güncel yazılar...
Loading...

During Production Inspection (DPI) Nedir?

Bundan önceki yazılarımda açıklamış olduğum, "Pre-Shipment Inspection" ve "Container Loading Inspection" kavramları, daha ziyade malların kelitesinin ve yükleme miktarlarının satış sözleşmesine uygunluğunu anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen denetimler olarak karşımıza çıkmaktadır

Pre-Shipment Inspection, ürünlerin üretiminin en az %80'inin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen bir denetim faaliyetidir. Container Loading Inspection ise ürünlerin tamamı üretilip, paketlendikten sonra yapılan bağımsız denetim çeşididir.

Her iki denetim şeklinin de zayıf noktası, ithalatçıya sadece malları kabul veya red etme şansı tanımalarıdır. Oysa, bazı durumlarda ithalatçıların malları reddedip yeni bir tedarikçi bulmaları ve yeniden üretim sürecine girmeleri külfetli olabilmektedir.

Bu gibi durumlarda kullanılması gereken bağımsız denetim şekli, İngilizce, "During Production Inspection" (DPI), (DUPRO) olarak anılan, Türkçe'ye ise "Üretim Sürecinde Denetim" olarak çevrilebilecek bağımsız denetim çeşididir.

Bugünkü yazımda, "Üretim Sürecinde Denetim" kavramını olabildiğince detaylı biçimde açıklamaya çalışacağım.

During Production Inspection (DPI) Nedir?

During Production Inspection, Türkçe'ye "Üretim Sürecinde Denetim" olarak çevrilen bir bağımsız denetim metodudur.

Üretim sürecinde denetim, özellikle seri üretim (mass production) yapılan ürünlerde, üretimin %20'sinin tamamlanmasından itibaren başlanan ve üretimin %80'i tamamlanana kadar devam edilen, bağımsız denetim firmalarınca gerçekleştirilen ve günlük olarak yapılan üretimlerin satış sözleşmesindeki şartlara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanmaya çalışıldığı, bir gözetim şeklidir.During Production Inspection'ın Avantajları Nelerdir?


İthalatçı firma, daha üretimin başlangıcında malların kalitesinin istenilen seviyede olup olmadığını anlayabilmektedir. Günlük olarak yaşanabilecek üretim sapmaları söz konusu bağımsız denetim ile saptanıp, düzeltici faaliyetler ile malların istenilen kalite şartlarında üretimi temin edilebilmektedir.

Çin'de fason olarak üretim yaptıran batılı firmaların, üretim süreci üzerinde de anlaşmaya vardıkları ve söz konusu üretim sürecinin nihai malın kalitesinde kilit önemde olduğu durumlarda da, üretim sürecinde yapılan denetim faaliyetleri kilit bir görev üstlenebilmektedir.

Üretim sürecinde yapılan denetim faaliyetleri esasen modern kalite kontrol yöntemlerinin mantığına da uygundur.

Son olarak, üretim sürecinde yapılan kontroller ile ihracatçı firmanın siparişi zamanında yükleyip yükleyemeyeceği de anlaşılabilmektedir.

During Production Inspection ile Pre-Shipment Inspection Arasındaki Farklar Nelerdir?

Pre-shipment inspection daha ziyade ürünleri kabul veya red etmek amacıyla yapılmaktadır. Ürün kalitesi beklenenden kötü çıkmış ise yani yapılan pre-shipment inspection neticesinde “Clean Report of Findings" raporu verilmez ise ithalatçı ödemeyi yapmayıp, yüklemeyi reddebilecektir.

During production inspection'ın amacı ise üretim sürecinin adım adım izlenmesi neticesinde malların kalitesinin kontrol altında tutulması ve yüklemenin vakit kaybedilmeksizin yapılmasının temin edilmesidir.

Pre-shipment inspection daha ziyade konteyner bazlı siparişler için yapılırken, during production inspection ise daha çok seri üretim (mass production) içeren siparişler için kullanılmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.