güncel yazılar...
Loading...
Dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir ödeme yöntemi olan akreditif, büyük montanlı işlemlerde veya tarafların birbirlerine yeterince güven duymadığı durumlarda tercih edilmektedir.

ICC tarafından oluştutulmuş, UCP olarak isimlendirilen Dünya genelinde geçerli kurallar çerçevesinde, bankalar tarafından yürütülen akreditifli işlemler, belgelerin ibrazında ödeme (sight payment), vadeli ödeme (deferred payment), poliçe kabulü (acceptance) veya iştira (negotiation) ödeme yöntemlerinden birisi kullanılarak açılmaktadır.

Akreditif kurallarında tanımlanmamasına rağmen, swift altyapısında izin verilen bir diğer akreditif ödeme seçeneği ise karışık ödemeli akreditiflerdir (mixed paymet letters of credit).

Bugünkü yazımda, yukarıda isimlerini vermiş olduğum hangi akreditif çeşitlerinde poliçe düzenlenip, diğer belgelerle birlikte ibraz edildiğini açıklayacağım.

Hangi Akreditiflerde Poliçe Kullanılır? | Poliçe | Akreditif

Yazımın devamını okumaya başlamadan önce, poliçe ile ilgili olarak daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız "Poliçe Nedir?" ve "Poliçede Taraflar Kimlerdir?" konulu yazılarımı okumanızı tavsiye ediyorum.

Konteyner taşımacılığı tarihinin en büyük iflasına sadece 1 adım uzakta. Hanjin Shipping 4 Eylül 2016'ya kadar kabul edilebilir finansal bir plan oluşturamazsa iflas edebilir.

Güney Koreli konteyner taşımacılık firması Hanjin Shipping, yaşadığı mali darboğazdan kurtulmak için finansörlerine sunması gereken finansal planı oluşturmakta zorlanıyor.

Güney Kore'nin en büyük, Dünya çapında ise en büyük 7. konteyner taşımacılık firması olan Hanjin Shipping, 4.Eylül.2016 tarihine kadar kabul edilebilir bir finansal plan hazırlamayı başaramazsa, tasfiyesi için mahkeme sürecinin başlaması beklenmektedir.

Finansal kaynakların açıklamalarına göre Hanjin Shipping firmasının 1 senelik süreçte, iflastan kurtulmak için ihtiyacı olan sermaye miktarı yaklaşık 1.2 milyar dolar seviyesindedir.

Kore Havayolları (Korean Air), Hanjin Shipping'in yaklaşık %33 hisse ile en büyük ortağı konunda yer almaktadır.
Kore Havayolları yeni hisse senedi ihracı ile 357 milyon dolarlık sermaye sağlamayı taahhüt etmiş olmasına ve Hanjin Shipping de sahip olduğu terminalleri ve merkez ofis binasının satışı ile bu plana destek olacağını bildirmesine rağmen, firmanın finansörler heyeti söz konusu planı onaylamamıştır.
Bir süredir Cezayir üzerine yazılar yazmaktayım. Konu ile ilgili olarak şu ana kadar yazdığım yazılar aşağıdaki gibidir:
Bugün de Cezayir ile ilgili yazılarıma devam edeceğim. Yazımın konusunu ise Cezayir'deki gıda ithalatçısı firmalar oluşturmaktadır.

Cezayir, 2015 yılında yaklaşık 7,5 milyar dolarında gıda maddesi ithal etmiş bir ülkedir. Çeşitli tahıl ürünleri başta olmak üzere, süt ve süt ürünleri, sıvı ve katı yağlar, şeker ve şekerli ürünler, sebzeler, et ürünleri, çay ve kahve Cezayir'in en çok ithal etmiş olduğu gıda ürünleridir.

Türkiye için önemli bir ihracat potansiyeli taşıyan Cezayir pazarı, Türkiye'deki firmaların bu pazara daha fazla eğilmeleri ile gelecekte daha da canlanacak bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır.


Aşağıda, Cezayir'de gıda ithalatı ile uğraşan belirli sayıdaki firmanın iletişim detaylarına ve kısa firma profillerine ulaşabilirsiniz.
Cezayir, Türkiye'deki ihracatçı firmalar açısından önemli bir ihracat potansiyeli taşımasına rağmen, Türkiye'deki firmaların Cezayir pazarına gerekli önemi verdikleri oldukça şüphelidir.

Cezayir'in İngilizce yerine daha ziyade Fransızca'yı dış ticaret lisanı olarak kabul etmesinin, söz konusu durumda yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır.

2015 yılında Türkiye'nin Cezayir'e yapmış olduğu ihracat 1,82 milyar dolar civarındadır. Cezayir'in 2015 yılında toplam ithalatının yaklaşık 46,6 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, kısa ve orta vadede Türkiye'nin Cezayir'e yaptığı ihracatı artırma şansı vardır.

Yeni ihracat müşterisi bulmak ve ihracatı artırmak için önemli bir araç olan uluslararası fuarlar, ihracat pazarlamasının vazgeçilmez bir öğesidir.


Bugünkü yazımda, Cezayir'de düzenlenen başlıca fuarlara yer vermeyi planlamaktayım. Fuarların detaylarına, düzenleyici firmalara ve maliyet bilgilerine de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Önemli bir doğal gaz ve ham petrol ihracatçısı konumunda olan Cezayir, coğrafyasının vermiş olduğu yetersizlikler nedeniyle ciddi miktarda gıda maddesi ithal eden bir ülkedir.

Son yıllarda yakalamış olduğu istikrarlı büyüme ile iç piyasası genişleyen Cezayir, gıda maddelerinin yanı sıra, otomobil ve demir-çelik ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı ürünün ithalatına hız vermiştir.

Bundan bir önceki yazımda, Türkiye'nin Cezayir ile gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve ithalatını detaylı biçimde incelemiştim.

Bugünkü yazımda ise, Cezayir ile yapılan dış ticaret işlemlerinde önemli bir yer tutan Cezayir bankacılık sektörü üzerinde durmak istiyorum.

Cezayir Bankaları | Swift Adresleri | Telefon ve Faks Numaraları
Vector Design by Vecteezy.com | Created by carterart
Bu sayfada, Ağustos 2016 itibari ile Cezayir'de işlem yapma yetkisi olan ticari bankalara ait internet sitelerinin linklerini, söz konusu bankaların adres, telefon, faks ve swift kodlarının bilgilerini bulabilirsiniz.

Sayfa güncellenmeyeceği için, ileriki tarihlerde bu sayfada yazan bilgileri teyit ederek kullanmanız, her hangi bir zarar görmemeniz açısından büyük önem raz etmektedir.
Cezayir, kuzeyinde Akdeniz'e kıyısı olan, güneyinde ise geniş çöllerin yer aldığı, ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan, tarihi olarak Afrika ile Avrupa arasındaki geçiş yolları üzerinde yer aldığından sürekli dış güçlerin ilgisini çekmiş bir ülkedir.

Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı ile Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Cebelitarık Boğazı bir hat olarak alındığında, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler sırası ile Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'tır.

Söz konusu ülkeler içerisinde ekonomisi büyük oranda ham petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan ülkeler Cezayir ve Libya'dır.

Mısır'ın da önemli miktarda ham petrol ve doğal gaz ihracatı olmasına rağmen, söz konusu ürünlerin Mısır'ın toplam ihracatındaki payı %30 civarında kalmaktadır.

Ham petrol ve doğal gaz ihracatı ise Cezayir'in toplam ihracatının yaklaşık %98'ini oluşturmaktadır.

Dolayısı ile, Cezayir ekonomisi ham petrol ve doğal gaz fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Cezayir'in ihracat ve ithalat rakamlarına birinci elden etki etmektedir.

Türkiye Cezayir İthalat ve İhracat İncelemesi Resim 1

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin Cezayir'e yapmış olduğu ihracatı ve yine Türkiye'nin Cezayir'den yapmış olduğu ithalatı inceleyeceğim.

Konu Başlıkları:

Cezayir'in Yillik İhracati ve Ithalati Ne Kadardir?
Cezayir En Cok Hangi Urunleri Ithal Etmektedir?
Cezayir En Cok Hangi Ulkelerden Ithalat Yapmaktadır?
Turkiye'nin Cezayir ile Dis Ticareti Nasildir?
Türkiye'nin Cezayir'e Baslica Ihracat Yaptigi Urunler Nelerdir?
Türkiye'nin Cezayir'den Baslica Ithalat Yaptigi Urunler Nelerdir?
Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde 11 adet teslim şekli tanımlanmıştır.

Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 teslim şekli, normal şartlar altında birbirlerine karşı üstünlüğü olmayan, tarafların işlemin gerektirdiği biçimde ortaklaşa karar alıp, kullanabilecekleri kurallardır.

Fakat, yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde gerçekleştirilen çeşitli işlem süreçleri incelendiğinde, birbirine yakın teslim şekilleri arasında ithalatçılar açısından belirgin maliyet farklılıkları olduğu görülmektedir.

Örneğin, Türkiye'de ithalat yapan kişiler, bazı forum sitelerinde ve kendi bloglarında, FOB ile yapılan ithalatın, CIF ile yapılan ithalattan daha uygun olduğunu açıklamakta, söz konusu açıklamalarını örneklerle savunmaktadırlar.

Gerçekten de, özellikle FOB yüklemeleri daha ziyade büyük montanlı çalışan, profesyonel diye tabir ettiğimiz firmalar kullanırken, CIF teslim şeklini ithalata yeni başlayan firmaların kullandığı görülmektedir.

Acaba gerçekten FOB teslim şeklinin ithalatta CIF teslim şekline karşı bir üstünlüğü bulunmakta mıdır?

Bugünkü yazımda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım.

FOB | CIF | ITHALAT | INCOTERMS 2010 | AVANTAJ | RESIM

Yazımının kalanını okumaya devam etmeden önce "FOB Teslim ile CIF Teslim Arasındaki Farklar Nelerdir?" başlıklı yazımı okuyarak, her iki teslim şekli arasındaki farklılıkları daha iyi anlayabilirsiniz.
Proforma fatura, ihracatçılar tarafından düzenlenen ticari bir dökümandır.

Her hangi bir ihracat işleminde, ithalatçılara verilen teklifin siparişe dönüştürülmesi aşamasında düzenlenen proforma faturalar, siparişin detaylarını ve şartlarını içeren formal teklif niteliği taşımaktadır.

İhracatçının hazırlamış olduğu proforma faturayı alan ithalatçı, proforma fatura üzerinde yazan detayları ve şartları inceler, eğer uygun bulursa kaşe ve imza atarak tekrar ihracatçıya geri gönderir.

İthalatçı tarafından da imzalanan proforma fatura siparişin onaylandığı anlamına gelmektedir.

Bugünkü yazımda "Microsoft Excel" ile hazırlanmış "Proforma Fatura" örneklerini sizlerle paylaşacağım.

Proforma Fatura | Proforma Invoice | Örnek | Şablon | Excel | xls

Proforma fatura şablonlarım ihracat işlemlerinde en çok tercih edilen Ex Works, FOB ve CIF teslim şekilleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Proforma Fatura ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyen arkadaşlar "Proforma Invoice (Proforma Fatura) Nedir?" başlıklı yazımı inceleyebilirler.
Proforma fatura ve purchase order ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan ticari dökümanlardır.

Bundan önceki yazılarımda her iki dökümanı da ayrıntılı biçimde incelemiştim. Aşağıdaki linkleri tıklayarak, hem proforma fatura hem de purchase order ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Proforma Fatura Nedir? Nasıl İşler? Dış ticaret işlemlerinde, ihracatçılar tarafından düzenlenen bir belge olan Proforma Fatura, satışa ilişkin şart ve koşulların yasal biçimde alıcıya ulaştırıldığı bir dökümandır. Alıcının proforma faturaya onay vermesi ile beraber sipariş kesinleşmiş olmaktadır.
  • Purchase Order Nedir? Nasıl İşler? Dış ticaret işlemlerinde, ithalatçılar tarafından düzenlenen bir belge olan Purchase Order, ithalata ilişkin alıcının verdiği siparişin şart ve koşullarının yasal biçimde satıcıya ulaştırıldığı bir dökümandır. Satıcının purchase ordera vereceği onaya istinaden sipariş kesinleşmektedir.
Proforma Fatura | Purchase Order | Proforma Invoice | Resim

Bugünkü yazımda, proforma fatura ile purchase order arasındaki farkları sizlere açıklamaya çalışacağım.
Konşimento nedir? Konşimento Çeşitleri Nelerdir? başlıklı yazımda, konşimento çeşitlerini açıklarken kısaca temiz konşimento ile kirli konşimento üzerinde durmuş, her iki konşimento çeşidinin de kısaca tanımını yapmıştım.

Dileyen arkadaşlar, söz konusu yazımı incelerek konşimento kavramı ile ilgili olarak daha detaylı bilgi alabilirler.

Temiz konşimentolar ile ilgili olarak da aşağıdaki yazılarıma göz atmanız faydalı olacaktır:


Temiz Konşimento | Kirli Konşimento | Resim
Business vector designed by Freepik
Bugünkü yazımda ise, temiz konşimentolar (clean bill of lading) ile kirli konşimentolar (claused bill of lading) arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım.

  • Temiz Konşimento Nedir? Konşimento üzerinde, nakliyeci tarafından ürünlerin dış görünüş itibari ile hasarlı biçimde teslim alındığına dair her hangi bir kayıt olmayan konşimentoya "Temiz Konşimento" denir.
  • Kirli Konşimento Nedir? Üzerinde, ürünlerin veya ürün ambalajlarının dış görünüş itibari ile, hasarlı veya taşımaya elverişsiz olduğuna dair açık bir kayıt bulunan konşimentolara kirli konşimento denilir. İngilizce olarak "Claused Bill of Lading" olarak kullanılan terimin daha doğru kullanım şekli ise "Kayıtlı Konşimento" olmaktadır. Kirli konşimento ise "Unclean Bill of Lading" veya "Dirty Bill of Lading" olarak günlük kullanımda geçen terimlerden alınmıştır.