güncel yazılar...
Loading...

Akreditifin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Yurtdışına mal sevkiyatı olarak tanımlanan ihracat işlemlerinde, yurtdışındaki ithalatçı firmalar Türkiye'deki satıcılara ödemeyi akreditif ile yapabilmektedirler.

Yine aynı şekilde, yurtdışından ürün ithal eden Türkiye'deki alıcı firmalar da yurtdışındaki satıcı firmalara mal bedellerini akreditifli ödeme ile gönderebilmektedirler.

Her ödeme yönteminde olduğu gibi akreditifli odemelerin de belirli avantajları ve dezavantajları mevcuttur.


Bugünku yazımda ihracat ve ithalat akreditiflerinin avantaj ve dezavantajları açıklayacağım.

İhracat Akreditiflerinin Avantajları Nelerdir?

İhracat akreditiflerinin en önemli avantajı, ilk defa çalışılan müşteriler ile henüz karşılıklı güven tesis edilmeden iş yapabilme olanağını sağlamasıdır.

Akreditifin ikinci avantajı ise yüksek meblağlı işlemlerde güvenle kullanılabilmesidir. Mevcut ödeme yöntemleri içerisinde, akreditif kullanılmaksızın, yüksek meblağlı işlemleri yapabilme olanağı sınırlıdır. 

Akreditifli ödemelerde ödeme garantisini bankalar vermektedir. Bankalar, kredibilitesi yeterli olmayan firmalar için akreditif açmamaktadırlar. Bu noktada, ihracatçılar açısından akreditifli ödemenin bir diğer avantajı daha ortaya çıkmaktadır. Bu da müşterinin kredibilitesinin banka tarafından teyit edilmiş olmasıdır.

İhracat Akreditiflerinin Dezavantajları Nelerdir?

İhracat akreditiflerinin dezavantajları konuşulmaya başlandığında, aklımıza ilk gelmesi gereken nokta akreditifin maliyetidir. 

Akreditif, bankalar vasıtasıyla yürütülen bir ödeme yöntemi olduğu için banka komisyonlarını hem ihracatçılar hem de ithalatçılar ödemek zorunda kalmaktadırlar Bu da akreditifli ihracatların maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.

Öyle ki, toplam tutarı 30.000USD ile 40.000USD altındaki işlemler için akreditifli ödemeler ile çalışmak, çoğu zaman yüksek maliyetler nedeniyle verimli olmamaktadır.

Akreditifli ödemenin ikinci dezavantajı ise ihracatçılar açısından ortaya çıkan mal bedelini geç alma veya hiç alamama risklidir.

Akreditifler, bankalar tarafından UCP 600 olarak isimlendirilen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Eğer, ihracatçı firmaların söz konusu kurallar ile ilgili olarak yeterli bilgi ve tecrübeleri yoksa, evrak ibrazı aşamasında rezervler ortaya çıkabilmekte, bu da mal bedelinin geç gelmesine veya hiç alınamamasına sebep olabilmektedir.

İthalat Akreditiflerinin Avantajları Nelerdir? 

İthalat akreditiflerinin birinci avantajı, yükleme öncesinde peşin ödeme isteyen ihracatçıları ikna etmek için kullanılan bir ödeme yöntemi olmasıdır.

Özellikle Çin, Hindistan, Malezya, Vietnam, Mısır gibi ülkelerdeki ihracatçılar, ödemenin bir kısmını peşin almadan yükleme yapmamaktadır.

Bu durumlarda karşı tarafa 100% at sight ödemeli akreditif teklif edilerek, en azından ödemenin yükleme tamamlandıktan ve evraklar bankaya ibraz edildikten sonra yapılması güvence altına alınmış olur.

İthalat Akreditiflerinin Dezavantajları Nelerdir?

İthalat akreditiflerinin en temel dezavantajı, gayri ahlaki davranan ihracatçıların kötü niyetli uygulamaları neticesinde istenilen kalitede ürün alınamamasıdır.

Bankalar, akreditif kuralları gereği sadece evraklar üzerinden yaptıkları inceleme neticesinde ödeme yapmaya veya ibrazı red etmeye karar verdikleri için gelen malların kalitesi ithalatçılar açısından sıkıntı yaratabilmektedir.

Sonuç:

Akreditifli ödemelerde risk ihracatçılar ve ithalatçılar arasında dengeli olarak dağıtılmış olarak görünse de, bireysel işlemlerde taraflardan birisinin konuya daha vakıf olması durumunda, diğer taraf için belirgin riskler ve dezavantajlar ortaya çıkabilmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.