önce bildirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

01.Temmuz.2016 tarihinden itibaren, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi üretilmemiş her hangi bir konteynerin yüklenme şansı, SOLAS hükümleri çerçevesinde, bulunmamaktadır.

Yazının Konu Başlıkları:


Doğrulanmış Brüt Ağırlık Tanıtım
Resim: Free vectors via Vecteezy
01.Temmuz.2016 tarihinde, tüm Dünya genelindeki konteynerli taşıma yapan firmalar için geçerli olacak kurallara göre, yükleten (shipper) yüklemiş olduğu her bir konteyneri için Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi üretmekle mükelleftir.

Bugünkü yazımda, 01.Temmuz.2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) konusunu ayrıntılı biçimde incelemeye çalışacağım.
ETA ve ETD kısaltmaları hem denizyolu taşımacılığında hem de havayolu yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan terimlerdir.

ETA, İngilizce "Estimated Time of Arrival" kelimelerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kısaltma olup, Türkçe'ye "Tahmini Varış Zamanı" olarak çevrilmektedir.

ETD ise, İngilizce "Estimated Time of Departure" kelimelerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kısaltma olup, Türkçe'ye "Tahmini Kalkış Zamanı" olarak çevrilmektedir.

ETA ve ETD terimleri havayolu taşımacılığında kullanıldığında, bir uçağın havalimanına tahmini varış saatini ve tahmini kalkış saatini belirtmektedir.

ETA ve ETD terimleri denizyolu taşımacılığında ise, bir geminin limana tahmini varış gününü ve aynı geminin aynı limandan tahmini kalkış gününü belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.


ETA ve ETD terimlerinin açıklamalarını verdikten sonra dilerseniz, örneklerle ETA ve ETD kavramlarını inceleyelim.
Free In – Liner Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"FI-LO" veya "FILO" şeklinde kısaltılan, "Free In - Liner Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin yükleme limanında gemiye yükleme masrafını kapsamamasına rağmen, konteynerlerin boşaltma limanında gemiden tahliye edilmesine ilişkin masrafları kapsadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

FI-LO terimi, konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masraflarını taşıtan firmaların; tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masraflarını ise taşıyıcıların karşıladığını açıklamak için kullanılmaktadır.

Free In - Liner Out (FI-LO veya FILO) Nedir?
Liner In – Liner Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"LI-LO" veya "LILO" şeklinde kısaltılan, "Liner In - Liner Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin hem gemiye yükleme masrafını hem de konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

LI-LO terimi, konteynerlerin, hem yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masrafların; hem de tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masrafların taşıyıcıya ait olduğunu açıklamak için kullanılmaktadır.


Önemli Not: Sadece, konteynerin gemiye yüklenme masrafları ve konteynerin gemiden tahliye masraflarını kapsayan Liner In-Liner Out kavramı, limanlarda oluşan diğer lokal masrafları içermemektedir.
Liner In – Free Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"LI-FO" veya "LIFO" şeklinde kısaltılan, "Liner In - Free Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin gemiye yükleme masrafını kapsamasına rağmen, konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsamadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

LI-FO terimi, konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masrafların taşıyıcı tarafından; tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masrafların ise taşıtanlara ait olduğunu açıklamak için kullanılmaktadır.

Liner In – Free Out (LI-FO veya LIFO) Nedir?
Free In - Free Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"FI-FO" veya "FIFO" şeklinde kısaltılan, "Free In - Free Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin gemiye yükleme masrafını ve konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsamadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

"FIFO" teriminde geçen free kelimelerinin pek çok durumda ithalatçıların ve ihracatçıların kafasını karıştırdığı görülmektedir. Pek çok ihracatçı ve ithalatçı, "Free In ve Free Out" terimi ile konteynerlerin ücretsiz olarak gemiye yüklenip, yine ücretsiz olarak gemiden tahliye edileceği yanılgısına kapılmaktadır.

Free In - Free Out (FI-FO veya FIFO veya FIO) Nedir?

Oysa, "FIFO" terimi taşıyıcılar tarafından kullanılan bir kavram olup, olayı taşıyıcı gözünden açıklamaktadır. "Free In ve Free Out" teriminin taşıyıcılar açısından anlamı, konteynerlerin taşıyıcıların hiç bir katkısı ve dahli olmaksızın gemiye yüklenip, yine gemiden tahliye edilmesi işlemidir.

Konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masraflar ile tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masraflar alıcı ve satıcılara ait olacaktır.
"Place of Receipt", İngilizce lojistik terimi olup, konteynerli denizyolu taşımacılığında, yükün nakliyeci tarafından teslim alındığı yeri tanımlamak için kullanılmaktadır.

"Place of Receipt" terimi konşimentoda kullanıldığında, nakliyecinin yükleme limanından daha önceki evrelerde yükü, yükleyiciden (shipper) teslim aldığı anlaşılmalıdır.

"Place of Delivery" veya "Final Destination", aynı anlama gelen İngilizce lojistik terimleri olup, konteynerli denizyolu taşımacılığında, yükün nakliyeci tarafından alıcıya teslim edildiği yeri tanımlamak için kullanılmaktadır.

place of receipt ve place of delivery kavramları resim

"Place of Delivery" veya "Final Destination" terimi konşimentoda kullanıldığında, nakliyecinin tahliye limanından daha sonraki evrelerde yükü alıcıya (consignee) teslim ettiği anlaşılmalıdır.

Dilerseniz, "Place of Receipt" ve "Place of Delivery" terimlerini açıkladıktan sonra, bu iki kavramın dış ticaret uygulamalarında ne şekilde kullanıldığını detaylı biçimde anlamaya çalışalım.