güncel yazılar...
Loading...

Otomobil Yedek Parçası İthalatı ve İhracatı

Motorlu taşıtlara ait her türlü aksesuar ve yedek parça, çoğunlukla, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonun'da 8708 numaralı fasıl altında ve "Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar" başlığı altında ele alınmaktadır.

8708 numaralı faslın altında yer alan ürünler otomobil yedek parçaları, otobüs yedek parçaları veya kamyon yedek parçaları olarak ayrılmamış, bunun yerine söz konusu fasıl altında fonksiyonel bir sınıflandırmaya gidilmiştir.

Örneğin, 870821 kodu ile tanımlanan "Emniyet Kemerleri" otomobil için veya otobüs için ayrı ayrı gösterilmeyip, doğrudan tüm motorlu kara taşıtları için aynı GTİP altında sınıflandırılmıştır.

Tüm bu bilgileri yazımın başında sizlere iletmemim sebebi ise, başlıkta her ne kadar otomobil yedek parçası olarak adlandırsam da, yazımın tamamında kullanılan her türlü istatistiğin tüm motorlu kara taşıtlarına ait yedek parçaları kapsadığını açıklamak içindir.

Otomobil Yedek Parça İhracatı ve İthalatı | Resim 1

Bugünkü yazımda, Dünya çapında en fazla otomobil yedek parçası ithal ve ihraç eden ülkeler ile Türkiye'nin yapmış olduğu oto yedek parçası dış ticaretine ait verileri sizlerle paylaşacağım.

Yazımın sonuna, ihracat ve ithalat yapacak arkadaşların işini kolaylaştıracak çeşitli linkleri de ekleyeceğim.

Dünya Genelinde Toplam Otomobil Yedek Parçası İhracatı ve İthalatı 

En Çok Otomobil Yedek Parçası İhraç Eden Ülkeler:

2015 yılı içerisinde Dünya genelinde toplam 349 milyar dolarlık otomobil yedek parçası ihracatı ve dolayısıyla da ithalatı gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2015 yılında en fazla oto yedek parçası ihracatı yapan ilk 10 ülkeye yer verilmiştir.

En Çok Otomobil Yedek Parçası İhraç Eden Ülkeler Resim
Grafik incelendiğinde, otomotiv sanayinin güçlü olduğu ülkelerin aynı zamanda oto yedek parçası ihracatında da ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

2015 yılında Almanya yapmış olduğu 53 milyar dolarlık otomobil yedek parçası ihracatı ile söz konusu listenin ilk sırasında yer almaktadır. Almanya'yı ABD ve Japonya takip etmektedir. Her üç ülkenin de önemli miktarda otomobil ihracatı bulunmaktadır.

En fazla oto yedek parçası ihraç eden 4. ülke ise Çin'dir. Çin'in özellikle orijinal yedek parçadan ziyade, eşdeğer yedek parça ihracatında öne çıktığı görülmektedir.

Çin'i takip eden Meksika ise ABD ve Kanada ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını otomobil yedek parça ihracatında görmüştür.

Güney Kore, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Kanada dünya genelinde diğer önemli oto yedek parça ihracatçısı ülkelerdir.

En Çok Otomobil Yedek Parçası İthal Eden Ülkeler:

Aşağıdaki grafikte, 2015 yılında en fazla oto yedek parçası ithalatı yapan ilk 10 ülkeye yer verilmiştir.

En Çok Otomobil Yedek Parçası İthal Eden Ülkeler Resim
Grafik incelendiğinde, ABD'nin 63 milyar dolarlık oto yedek parçası ithalatı ile en fazla otomobil yedek parçası ithal eden ülke olduğu görülmektedir.

ABD'nin ardından 34 milyar dolarlık ithalat büyüklüğü ile Almanya ve 23 milyar dolarlık ithalat tutarı ile Meksika gelmektedir.

Çin, Kanada, İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya en fazla oto yedek parçası ithal eden diğer ülkelerdir.

Türkiye'nin Otomobil Yedek Parçası İhracatı ve İthalatı 

Türkiye'nin En Çok Oto Yedek Parçası İhraç Ettiği Ülkeler:

Türkiye, 2015 yılında toplam 3,8 milyar dolarlık otomobil yedek parçası ihraç etmiştir.

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2015 yılında en fazla otomobil yedek parçası ihraç etmiş olduğu 5 ülkeye yer verilmiştir.
Türkiye'nin En Çok Otomobil Yedek Parçası İhraç Ettiği Ülkeler Resim
Grafikten de görüleceği üzere Türkiye 747 milyon dolarlık ihracat ile en fazla otomobil yedek parçasını Almanya'ya ihraç etmiştir.

Almanya'yı 353 milyon dolarla Fransa, 304 milyon dolarla İngiltere, 250 milyon dolarla İtalya ve 226 milyon dolarla ABD takip etmektedir.

Türkiye'nin En Çok Oto Yedek Parçası İthal Ettiği Ülkeler:

Türkiye, 2015 yılında toplam 4,96 milyar dolarlık otomobil yedek parçası ithal etmiştir.

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2015 yılında en fazla otomobil yedek parçası ithal etmiş olduğu 5 ülkeye yer verilmiştir.
Türkiye'nin En Çok Otomobil Yedek Parçası İthal Ettiği Ülkeler Resim
Grafikten incelendiğinde, Türkiye'nin en fazla otomobil yedek parçası ithalatını Almanya'dan yaptığı görülmektedir. Almanya'yı sırası ile İtalya, Fransa, Çin ve Güney Kore takip etmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye net otomobil yedek parçası ithal eden bir ülke konumundadır. 

Almanya, İtalya, Fransa ve Güney Kore Türkiye içerisinde gerek otomobil üreten, gerekse de Türkiye'ye önemli miktarda otomobil ihraç eden ülkelerdir. Bu yüzden, Türkiye'nin bu ülkelerden otomobil yedek parçası ithal etmesi şaşırtıcı değildir.

Türkiye'nin 2015 yılında Çin'den sadece 9 milyon dolarlık otomobil ithalatı olmasına rağmen, 373 milyon dolarlık otomobil yedek parçası ithal etmesi, özellikle Çin'den eş değer yedek parçanın Türkiye'ye aktığını kanıtlamaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.