güncel yazılar...
Loading...
Bir süredir Cezayir üzerine yazılar yazmaktayım. Konu ile ilgili olarak şu ana kadar yazdığım yazılar aşağıdaki gibidir:
Bugün de Cezayir ile ilgili yazılarıma devam edeceğim. Yazımın konusunu ise Cezayir'deki gıda ithalatçısı firmalar oluşturmaktadır.

Cezayir, 2015 yılında yaklaşık 7,5 milyar dolarında gıda maddesi ithal etmiş bir ülkedir. Çeşitli tahıl ürünleri başta olmak üzere, süt ve süt ürünleri, sıvı ve katı yağlar, şeker ve şekerli ürünler, sebzeler, et ürünleri, çay ve kahve Cezayir'in en çok ithal etmiş olduğu gıda ürünleridir.

Türkiye için önemli bir ihracat potansiyeli taşıyan Cezayir pazarı, Türkiye'deki firmaların bu pazara daha fazla eğilmeleri ile gelecekte daha da canlanacak bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır.


Aşağıda, Cezayir'de gıda ithalatı ile uğraşan belirli sayıdaki firmanın iletişim detaylarına ve kısa firma profillerine ulaşabilirsiniz.
Cezayir, Türkiye'deki ihracatçı firmalar açısından önemli bir ihracat potansiyeli taşımasına rağmen, Türkiye'deki firmaların Cezayir pazarına gerekli önemi verdikleri oldukça şüphelidir.

Cezayir'in İngilizce yerine daha ziyade Fransızca'yı dış ticaret lisanı olarak kabul etmesinin, söz konusu durumda yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır.

2015 yılında Türkiye'nin Cezayir'e yapmış olduğu ihracat 1,82 milyar dolar civarındadır. Cezayir'in 2015 yılında toplam ithalatının yaklaşık 46,6 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, kısa ve orta vadede Türkiye'nin Cezayir'e yaptığı ihracatı artırma şansı vardır.

Yeni ihracat müşterisi bulmak ve ihracatı artırmak için önemli bir araç olan uluslararası fuarlar, ihracat pazarlamasının vazgeçilmez bir öğesidir.


Bugünkü yazımda, Cezayir'de düzenlenen başlıca fuarlara yer vermeyi planlamaktayım. Fuarların detaylarına, düzenleyici firmalara ve maliyet bilgilerine de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Önemli bir doğal gaz ve ham petrol ihracatçısı konumunda olan Cezayir, coğrafyasının vermiş olduğu yetersizlikler nedeniyle ciddi miktarda gıda maddesi ithal eden bir ülkedir.

Son yıllarda yakalamış olduğu istikrarlı büyüme ile iç piyasası genişleyen Cezayir, gıda maddelerinin yanı sıra, otomobil ve demir-çelik ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı ürünün ithalatına hız vermiştir.

Bundan bir önceki yazımda, Türkiye'nin Cezayir ile gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve ithalatını detaylı biçimde incelemiştim.

Bugünkü yazımda ise, Cezayir ile yapılan dış ticaret işlemlerinde önemli bir yer tutan Cezayir bankacılık sektörü üzerinde durmak istiyorum.

Cezayir Bankaları | Swift Adresleri | Telefon ve Faks Numaraları
Vector Design by Vecteezy.com | Created by carterart
Bu sayfada, Ağustos 2016 itibari ile Cezayir'de işlem yapma yetkisi olan ticari bankalara ait internet sitelerinin linklerini, söz konusu bankaların adres, telefon, faks ve swift kodlarının bilgilerini bulabilirsiniz.

Sayfa güncellenmeyeceği için, ileriki tarihlerde bu sayfada yazan bilgileri teyit ederek kullanmanız, her hangi bir zarar görmemeniz açısından büyük önem raz etmektedir.
Cezayir, kuzeyinde Akdeniz'e kıyısı olan, güneyinde ise geniş çöllerin yer aldığı, ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan, tarihi olarak Afrika ile Avrupa arasındaki geçiş yolları üzerinde yer aldığından sürekli dış güçlerin ilgisini çekmiş bir ülkedir.

Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı ile Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Cebelitarık Boğazı bir hat olarak alındığında, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler sırası ile Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'tır.

Söz konusu ülkeler içerisinde ekonomisi büyük oranda ham petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan ülkeler Cezayir ve Libya'dır.

Mısır'ın da önemli miktarda ham petrol ve doğal gaz ihracatı olmasına rağmen, söz konusu ürünlerin Mısır'ın toplam ihracatındaki payı %30 civarında kalmaktadır.

Ham petrol ve doğal gaz ihracatı ise Cezayir'in toplam ihracatının yaklaşık %98'ini oluşturmaktadır.

Dolayısı ile, Cezayir ekonomisi ham petrol ve doğal gaz fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Cezayir'in ihracat ve ithalat rakamlarına birinci elden etki etmektedir.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 1

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin Cezayir'e yapmış olduğu ihracatı ve yine Türkiye'nin Cezayir'den yapmış olduğu ithalatı inceleyeceğim.

Konu Başlıkları:

Cezayir'in Yillik İhracati ve Ithalati Ne Kadardir?
Cezayir En Cok Hangi Urunleri Ithal Etmektedir?
Cezayir En Cok Hangi Ulkelerden Ithalat Yapmaktadır?
Turkiye'nin Cezayir ile Dis Ticareti Nasildir?
Türkiye'nin Cezayir'e Baslica Ihracat Yaptigi Urunler Nelerdir?
Türkiye'nin Cezayir'den Baslica Ithalat Yaptigi Urunler Nelerdir?
Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde 11 adet teslim şekli tanımlanmıştır.

Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 teslim şekli, normal şartlar altında birbirlerine karşı üstünlüğü olmayan, tarafların işlemin gerektirdiği biçimde ortaklaşa karar alıp, kullanabilecekleri kurallardır.

Fakat, yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde gerçekleştirilen çeşitli işlem süreçleri incelendiğinde, birbirine yakın teslim şekilleri arasında ithalatçılar açısından belirgin maliyet farklılıkları olduğu görülmektedir.

Örneğin, Türkiye'de ithalat yapan kişiler, bazı forum sitelerinde ve kendi bloglarında, FOB ile yapılan ithalatın, CIF ile yapılan ithalattan daha uygun olduğunu açıklamakta, söz konusu açıklamalarını örneklerle savunmaktadırlar.

Gerçekten de, özellikle FOB yüklemeleri daha ziyade büyük montanlı çalışan, profesyonel diye tabir ettiğimiz firmalar kullanırken, CIF teslim şeklini ithalata yeni başlayan firmaların kullandığı görülmektedir.

Acaba gerçekten FOB teslim şeklinin ithalatta CIF teslim şekline karşı bir üstünlüğü bulunmakta mıdır?

Bugünkü yazımda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım.

FOB | CIF | ITHALAT | INCOTERMS 2010 | AVANTAJ | RESIM

Yazımının kalanını okumaya devam etmeden önce "FOB Teslim ile CIF Teslim Arasındaki Farklar Nelerdir?" başlıklı yazımı okuyarak, her iki teslim şekli arasındaki farklılıkları daha iyi anlayabilirsiniz.
Proforma fatura, ihracatçılar tarafından düzenlenen ticari bir dökümandır.

Her hangi bir ihracat işleminde, ithalatçılara verilen teklifin siparişe dönüştürülmesi aşamasında düzenlenen proforma faturalar, siparişin detaylarını ve şartlarını içeren formal teklif niteliği taşımaktadır.

İhracatçının hazırlamış olduğu proforma faturayı alan ithalatçı, proforma fatura üzerinde yazan detayları ve şartları inceler, eğer uygun bulursa kaşe ve imza atarak tekrar ihracatçıya geri gönderir.

İthalatçı tarafından da imzalanan proforma fatura siparişin onaylandığı anlamına gelmektedir.

Bugünkü yazımda "Microsoft Excel" ile hazırlanmış "Proforma Fatura" örneklerini sizlerle paylaşacağım.

Proforma Fatura | Proforma Invoice | Örnek | Şablon | Excel | xls

Proforma fatura şablonlarım ihracat işlemlerinde en çok tercih edilen Ex Works, FOB ve CIF teslim şekilleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Proforma Fatura ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyen arkadaşlar "Proforma Invoice (Proforma Fatura) Nedir?" başlıklı yazımı inceleyebilirler.
Proforma fatura ve purchase order ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan ticari dökümanlardır.

Bundan önceki yazılarımda her iki dökümanı da ayrıntılı biçimde incelemiştim. Aşağıdaki linkleri tıklayarak, hem proforma fatura hem de purchase order ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Proforma Fatura Nedir? Nasıl İşler? Dış ticaret işlemlerinde, ihracatçılar tarafından düzenlenen bir belge olan Proforma Fatura, satışa ilişkin şart ve koşulların yasal biçimde alıcıya ulaştırıldığı bir dökümandır. Alıcının proforma faturaya onay vermesi ile beraber sipariş kesinleşmiş olmaktadır.
  • Purchase Order Nedir? Nasıl İşler? Dış ticaret işlemlerinde, ithalatçılar tarafından düzenlenen bir belge olan Purchase Order, ithalata ilişkin alıcının verdiği siparişin şart ve koşullarının yasal biçimde satıcıya ulaştırıldığı bir dökümandır. Satıcının purchase ordera vereceği onaya istinaden sipariş kesinleşmektedir.
Proforma Fatura | Purchase Order | Proforma Invoice | Resim

Bugünkü yazımda, proforma fatura ile purchase order arasındaki farkları sizlere açıklamaya çalışacağım.
Konşimento nedir? Konşimento Çeşitleri Nelerdir? başlıklı yazımda, konşimento çeşitlerini açıklarken kısaca temiz konşimento ile kirli konşimento üzerinde durmuş, her iki konşimento çeşidinin de kısaca tanımını yapmıştım.

Dileyen arkadaşlar, söz konusu yazımı incelerek konşimento kavramı ile ilgili olarak daha detaylı bilgi alabilirler.

Temiz konşimentolar ile ilgili olarak da aşağıdaki yazılarıma göz atmanız faydalı olacaktır:


Temiz Konşimento | Kirli Konşimento | Resim
Business vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda ise, temiz konşimentolar (clean bill of lading) ile kirli konşimentolar (claused bill of lading) arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım.

  • Temiz Konşimento Nedir? Konşimento üzerinde, nakliyeci tarafından ürünlerin dış görünüş itibari ile hasarlı biçimde teslim alındığına dair her hangi bir kayıt olmayan konşimentoya "Temiz Konşimento" denir.
  • Kirli Konşimento Nedir? Üzerinde, ürünlerin veya ürün ambalajlarının dış görünüş itibari ile, hasarlı veya taşımaya elverişsiz olduğuna dair açık bir kayıt bulunan konşimentolara kirli konşimento denilir. İngilizce olarak "Claused Bill of Lading" olarak kullanılan terimin daha doğru kullanım şekli ise "Kayıtlı Konşimento" olmaktadır. Kirli konşimento ise "Unclean Bill of Lading" veya "Dirty Bill of Lading" olarak günlük kullanımda geçen terimlerden alınmıştır.

1.Temmuz.2016 tarihi itibari ile, konşimentolarda yükleyici olarak gözüken firmalar, doğrulanmış brüt ağırlık (dba) [İngilizce (Verified Gross Mass) (vgm)] verisini, taşıyıcı firmalar tarafından ilan edilen cut-off tarihinden önce oluşturmak ve oluşturulan DBA bilgilerini taşıyıcılara bildirmek zorundadırlar.

Bugünkü yazımda, yaklaşık 1 aydır uygulamada olan Doğrulanmış Brüt Ağırlık işlemleri ile ilgili bir örnek uygulamaya yer vermeyi planlamaktayım.

Örnek uygulama Trabzon Limanın'dan MSC konteyner taşımacılığı firması aracılığıyla yapılmış bir yüklemeyi kapsamaktadır.

Örneğimize geçmeden önce dilerseniz, 1 aylık pratik sonucunda Doğrulanmış Brüt Ağırlık ile ortaya çıkmış bilgileri özetleyelim.


Doğrulanmış Brüt Ağırlık Uygulaması ile İlgili Olarak 1 Aylık Uygulama Süresi Sonucunda Ortaya Çıkan Başlıca Durumlar: 
  1. Doğrulanmış Brüt Ağırlık verisi konşimentoda yer almamaktadır. Konşimentodaki brüt ağırlık (gross weight) eskisi gibi yükleyiciler tarafından, yükleme notası ile birlikte nakliyecilere bildirilmeye devam edilecektir.
  2. Doğrulanmış Brüt Ağırlık, mevcut uygulamada 1. Yöntem kullanılarak, limanlardaki kantar ölçümleri ile elde edilmektedir. Bu ölçümlerden liman işletmeleri konteyner başına 20USD civarında ücret talep etmektedirler. (Trabzon Limanın'daki ölçümlerin Temmuz.2016 içerisinde ücretsiz olarak yapıldığı bilgisi bulunmaktadır.)
  3. Doğrulanmış Brüt Ağırlık ile ilgili olarak oluşan masraf konteyner başına 25USD ile 50USD arasında değişiklik göstermektedir.
  4. Her bir konteynerin maksimum taşıma kapasitesi konteyner üzerinde yazmaktadır. İhracatçı firmalar bu verinin DBA aşamasında gerekli olduğundan hareketle, yükleme aşamasında yükleme yaptıkları her bir konteynerin numarasını ve maksimum taşıma kapasitesini not etmelidirler.
  5. DBA verisi bildirimi yapılırken, konteynerin maksimum taşıma kapasitesinin yanı sıra booking (rezervasyon) numarası ve gemi adına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için "Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir? Nasıl Uygulanacaktır?" başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.
Dış Ticaret Bilgi Merkezi olarak, ihracat ve ithalat ile ilgili olarak oluşturduğumuz ücretsiz web sitemizi her gün biraz daha genişletmeye devam ediyoruz.

D harfi ile başlayan İngilizce ihracat, ithalat, lojistik, gümrük, uluslararası finans, teslim şekilleri ve dış ticaret terimlerinin anlamlarına ve İngilizce-Türkçe çevirilerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Dış ticaret ile ilgili İngilizce terimlerin açıklamalarında yer alan linklere tıklayarak, konu ile ilgili daha detaylı bilgiler içeren yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Dış Ticaret Sözlüğümüze buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

D Harfi İle Başlayan | İngilizce İhracat-İthalat-Gümrük-Lojistik Terimleri
Resim: Background vector designed by Patrickss - Freepik.com