güncel yazılar...
Loading...

Pre-Shipment Inspection Nedir?

Pre-Shipment Inspection, Türkçe'ye "Sevkiyat Öncesi Kontrol" veya "Yükleme Öncesi Kontrol" olarak çevrilen, uluslararası ticaret ticaret terimidir. Pre-shipment inspection bazı kaynaklarda "Final Random Inspection" (FRI) veya "Finished Quality Control" olarak da geçmektedir.

Bazı ülkelerdeki firmalar kaliteli fakat pahalı ürünler üretip ihraç etmektedirler. Örneğin, Alman firmaları hemen hemen her zaman için piyasadaki en kaliteli ürünleri üretip ihraç etmektedirler. Köklü bir Alman firmasından mal satın alıp, kalite ile ilgili olarak sorun yaşama olasılığınız fazla yüksek değildir.

Bu durum, Çin gibi yoğun olarak fiyat üzerinden rekabet eden ülkeleri için ise tam tersidir. Çinli firmalar piyasada var olabilmek ve ihracat yapabilmek için çoğu zaman diğer ülkelerde yer alan rakip firmalardan daha düşük fiyat teklifleri vermektedirler.


İşte tam bu noktada malların kalitesi ile ilgili olarak sorular ortaya çıkmaktadır. Acaba gerçekten Çinli firma proforma faturada belirtmiş olduğu kalite standartlarına uyacak mıdır; yoksa kalitesiz ürünler yükleyip ithalatçıyı zarara mı uğratacaktır.

Bugünkü yazımda, ithalatçı firmaların özellikle Çin, Hindistan, Vietnam, Sri Lanka gibi ülkelerden ithalat yaparken, malların kalitesini bağımsız bir denetim firmasına kontrol ettirmeleri prensibi ile çalışan sevkiyat öncesi kontrol uygulamasını açıklamaya çalışacağım.

Pre-Shipment Inspection Nedir? Sevkiyat Öncesi Kontrol Nedir?

İthalatçı firmaların, belirli bir kısmı üretilmiş malların kalitesini yükleme öncesinde bağımsız bir denetim firmasına kontrol ettirmesi işlemine İngilizce olarak "pre-shipment inspection", Türkçe olarak ise "sevkiyat öncesi kontrol" denilmektedir.

Aşağıdaki grafikte de gösterildiği gibi, sevkiyat öncesi kontrol işlemi ancak malların üretiminin belirli bir aşaması gerçekleştirildikten sonra yapılabilmektedir. Çoğu bağımsız denetim firması, malların en az %80'inin üretilmesinin ardından sevkiyat öncesi kontrol işlemini gerçekleştirmektedir.

Pre-Shipment Inspection Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Sevkiyat Öncesi Kontrol, ithalatçının talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bir denetim faaliyeti olduğu için genellikle denetim masrafları ithalatı yapan firma tarafından karşılanmaktadır.

Günümüzde, hemen hemen tüm bağımsız denetim firmaları online olarak rezervasyon almaktadırlar.

Örneğin, Çin'den ithalat yaptığımızı farz edelim. Araştırmalarımız neticesinde, tespit ettiğimiz bir bağımsız denetim firması ile online olarak sevkiyat öncesi kontrol işlemi için sözleşme yapıp, rezervasyon alabilmekteyiz.

Yapmış olduğumuz denetim sözleşmesinde denetimin ne zaman ve nerede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmemiz gerekmektedir. Böylece denetim firması, ihracatçı firma ile sürekli iletişimde kalarak, tam zamanında sevkiyat öncesi kontrol işlemini gerçekleştirebilecektir.

Daha önce de söylediğim gibi, sevkiyat öncesi kontroller genellikle ürünlerin üretiminin en az %80'lik kısmı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Bazı durumlarda, ithalatçının da talebi doğrultusunda, sevkiyat öncesi kontrol ürünlerin tamamı üretildikten sonra gerçekleştirilmektedir.

Pre-Shipment Inspection ile Neler Kontrol Edilmektedir? 

Sevkiyat öncesi kontol ile her ürün grubu için değişik parametreler kontrol edilmektedir.

Büyük tonajlı dökme yüklemeler için, üretimin daha ilk adımlarından itibaren malların kalitesinin laboratuvarlarda ölçüldüğü daha detaylı denetimler devreye girebilirken, konteyner, tır veya uçak ile taşınacak daha küçük ölçekli siparişler için sevkiyat öncesi yükleme denetimleri kullanılmaktadır.

Aşağıdaki videoda, Çin'de bulunan bir tekstil ihracatçısına düzenlenen sevkiyat öncesi kontrol işlemi yer almaktadır.


Videodan da görülebileceği gibi tekstil ürünleri için sevkiyat öncesi denetim aşağıdaki adımları izleyerek tamamlanmıştır:
 1. Denetime tabii tutulacak ürünler rastgele olarak seçilir ve diğer ürünlerden ayrı bir alana konulur. Denetim kesinlikle tüm ürünler üzerinde yapılmaz. Alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilir. 
 2. Ürünler daha sonra metal dedektöründen geçirilmektedir.
 3. Seçilen kartonlardaki numunelerin teknik incelenmesine başlanmaktadır.
 4. İlk olarak şahit numune ile ürünlerin özellikleri karşılaştırılmaktadır. 
 5. Daha sonra renk kontrolü yapılmaktadır.
 6. Bir sonraki aşamada ise numunelerin ölçüleri ve simetrisi kontrol edilmektedir.
 7. Kumaşın dayanıklılığı test edildikten sonra ise markalamanın doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.
 8. Sırası ile tekstil sektörüne ait diğer kalite testleri tamamlandıktan sonra, tüm bulunan kusurlar işaretlenmekte, yüklemeye uygun olan ürünler tekrar paketlenmekte ve numune olarak incelenen ürünler denetim firmasının özel bantları ile kapatılmaktadır.
 9. Son aşamada ise denetim firması denetim sonuçlarını kapsayan sertifikasını hazırlamaktadır.

Pre-Shipment Inspection'ın Avantajları Nelerdir?

 • Malların kalitesi bağımsız bir firma tarafından, belirli bir metodoloji çerçevesinde kontrol edilmektedir.
 • İthalatçı firma için, daha sonraları büyük sorunlar teşkil edebilecek, kalite problemlerine ilişkin önemli bir çözüm alternatifidir.
 • İthalatçı firmalar yaşayabilecekleri dolandırıcılık risklerini minimum düzeye indirmektedirler.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.