güncel yazılar...
Loading...

Mixed Container Order Nedir?

Aynı üreticiden olsun veya olmasın, bir ithalatçının, birden fazla sayıda ürün çeşidini aynı konteyner içerisine yüklenmesini içeren siparişlerine, İngilizce olarak "Mixed Container Order" veya "Mixed Container Load" denilmektedir.

Türkçe'ye ise "Karışık Konteyner Siparişi" olarak çevrilebilmektedir.

Mixed Container Order, LCL (Less Container Load) veya FCL (Full Container Load) ile karıştırılmaması gereken bir terimdir.

Mixed Container Order, genellikle 20ft'lik veya 40ft'lik konteynerler içerisine bir alıcının birden farklı ürünü yükletmesiyle ortaya çıkan durumu ifade etmektedir.

mixed container order nedir ile ilgili resim


Neden İthalatçılar Mixed Container Order'lara Yönelmektedir?

Ekonomik Gerekçeler: 

Son 20-30 yıl içerisinde, tüketim alanında yaşanan en önemli gelişmelerden birisi, hemen hemen her ülkede çok büyük market zincirlerinin ve büyük distribütörlerin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu market zincirleri ve distribütörler, pek çok ürünü yüklü miktarlarda sipariş vermektedirler.

Tüketici ürünleri kategorisinde, Çin'li üreticiler ile ABD'li süpermarketler ve distribütörler arasındaki ilişki, bu konuya önemli bir örnek teşkil etmektedir.

mattel inc firması siparişlerini full container ile vermektedir.

Örneğin, yukarıdaki şekilden de görülebileceği üzere, Barbie Bebek, Fisher Price gibi dünyaca meşhur pek çok oyuncak markasını bünyesinde barındıran Mattel Inc. özellikle uzak doğulu üreticilerden, 47.486 konteynerlik sipariş teslim almıştır. (Kaynak : https://panjiva.com)

Kmart Corporation, Toys "R" Us Delaware Inc., Dollar General Corporation, Costco Wholesale, Hasbro Inc Matson, Wal Mart Stores, Inc., Playmates Toys Inc., Intl Promotions Leadership, Disney Theme Park Merchandise, Melissa & Doug LLC, Michaels Stores Procurement Co., Toy Investments Inc., Merchsource LLC oyuncak kategorisinde ABD'de binlerce konteynerlik ürün teslim almış önde gelen diğer oyuncak firmalarıdır.

Bu firmalar da, tıpkı Mattel Inc. gibi, siparişlerinin büyük kısmını Asya'lı üreticilere vermektedirler.

Hiç şüphesiz, yukarıda örneklendirilen büyük firmalar ABD oyuncak pazarının çoğunluğunu ellerinde tutmaktadırlar. Kalan pazar dilimi için ise rekabet, küçük ve bölgesel firmalar arasında yaşanmaktadır.

Türkiye'de yer alan pek çok ihracatçı firmanın ulaşabildiği firmalar yerel satış yapan, nispeten küçük ölçekli dağıtıcı veya marketlerdir.

Büyük süpermarketlerden ve distribütörlerden geriye kalan pazar dilimi için rekabet eden, bağımsız dağıtıcılar ve yerel satıcıların verdikleri siparişler genellikle "Mixed Container Order" şeklinde olmaktadır.

Ölçek Ekonomisi:

İthalatçıların bulunduğu ülkelerin nüfus veya pazar yapısı dolayısı ile, ölçek ekonomisi gereği "Mixed Container Order" şeklinde verilen siparişler ithalatçılar açısından daha cazip hâle gelebilmektedir.

Örneğin, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'da bulunan bir gıda tedarikçisi, Türkiye'deki konserve gıda üreten firmalardan "Mixed Container Order" şeklinde sipariş vermektedir.

Mixed Container Order'ların İhracatçılar Açısından Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Mixed Container Order'ların ihracatçılar açısından en önemli avantajı, bu şekilde sipariş veren firmalara satış yapabilme yeteneğidir.

Mixed Container Order şeklinde verilen siparişler firmalar açısından daha maliyetli olmaktadır. Mixed Container Order siparişlerinde maliyet dezavantajı yaratan başlıca noktalar şunlardır:

  • Üretim için daha fazla işçilik harcanması, 
  • Etiketleme harcamalarının artması, etiket stok maliyetlerinin fazlalaşması
  • Daha fazla mamul ve/veya yarı mamul alımı dolayısı ile tedarik süreçlerinde artma, 
  • Az miktarda verilen mamul veya yarı mamul nedeniyle, satın almalarda miktar iskontolarından faydalanamama
  • Etiketleme ve paketlemede daha fazla işçilik harcanması.

Birden Fazla Üretici Tarafından Yüklenilen Mixed Container Order'larda Yükleme Maliyetleri Nasıl Hesaplanır?


Bazı durumlarda, ithalatçılar tarafından, Mixed Container Order'ların birden fazla üretici tarafından üretilip, aynı konteynere yüklenmesi talep edilebilmektedir.

Örneğin, 40ft'lik konteynere 5 palet ürün A firmasında, 2 palet ürün B firmasında ve 14 palet ürün C firmasında yüklenir ise, her bir yükleyici firma palet başına düşen yükleme maliyetini ödemelidir.

Her hangi bir mağduriyet oluşmaması için firmalar bu şekilde yapılacak yüklemeler öncesinde aralarında konuşmalı, olası maliyetler sipariş daha aşamasında ithalatçının fiyatına yansıtılmalıdır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.