güncel yazılar...
Loading...

Container Loading Inspection (CLI) Nedir?

Bundan bir önceki yazımda, ürünlerin üretiminin en az %80'inin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen, sevkiyat öncesi kontrol (pre-shipment inspection) terimini açıklamıştım.

Söz konusu başlık altında, ithalatçı firma parasını ödeyeceği malların kalitesinden nasıl emin olabilir, sorusuna cevap vermiştim.

Pre-shipment inspection ile ithalatçı firma her ne kadar malların kalitesinden emin olabilse de, kendisine proforma faturadaki miktarda mal yüklendiğinden ve yüklemenin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olamamaktadır.

Yüklemeye ilişkin soruların giderilmiş olduğu bağımsız denetim metoduna, dış ticaret işlemlerinde "Container Loading Inspection", "Container Loading Check (CLC)" veya "Container Loading Supervision (CLS)" denilmektedir.

Bugünkü yazımda ise, bir diğer bağımsız denetim faaliyeti olan ve ithalatçı firmaların yükleme konusunda ihracatçı firmalara güven düzeylerinin fazla olmadığı durumlarda kullanmış oldukları, "Konteyner Yükleme Kontrolü", "Container Loading Inspection" veya "Container Loading Check" üzerinde duracağım.

Container Loading Inspection Nedir? Konteyner Yükleme Kontrolü Nedir?

Konteyner yükleme kontrolü, ihracatçı tarafından yapılan yüklemenin satış sözleşmesine uygun olarak yapılıp yapılmadığının, brüt ağırlık, net ağırlık, ambalaj adedi gibi değerlerin ihracatçı ile ithalatçı tarafından üzerinde mutabık kalınan değerleri yansıtıp yansıtmadığının, bağımsız denetim firması tarafından yapılacak kontroller neticesinde saptanmasıdır.

Container Loading Inspection Ne Zaman Yapılır?

Aşağıdaki şekilden de görülebileceği üzere, konteyner yükleme kontrolü, malların üretiminin ve paketlemesinin %100'nün tamamlanmasından sonra, malların ihracatçının fabrikasında konteynere yüklenmesi aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Konteyner yükleme kontrolünü yapacak olan denetçi, yükleme başlamadan bir kaç saat önce fabrikaya gelmektedir. Daha sonra denetçi rastgele (random) olarak seçmiş olduğu paketleri açarak, paketlerin içerisindeki malların adetlerini ve niteliklerini kontrol edecektir. 

Son aşamada ise malların konteynere yüklenmesi denetlenecek ve konteynere yapılan yüklemenin güvenli olup olmadığı kayıt altına alınacaktır.

Container Loading Inspection ile Neler Kontrol Edilir?
  1. Malların satış sözleşmesine olan uygunluğunun kontrolü
  2. Dış ambalajların satış sözleşmesine olan uygunluğu, yüklemeye olan elverişliliği
  3. Yüklenen mal miktarının satış sözleşmesine olan uygunluğu
  4. Konteynerin yüklemeye olan uygunluğu
  5. Yüklemenin güvenli bir biçimde tamamlanması
  6. Konteyner iç güvenliğinin alınması, malların hasarsız olarak denizyolu taşımasını tamamlayıp tamamlayamayacağının tespiti
  7. Konteyner numarasının ve mühürün kontrolü ve kayıt altına alınması
Container Loading Inspection ile Pre-Shipment Inspection Arasındaki Farklar Nelerdir?

Konteyner yükleme kontrolünde denetçilerin hedefinde yüklemeye ait veriler yer almaktadır. Pre-shipment inspection ise daha ziyade malların kalitesinin tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.