güncel yazılar...
Loading...

Dökme Yükleme ile Paletli Yükleme Arasındaki Farklar Nelerdir?

İhracatçılar, ürünlerini konteynerler içerisine iki farklı şekilde yükleyebilmektedirler: Dökme yükleme ve paletli yükleme.

Dökme yüklemede, ürünler karton kolilere  konulduktan sonra doğrudan konteyner içerisine dizilmektedir.

Paletli yüklemede ise karton kolilere konulmuş ürünler önce tahta veya plastik paletler üzerine dizilip sabitlenmekte, daha sonra bu paletler konteyner içerisine dizilmektedir.

Dökme ve paletli yüklemenin her ikisinin de birbirine karşı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Ayrıca, bu iki yükleme çeşidini birbirinden ayıran temel farklılıklar da mevcuttur.


Bugünkü yazımda, dökme yükleme ve paletli yüklemeyi ayrıntılı olarak açıkladıktan sonra, bu iki yükleme şekli arasındaki başlıca farklılıkları tanımlayacağım.

Dökme Yükleme Nedir? Ürünler Konteyner İçerisine Nasıl Dökme Olarak Yüklenir?

Konteyner taşımacılığında, dökme yükleme denildiğinde, karton kolilere konulmuş ürünlerin doğrudan konteyner içerisine yerleştirilmesi anlaşılmalıdır.

Burada dikkatli olunması ve özel bir konteyner çeşidi olan "Dökme Yük Konteynerleri" ile konunun birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Ayrıca, charter party sözleşmeler ile yapılan büyük montanlı yüklemeler için kullanılan "Dökme Yükleme" terimi ile de konunun bir ilgisi bulunmamaktadır.

Dökme yüklemede, ürünler karton kolilere  konulduktan sonra doğrudan konteyner içerisine dizilmektedir. Her hangi bir paletleme işlemi yapılmamaktadır.

Paletli Yükleme Nedir? Ürünler Konteyner İçerisine Nasıl Paletli Olarak Yüklenir?

Konteyner taşımacılığında, paletli yükleme denildiğinde karton kolilere konulmuş ürünlerin önce tahta veya plastik paletler üzerine dizilip sabitlenmesi, daha sonra bu paletlerin konteyner içerisine yerleştirilmesi anlaşılmalıdır.

Aşağıdaki grafikte, dökme yükleme ile paletli yüklemenin konteyner arka kapağından görünüşleri yer almaktadır.

Dökme yüklemenin İngilizce'si "Floor Loading", paletli yüklemenin İngilizce'si ise "Palletized Loading" olarak kullanılmaktadır.

Resim: Grafik Shipwire sitesinden alınmıştır.
Grafik dikkatli incelendiğinde, paletli yüklemenin çift sıra olarak yapıldığı görülmektedir. Çift sıra paletli yüklemelerde paletler üst üste konulmaktadır. Bu yükleme şekli riskli olup, her ürün grubuna uygun değildir.

Dökme Yüklemenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Dökme yüklemelerin başlıca avantajları şunlardır:
 • Dökme yükleme ile konteynerlerin hacmi daha efektif kullanıldığından, konteyner içerisine daha fazla ürün konulabilmektedir.
 • Dökme yüklemeler ile birim ürün başına düşen navlun ve liman masrafları azaltılabilmekte, böylece daha rekabetçi ihracat fiyatları verilebilmektedir.
 • Dökme yüklemelerde, palet ve diğer yükleme malzemeleri kullanılmadığı için, dökme yükleme paletli yüklemeye nazaran daha ekonomiktir.
Dökme yüklemelerin başlıca dezavantajları şunlardır:
 • Dökme yükleme hem ürünlerin konteynere yüklenmesi, hem de ürünlerin konteynerden boşaltılması aşamasında daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyar.

Paletli Yüklemenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Paletli yüklemelerin başlıca avantajları şunlardır:
 • Paletli yüklemeda ürünler forklift yardımı ile hızlıca konteynere yüklenir, varış ülkesinde yine forklift yardımı ile ürünler hızlıca konteynerden boşaltılır.
Paletli yüklemelerin başlıca dezavantajları şunlardır:
 • Paletli yüklemelerde konteynerlerin hacmi tam olarak kullanılamaz. Genellikle, paletlerin üzerinde boşluklar kalır.
 • Paletli yüklemelerde birim ürün başına düşen navlun ve liman masrafları fazladır. Paletli yüklemelerde ihracat fiyatları dökme yüklemelere göre biraz daha yüksek olmaktadır.
 • Paletli yüklemelerde, palet bedelleri ve diğer yükleme malzemelerinin bedelleri de malın maliyetine eklenmektedir.

Dökme Yükleme ile Paletli Yükleme Arasındaki Farklar Nelerdir?

 1. Dökme yüklemelerde, ürünler karton koliler içerisinde doğrudan konteyner tabanına yerleştirilmeye başlanır, konteyner dolana kadar ürünler konteyner içerisine konulmaya devam edilir. Paletli yüklemelerde ise ürünler önce paletler üzerine konulup, sabitlenir daha sonra ise paletler konteynere sığdığı ölçüde yükleme yapılır.
 2. Dökme yüklemelerde konteyner hacmi paletli yüklemelere göre daha efektif kullanılmaktadır.
 3. Dökme yüklemelerde birim ürün başına düşen navlun maliyeti ve liman masrafları daha azdır. Dökme yüklemelerde palet masrafı da yer almadığı için ihracat fiyatı paletli yüklemelere nazaran daha rekabetçi olabilmektedir.
 4. Dökme yüklemelerde genellikle 20ft konteynerler kullanılır. Paletli yüklemelerde ise istenilen konteyner çeşidinin kullanılması mümkündür.
 5. Dökme yüklemelerde, ürünlerin konteynere yüklenmesi ve yine varış noktasında konteynerden boşaltılması için ekstra iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Konu ile İlgili Sayfalar:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.