güncel yazılar...
Loading...
Akreditif, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.

Akreditif, ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden daha zorlu operasyonel süreçlere sahip olmasıyla ayrılmaktadır.

Akreditif diğer ödeme yöntemlerine göre zordur çünkü ihracatçı firmaların akreditif altında ödeme almaya hak kazanabilmeleri için akreditif mektubunda yazan şartları eksiksiz olarak yerine getirilmeleri gerekmektedir.

Başka hiçbir ödeme yönteminde evraklar bankalar tarafından incelenmez iken, akreditifli ödemelerde evrak incelemesi ödeme almanın ön şartı konumundadır. (Önemli Not: 2014 yılı itibari ile yürürlüğe giren Banka Ödeme Yükümlülüğün'de de evrak incelemesi olmasına rağmen, söz konusu ödeme şekli istenilen düzeyde yaygınlaşmamıştır.)

Bankalar, ihracatçıların yapmış olduğu vesaik ibrazını, söz konusu akreditifin özel şartlarını dikkate alarak; akreditif kuralları ve uluslararası standart bankacılık uygulamalarını çerçevesinde incelemektedirler.

Akreditif altında ilk ibrazda ödeme almaya hak kazanabilmek için ise, bankaların yapmış oldukları inceleme neticesinde evraklarda herhangi bir rezerv bulunmaması gerekmektedir.

Kısaca, ihracatçılar ancak ve ancak rezervsiz evrak ibrazı yaptıklarında, akreditif altında ödeme alacaklarından emin olabileceklerdir. Kalan tüm seçenekler ihracatçıların ithalatçıların izni ile ödeme alabilmeleri sonucunu doğurmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Nedir?

Peki, bir ihracatçının akreditif altında rezervsiz evrak hazırlaması hangi koşulların yerine getirilmesi ile olmaktadır? Firmaların akreditif uzmanı istihdam etmeleri mi yoksa dışarıdan akreditif danışmanlığı mı almaları daha uygundur? Ekonomik açıdan akreditif danışmanlığı karlı mıdır? Akreditif danışmanlık süreci nasıl işler ve neleri kapsar?

İşte, tüm bu soruların cevaplarına bu yazımda yer vereceğim.
Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yer alan bir devlettir.

Kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti ile siyasi sınırları bulunan ülkenin, Dünya'nın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ni de kıyısı vardır.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip olan ülkenin ekonomisi genel olarak ham petrol ihracatına dayanmaktadır. Kazakistan'ın diğer önemli ihracat kalemleri buğday, tekstil ve canlı hayvanlardır. Ayrıca, Kazakistan Dünya'nın 1 numaralı uranyum ihracatçısı konumundadır.

Kazakistan'ın Türkiye ile olan dış ticaret işlemlerine baktığımızda, 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Kazakistan'a 623 milyon dolarlık ürün ihracatı yapığını; buna karşılık Kazakistan'dan aynı yıl içerisinde 1 milyar 93 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

Denizyolu taşımacılığı ile Kazakistan'a ulaşım olanaksız olduğu için diğer taşıma yöntemlerinin kullanımı bu ülke ile yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde önem kazanmaktadır.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki uluslararası tır trafiğine ilişkin istatistikler bize 2016 yılında 4.701
Türk plakalı tırın Türkiye'den Kazakistan'a ihracat taşıması yaptığını göstermektedir. 2016 yılı içerisinde Kazakistan'dan Türkiye'ye ithalat taşıması yapan Türk plakalı tır adedi ise 1.132'dir.

Kazakistan Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Katar, Arap Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Katar'ın tek kara sınırı Suudi Arabistan ile olup, kuzeybatısındaki Bahreyn, doğusundaki Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyindeki İran ile arasında Basra Körfezi bulunmaktadır.

Türkiye'den Katar'a yapılan uluslararası karayolu taşımaları 2010 yılından itibaren sürekli kan kaybetmektedir. 2010 yılında 900 Türk tırı Türkiye'den Katar'a ihracat taşıması gerçekleştirmiş iken, söz konusu sayı 2016 yılına gelindiğinde 55'e düşmüştür.

Yine; Katar'dan Türkiye'ye yapılan ithalat taşımalarında karayolu kullanımının hemen hemen kalmadığı görülmektedir. 2016 yılı itibari ile Katar'dan Türkiye'ye ithal yükü taşıyan Türk tırı sayısı yalnızca 1 adet olarak UND istatistiklerine geçmiştir.

Katar Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Katar arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Karadağ, Balkanlar'da yer alan bir ülkedir.

Eski Yugoslavya üyesi altı federal cumhuriyetten birisi olan Karadağ, 2006 yılında yapılan bağımsızlık referandumu sonucunda bağımsızlığını ilan etmiştir.

2013 nüfus sayımına göre yaklaşık 620 bin kişinin yaşadığı ülkede kişi başına düşen gelir 4000 USD civarındadır.

Karadağ, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

Türkiye'nin ile Karadağ arasında çok sınırlı bir ticaret hacmi bulunmaktadır. 2016 yılında Türkiye Karadağ'a 51 milyon dolarlık ihracat yapmış, bunun karşılığında Karadağ'dan 23 milyon dolarlık malzeme ithal etmiştir.

Türkiye ile Karadağ arasındaki 2016 yılına ait Türk plakalı tır trafiği ise 380 tırlık ihraç taşıması ve 53 tırlık ithal taşıması şeklindedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile Karadağ arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
İsviçre, Batı Avrupa'da yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir.

İsviçre'nin kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda ise Avusturya ile Lihtenştayn yer almaktadır.

Yaklaşık 8 milyon kişilik nüfusa sahip olan İsviçre, kişi başına düşen gelir düzeyi açısından Dünya genelinde en önde gelen ülkelerden birisidir.

İsviçre'nin Türkiye ile önemli ticaret bağlantıları bulunmaktadır.

2016 yılı içerisinde Türkiye'nin İsviçre'ye yapmış olduğu ihracat tutarı 2 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında Türkiye'nin İsviçre'den ithalatı ise 2 milyar 502 milyon dolardır.

İsviçre ile Türkiye arasındaki karayolu nakliyesi değerlendirildiğinde, İsviçre pazarının Türkiye'deki tır taşıması yapan firmalar açısından orta yoğunluklu bir pazar olduğu görülmektedir.

2016 yılında İsviçre'ye ihracat yükü taşıyan 3.991 adet Türk plakalı tır istatistiklere yansımıştır. İsviçre'den Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı sayısı ise 2.010'dur.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile İsviçre arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
İsveç, Kuzey Avrupa'da bulunan ülkelerden birisidir. İsveç, coğrafi olarak İskandinavya yarımadasında yer almaktadır. Siyasi sınır komşuları batı ve kuzeyde Norveç, doğuda ise Finlandiya'dır. İsveç'in güneyinde yer alan Öresund Köprüsü İsveç ile ile Danimarka'yı birbirine bağlamaktadır.

Sahip olduğu 450.000 km² alanıyla İsveç, Avrupa Birliği'de yer alan en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden birisidir. Topraklarının büyük çoğunluğu ormanlarla kaplı olan İsvaç'in sahip olduğu toprakların yaklaşık %7'sinde tarım yapılmaktadır.

İsveç'in 2015 nüfus sayımına göre toplam nüfusu yaklaşık olarak 9 milyon 784 bin kişi olup, yerleşim yoğunluğunun ülkenin güney kısımlarında yer alan büyük şehirlerde artmış olduğu görülmektedir.

2016 yılında Türkiye İsveç'e 1 milyar 215 milyon dolarlık ihracat yapmış; bunun karşılığında da İsveç'ten 1 milyar 478 milyon dolarlık ürün ithal etmiştir.

İsveç ile Türkiye arasında, Türkiye standartlarına göre, önemli sayılabilecek miktarda ithalat ve ihracat tır trafiği bulunmaktadır. 2016 yılı UND istatistiklerine göre, Türkiye'den İsveç'e ihracat yükü taşıyan tır sayısı 5.538 adet; İsveç'ten Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan tır sayısı ise 2.819 adettir.

İsveç Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile İsveç arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
İspanya, Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir.

İspanya'nın batısında Portekiz, kuzeybatısında Atlas Okyanusu, kuzey ve kuzeydoğusunda Fransa ve Andorra yer alırken, güney ve doğusunda ise Akdeniz bulunmaktadır.

2014 nüfus sayımına göre 46 milyon 464 bin kişilik nüfusa sahip olan İspanya; ekonomik büyüklük açısından Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra Avrupa Birliği üyesi olan 4. en büyük ekonomidir.

2016 yılı itibari ile Türkiye ile İspanya arasındaki dış ticaret hacmi 10 milyar 668 milyon dolar civarındadır.

Türkiye'nin İspanya'ya 2016 yılı ihracatı 4 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin 2016 yılında İspanya'dan yapmış olduğu ithalat tutarı ise 5 milyar 679 milyon dolardır.

Türkiye'deki uluslararası karayolu nakliyat firmaları için İspanya pazarı ihraç ağırlıklı bir pazar görünümündedir. 2016 yılında 15.393 Türk tırı İspanya'ya ihracat taşıması yaparken; aynı yıl içerisinde İspanya'dan ithalat taşıması yapan Türk tırı sayısı 8.682 adet olarak tespit edilmiştir. (UND 2016 verileri)


Bugünkü yazımda, Türkiye ile İspanya arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
İrlanda, İrlanda Adası üzerinde yer alan ülkedir. Resmi adı İrlanda Cumhuriyeti'dir. 1973 yılında zamanın Avrupa Topluluğu'na üye olan ülke, halihazırda Avrupa Birliği üyesidir.

İrlanda, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan AVRO'yu kullanmaktadır. 2010 nüfus sayımına göre yaklaşık nüfusu 4 milyon 481 bin kişi olan ülkenin kişi başına düşen gelir düzeyi yüksektir.

Türkiye ile İrlanda arasındaki dış ticaret hacmi 2016 yılında 1 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin İrlanda'ya yapmış olduğu ihracat 2016 yılında 494 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. türkiye'nin İrlanda'dan yaptığı ithalat ise 2016 yılı içerisinde istatistiklere 824 milyon dolar olarak yansımıştır.

Türkiye'den İrlanda'ya yapılan parsiyel ve ful tır çıkış istasitikleri incelendiğinde, her iki ülke arasında sınırlı bir karayolu taşıması olduğu görülmektedir.

UND'nin 2016 yılı istatistiklerine göre; İrlanda'ya ihracat yükü taşıyan Türk tırı sayısı 240 adettir. Yine, 2016 yılına ait UND'nin istatistikleri bize İrlanda'dan Türkiye'ye ithalat yükü taşıyan Türk tırı sayısının 136 adet olduğunu göstermektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile irlanda arasında taşımacılık yapan uluslararası karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.