güncel yazılar...
Loading...

Dış Ticarette Bağımsız Denetim Çeşitleri Nelerdir?

Dış ticaret işlemlerinde, ithalatçıların almış olduğu en büyük risklerden birisi açığa ödeme yapmak ve yapmış oldukları ödemelerin karşılığında satış sözleşmesine uygun kalitede ürünleri alamamaktır.

Keza, ihracatçı firmaların aldıkları en önemli risk ise yapmış oldukları sevkiyat neticesinde tam veya kısmi olarak ödeme alamamaktır.

Türkiye'deki ihracatçı firmaların aksine, Çin, Hindistan, Vietnam, Bangladeş hatta ve hatta Mısır gibi ülkelerde yer alan ihracatçılar mal mukabili ile açığa satış yapmamaktadırlar. İlk defa çalışacakları müşterilerinden genellikle at sight akreditif talep etmektedirler.

Söz konusu şartlar altında, ürünleri görmeden ödeme yapmak zorunda kalacakları için risk ihracatçılardan ithalatçılara geçmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan ithalatçılar haklı olarak şu sorunun cevabını aramaya başlayacaklardır: "İthalat yaparken malların kalitesinden nasıl emin olabilirim?"


Eğer ithalat yaparken gelecek olan malların kalitesinden şüphe duyuyorsanız, mutlaka satış sözleşmesini imzalamadan önce fabrika ziyareti yaparak hem fabrikayı, mümkünse hem de ürünleri kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Fakat bu önerinin işe yaramayacağı durumlar da olabilecektir.

Örneğin, İstanbul Atatürk Havalimanın'dan Çin'in Pekin şehrine tek kişilik ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti 600USD civarında tutmaktadır.

Çin'in yoğun üretim yapılan Güney Doğu sahil şehirlerinin bile arasında ciddi mesafeler olduğu düşünüldüğünde, 2 veya 3 günlük Çin dahili iş seyahatinin kişi başı minimum 750USD tutacağı beklenmelidir.

Yukarıdaki hesaplamalardan, tek kişinin Çin'de bir fabrika ziyaretine gidip gelmesi 1500USD civarında tutmaktadır. İki kişilik bir ekibin, birden farklı şehirde yer alan fabrikaları ziyaret ettiği durumlar göz önüne alınırsa, maliyetlerin katlanarak artacağı bir gerçektir.

Bugün Çin'de yerleşik bağımsız gözetim firmaları 250-300USD/gün başlayan fiyatlarla bağımsız denetim hizmeti sağlamaktadırlar. Hindistan, Vietnam gibi ülkelerde fiyatlar biraz daha artmakta ve günlük 300USD'nin üzerine çıkmaktadır.

Pek çok firma söz konusu bağımsız denetim firmalarının sunmuş olduğu bu hizmetlerden faydalanmaktadır.

Bugünkü yazımda dış ticaret işlemlerinde kullanılan bağımsız denetim hizmetlerinin neler olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım.

Dış Ticarette Bağımsız Denetim Çeşitleri Nelerdir?


Pre-Production Inspection: Üretim öncesi denetim olarak Türkçe'ye çevrilebilen bir bağımsız denetim şeklidir.

Pre-Production Inspection (PPI) (Üretim Öncesi Denetim) üretimin henüz başında, %5'lik kısmı tamamlamadan başlamaktadır.

Üretim öncesi denetim faaliyetinin temel olarak yapılış amacı, ihracatçının ithalatçının üretim spesifikasyonlarını tamamen anladığından emin olunması, ayrıca ihracatçının satış sözleşmesinde tanımlanan kalitede ham maddeler ile üretimi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin saptanmasıdır.Söz konusu bağımsız denetim ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.During Production Inspection: Üretim süresince denetim olarak Türkçe'ye çevrilebilen bir bağımsız denetim şeklidir.

During Production Inspection (DPI) (Üretim Süresince Denetim), özellikle seri üretim (mass production) yapılan ürünlerde, üretimin %20'sinin tamamlanmasından itibaren başlanan ve üretimin %80'i tamamlanana kadar devam edilen denetim şeklidir.

İthalatçı firma, daha üretimin başlangıcında malların kalitesinin istenilen seviyede olup olmadığını anlayabilmektedir.
Söz konusu bağımsız denetim ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.


Pre-Shipment Inspection: Sevkiyat öncesi denetim olarak Türkçe'ye çevrilebilen bir bağımsız denetim şeklidir.

İthalatçı firmaların, belirli bir kısmı üretilmiş malların kalitesini yükleme öncesinde bağımsız bir denetim firmasına kontrol ettirmesi işlemine İngilizce olarak "pre-shipment inspection", Türkçe olarak ise "sevkiyat öncesi kontrol" denilmektedir.

İthalatçı firma, sevkiyat öncesinde yapılan denetim ile malların kalitesinin istenilen seviyede olup olmadığını anlayabilmektedir.
Söz konusu bağımsız denetim ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.


Container Loading Inspection: Konteyner yükleme kontrolü olarak Türkçe'ye çevrilebilen bir bağımsız denetim şeklidir.

Konteyner yükleme kontrolü, ihracatçı tarafından yapılan yüklemenin satış sözleşmesine uygun olarak yapılıp yapılmadığının, brüt ağırlık, net ağırlık, ambalaj adedi gibi değerlerin ihracatçı ile ithalatçı tarafından üzerinde mutabık kalınan değerleri yansıtıp yansıtmadığının, bağımsız denetim firması tarafından yapılacak kontroller neticesinde saptanmasıdır.

Konteyner yükleme kontrolü, malların üretiminin ve paketlemesinin %100'nün tamamlanmasından sonra, malların ihracatçının fabrikasında konteynere yüklenmesi aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu bağımsız denetim ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.