güncel yazılar...
Loading...
Bugünkü yazımda bir okuyucumdan gelen soruyu cevaplamaya çalışacağım. Soru teslim şekillerinin kullanımı ile ilgili olup, iki kademeli olarak kaleme alınmıştır.

Sorunun ilk bölümünde CFR ile CPT'nin ve CIF ile CIP'in farklılıkları sorulmaktadır. Incoterms 2000'de C grubu olarak isimlendirilen teslim şekillerinin kullanımı ile ilgili bir sorudur.

Sorunun ikinci bölümünde ise teslim şekillerinin doğru gösteriminin nasıl olacağı sorulmaktadır. Teslim şekillerinin proforma faturalarda veya satış sözleşmelerinde gösterimi ile ilgili bir standart olup olmadığının açıklanması talep edilmektedir.

Dilerseniz önce sorunun orjinal halini paylaşıp, daha sonra cevaplarımı vermeye çalışayım.

2016 yılının Nisan ayı içerisinde yazmış olduğum "Irak İhracatlarında Zorunlu Yükleme Öncesi İnceleme Uygulaması" başlıklı yazımda hem Merkezi Irak Hükümeti'nin uygulamış olduğu, hem de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin uyguladığı zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştım.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yönetilen Ticarette Teknik Engeller sitesinde 24.Şubat.2017 tarihinde yayınlanan duyuruya göre, Kuzey Irak'a yapılacak ihracatlarda aranan zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması kaldırılmıştır.

Kuzey Irak'a yapılacak ihracatlarda, ürün denetimleri, yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacaktır.


Söz konusu durum ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklama aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önemli Not: Merkezi Irak'a ihraç edilen ürünlere yönelik Zorunlu Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edecektir.

Bulgaristan, Balkanlar'da yer alan ve Türkiye ile de kara sınırı olan bir ülkedir.

1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği'ne katılmasına rağmen ülke halen kendi para birimi olan Bulgar Levası'nı kullanmaktadır.

2014 verilerine göre 7.202 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Bulgaristan'ın kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası ise 6,927USD'dir.

UND'nin verilerine göre Türkiye'ye taşıma yapan yabancı plakalı tırların içinde Bulgar tırları en büyük payı almaktadır. Türkiye'ye yapılan ithalat taşımalarının %8,5'i ve ihracat taşımalarının da %4,2'si Bulgar tırları tarafından yapılmaktadır.

2016 yılında Bulgaristan'a Türk tırları tarafından yapılan ihracat taşımaları 15,169 adet olurken, yine 2016 yılında Bulgaristan'dan Türk tırları tarafından yapılan ithalat taşımaları ise 9,409 adet olarak açıklanmıştır.
Bulgaristan Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Bulgaristan arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Hırvat ve Boşnaklardan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırplardan oluşan Sırp Cumhuriyeti'nin birleşmesinden oluşan bir devlettir.

2016 yılı içerisinde Türkiye Bosna Hersek'e 309 milyon dolarlık ihracat yaparken, aynı yıl içerisinde Türkiye'nin Bosna Hersek'ten yapmış olduğu ithalat tutarı ise 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin yayınlamış olduğu karayolu taşıma istatistiklerinde, Türkiye ile Bosna Hersek arasında 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihracat ve ithalat karayolu tır taşımaları da yer almaktadır.

Söz konusu istatistiklere göre Türk tırlarının Bosna Hersek'e yapmış oldukları ihracat taşımaları son 6 yıldır aynı çizgide devam etmektedir. 2016 yılı itibari ile 3279 Türk tırı Bosna Hersek'e ihracat taşıması gerçekleştirmiştir.

Bosna Hersek'ten Türkiye'ye yapılan ithalat karayolu taşımalarında Türk tırlarının 2016 yılında önemli bir artış kaydettiği görülmektedir. 2015 yılında Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ithal ürünleri taşıyan Türk tırı sayısı 802 adet iken, bu sayı 2016 yılında 1985 adete çıkmıştır. Artış oranı %148'dir.
Bosna Hersek Karayolu Nakliye Firmaları

Bugünkü yazımda, Türkiye ile Bosna-Hersek arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Beyaz Rusya, diğer adıyla Belarus, batısında Polonya, kuzeybatısında Litvanya, kuzeyinde Letonya, doğusunda Rusya Federasyonu ve güneyinde Ukrayna ile komşu olan bir Kuzey Avrupa ülkesidir.

2016 verilerine göre nüfusu yaklaşık 9,5 milyon kişi olan Beyaz Rusya'nın kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası ise hemen hemen 4.800 dolardır.

Beyaz Rusya denize sınırı olmayan bir ülke olup, sadece denizyolu taşımacılığı ile bu ülkeye ulaşmak mümkün değildir.

Türkiye 2016 yılında Beyaz Rusya'ya 311 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin Beyaz Rusya'dan yapmış olduğu ithalat tutarı ise yaklaşık 92 milyon dolardır.

UND'nin hazırlamış olduğu uluslararası karayolu nakliye istatistikleri incelendiğinde, 2016 yılında Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu karayolu taşımacılığının en çok arttığı ülkelerden birisinin Beyaz Rusya olduğu görülmektedir. (Bu artışta Rusya'nın uygulamış olduğu ambargonun etkisi olabilir.)

2015 yılında 2,207 Türk tırı Beyaz Rusya'ya ihracat yükü götürmüş iken, 2016 yılında bu sayı 9,267'ye çıkmıştır.
Beyaz Rusya Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Beyaz Rusya arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda ile kara sınırları olan bir Avrupa ülkesidir. Belçika'nın kuzeybatısında Kuzey Atlantik Okyanusu bulunmaktadır.

2011 sayımına göre yaklaşık 11 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Belçika'nın kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası ise yaklaşık 43.500USD'dir.

2016 yılında Türkiye Belçika'ya 2,32 milyar dolarlık ihracat yapmış iken, yine aynı yıl içerisinde Türkiye'nin Belçika'dan yapmış olduğu ithalat ise 2,90 milyar dolar civarındadır.

Uluslararası nakliye alanında ise Belçika oldıkça önemli bir merkez konumundadır.

Avrupa'nın en büyük 2. konteyner limanı olan Antwerp Limanı Belçika'da bulunmaktadır. Denizyolu dışında havayolu, demizyolu, karayolu ve multimodal taşımalar için de Belçika elverişli bir coğrafyaya ve kapasiteye sahiptir.

Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan, Türkiye Belçika arasındaki karayolu nakliye işlemlerine ilişkin istatistiklerie göz attığımızda; yılda yaklaşık olarak 8000 civarında Türkiye'ye ait tırın Türkiye'den Belçika'ya ihracat taşıması yaptığı görülmektedir. Belçika'dan Türkiye'ye ithalat taşıması yapan Türkiye'ye ait tırlarının sayısı ise yaklaşık 6000 adettir.
Belçika Karayolu Nakliye Firmaları
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Belçika arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Bayreyn, Suudi Arabistan ve Katar ile komşu olan küçük bir ada ülkesidir.

2014 verilerine göre nüfusu 1,35 milyon kişi olan Bahreyn'in GSYİH'sı ise 29 milyar dolar civarındadır. Nüfusunun yaklaşık %30'unu göçmenler oluşturmaktadır.

Diğer pek çok Arap ülkesi gibi Bahreyn'in de ekonomisi büyük oranda petrol ihracatına dayanmaktadır.

2016 yılında Türkiye Bahreyn'e 175 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin 2016 yılı içerisinde Bahreyn'den yapmış olduğu ithalat ise 114 milyon dolar civarındadır.

2009 yılında hizmete girmiş olan Khalifa Bin Salman Port ülkenin en önemli ticari limanı konumundadır.

Türkiye'nin Bahreyn'e yapmış olduğu ihracatlar büyük oranda denizyolu konteyner taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin yayınlamış olduğu istatistiklerde, Bahreyn'e 2011 yılında 157 ihracat tırı Türkiye'den çıkış yapmış iken, bu sayı yıldan yıla azalmış ve nihayet 2016 yılında Türkiye'den Bahreyn'e yapılan karayolu ihracat taşımacılığı sıfırlanmıştır.
Bahreyn Karayolu Nakliye Firmaları | Nakliyeciler | Tırcılar
Yine de, Bahreyn'e özellikle proje ve gabari dışı yükleme yapmak isteyen firmalar için bugünkü yazımda, Türkiye ile Bahreyn arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.
Kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile sınırıları bulunan Azerbaycan'ın doğusunda ise dünyanın en büyük tuzlu su gölü olan Hazar Denizi (Hazar Gölü) yer almaktadır.

2016 verilerine göre tahmini nüfusu 9,8 milyon kişi olan Azarbaycan'ın GSYİH ise yaklaşık olarak 87,7 milyar dolar civarındadır.

Azerbaycan ekonomisi temel olarak ham petrol, doğalgaz ve demir cevheri ihracatına dayanmaktadır.

Azerbaycan, Türkiye için önemli bir dış ticaret ortağı konumundadır. Türkiye Azerbaycan ile yapmış olduğu dış ticaret işlemlerinde dış ticaret fazlası vermektedir.

2016 yılı itibari ile Türkiye'nin Azaerbaycan'a yapmış olduğu ihracat 1 milyar 179 milyon dolar iken, Türkiye'nin yine aynı yıl içerisinde Azerbaycan'dan yapmış olduğu ithalat ise 253 milyon dolardır.

Türkiye ile doğrudan kara sınırı olmayan Azerbaycan'a ihracat ve ithalat nakliyeleri Gürcistan veya İran üzerinden olacak şekilde, 2 farklı alternatif rota üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Azerbaycan Karayolu Nakliye Firmaları | Azerbaycan Nakliye
Bugünkü yazımda, Türkiye ile Azerbaycan arasında taşımacılık yapan karayolu firmalarının isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralarını sizlerle paylaşacağım.

Firma ünvanlarının üzerinde yer alan linklere tıklayarak, nakliye şirketlerinin kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.