güncel yazılar...
Loading...

Volumetric Weight (Hacimsel Ağırlık) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bugünkü yazımda havayolu, karayolu ve denizyolu yüklemelerinde hem dış ticaret firmaları hem de nakliyeciler tarafından sıklıkla kullanılan, hacimsel ağırlık kavramı üzerinde duracağım.

Hacimsel ağırlık, özellikle hava, deniz ve karayolu navlun teklifi hazırlanması esnasında karşımıza çıkan bir terimdir.

Navlun teklifinin, özgül ağırlığı az ürünler için hacim üzerinden, özgül ağırlığı fazla olan ürünler için ise brüt ağırlık üzerinden hesaplanabilmesi için, nakliyeciler tarafından taşıma moduna göre hesaplanan teorik ağırlığa volumetric weight (hacimsel ağırlık) denir.

Navlun Teklifi Hazırlarken Hacim ve Ağırlık Kısıtının Önemi Nedir?

Nakliye için kullanılan araçların temel olarak iki kısıtı vardır: Ağırlık ve hacim.

Örneğin, tenteli tır yaklaşık 22mton ağırlığında ve 79m3 hacminde ürün taşıyabilmektedir. Yine 20ft standart konteyner 22-23mton ağırlığında ve 33m3 hacminde ürün alabilmektedir.

Nakliye firmaları sahip oldukları taşıma araçlarını maksimum verim ile kullanabilmek adına yalnızca ağırlığı veya yalnızca hacmi baz alarak navlun teklifleri oluşturamazlar.

Yine örnek üzerinden konuyu açıklamak gerekirse, mermer ile cam yünü izolasyon malzemesini karşılaştırmak bize aydınlatıcı bilgiler verecektir.

Mermer, özgül ağırlığı fazla olan bir maddedir. 1 metreküp mermer yaklaşık 2500kgs ağırlığındadır. 40ft'lik bir konteynere sadece 9m3 mermer yükleyebiliriz. Konteynerde boş alan kalmasına rağmen, ağırlık limitine ulaşıldığı için daha fazla mermer yüklenilmesi mümkün olmayacaktır.

Hacimsel yükleme verimliliği: 9m3 mermer / 67m3 40ft konteyner hacmi =  %13 olarak tespit edilmektedir.

Cam yünü izolasyon malzemesi, özgül ağırlığı en az olan ticari ürünlerden birisidir. 1m3 cam yünü yaklaşık olarak 80kg gelmektedir. 40ft'lik konteynerin hacmini tamamen dolduracak derecede cam yünü ile yüklersek, toplam ürün brüt ağırlığının 5360kgs olduğunu göreceğiz.

Ağırlık yükleme verimliliği: 5360kgs / 22000kgs = %24 olarak hesaplanır.

Özellikle parsiyel yüklerde ve havayolu taşımalarında nakliyeciler herhangi bir zarara uğramamak için, teorik olarak geliştirmiş oldukları hacimsel ağırlık hesaplaması yapmaktadırlar.

Volumetric Weight (Hacimsel Ağırlık) Nasıl Hesaplanır?

Hacimsel ağırlık, ürünlerin toplam hacminin, hacimsel ağırlık sabiti ile çarpılması ile bulunmaktadır. 

Önemli Not: Karayolu, denizyolu ve havayolu hacimsel ağırlık sabitleri birbirinden farklı değerlerdir.
Karayolu Hacimsel Ağırlık Sabiti: 333 kgs/cbm
Denizyolu Hacimsel Ağırlık Sabiti: 1000 kgs/cbm
Havayolu Hacimsel Ağırlık Sabiti: 167 kgs/cbm
Karayolu Hacimsel Ağırlık Hesaplanması Örneği:

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunan ayakkabı toptancısına 6 standart paletlik bir ihracat yapmak isteyen İzmir'de yerleşik bir ihracatçı firma ihracata konu ürünlerin yükleme bilgilerini aşağıdaki gibi hazırlamıştır. (Önemli Not: Paletlerin üzerine yük konulamamaktadır)

1 Palet Ölçüsü : 100cm x 120cm x 160cm (yükseklik)
1 Paletin Brüt Ağırlığı : 640kgs
Yük Miktarı : 6 Palet
Yükün Toplam Brüt Ağırlığı: 3840

Adım 1: Yüklemenin Hacmi Hesaplanır
  1. Bir paletin kapladığı hacim: 100cm x 120cm x 270cm => 1metre x 1,2metre x 2,7metre =>3,24 cbm
  2. Yükün kapladığı toplam hacim: 3,24 cbm x 6 => 20,9 cbm
Önemli Not: Paletlerin üzerine eşya konulamadığı için yükseklik tır yüksekliği olarak alınır.
Adım 2: Yüklemenin Hacimsel Ağırlığı Hesaplanır: Yükün toplam hacmi ile karayolu hacimsel ağırlık sabiti olan 333 kgs / cbm çarpılarak bulunur.
  • 20,9 cbm x 333 kgs/cbm => 6991 kgs
Önemli Not: Navlun teklifi ürünlerin toplam brüt ağırlığı olan 3840 kgs üzerinden değil, hesaplama sonrası bulunan hacimsel ağırlık olan 6991 kgs kullanılarak hesaplanacaktır. Çünkü, nakliyeciler ürünlerin gerçek brüt ağırlıkları ile hesaplamış oldukları hacimsel ağırlığı karşılaştırıp, büyük olan rakam üzerinden navlun teklifini hazırlamaktadırlar. Söz konusu değere, yani brüt ağırlık ile hacimsel ağırlığın karşılaştırılması sonrası elde edilen değere Navlun Fiyatlandırmasında Uygulanacak Ağırlık (Chargeable Weight) denilmektedir.
Denizyolu Hacimsel Ağırlık Hesaplanması Örneği:

İngiltere'nin Felixstowe limanına 5 euro paletlik bir ihracat yapmak isteyen Mersin'de yerleşik bir ihracatçı firma ihracata konu ürünlerin yükleme bilgilerini aşağıdaki gibi hazırlamıştır. (Önemli Not: Paletlerin üzerine yük konulamamaktadır)

1 Palet Ölçüsü : 80cm x 120cm x 150cm (yükseklik)
1 Paletin Brüt Ağırlığı : 800kgs
Yük Miktarı : 5 Palet
Yükün Toplam Brüt Ağırlığı: 4000kgs

Adım 1: Yüklemenin Hacmi Hesaplanır
  1. Bir paletin kapladığı hacim: 80cm x 120cm x 240cm => 0,8metre x 1,2metre x 2,4metre =>2,30 cbm
  2. Yükün kapladığı toplam hacim: 2,30 cbm x 5 => 11,5 cbm
Önemli Not: Paletlerin üzerine eşya konulamadığı için yükseklik yaklaşık konteyner yüksekliği olarak alınır.
Adım 2: Yüklemenin Hacimsel Ağırlığı Hesaplanır: Yükün toplam hacmi ile denizyolu hacimsel ağırlık sabiti olan 1000 kgs / cbm çarpılarak bulunur.
  • 11,5 cbm x 1000 kgs/cbm => 11500 kgs
Havayolu Hacimsel Ağırlık Hesaplanması Örneği: 

İstanbul Atatürk Havalimanın'dan, Japonya'nın Tokyo şehrinde yer alan Narita Havalimanı'na, 10 kolilik bir ihracat gerçekleştirmek isteyen, İstanbul'da yerleşik ihracatçı firma ihracata konu ürünlerin yükleme bilgilerini aşağıdaki gibi hazırlamıştır. 

1 Koli Ölçüsü : 100cm x 90cm x 80cm (yükseklik)
1 Kolinin Brüt Ağırlığı : 100kgs
Yük Miktarı : 10 Koli
Yükün Toplam Brüt Ağırlığı: 1000 kgs

Adım 1: Yüklemenin Hacmi Hesaplanır
  1. Bir kolinin kapladığı hacim: 100cm x 90cm x 80cm => 1metre x 0,9metre x 0,8metre =>0,72 cbm
  2. Yükün kapladığı toplam hacim: 0,72 cbm x 10 => 7,2 cbm
Adım 2: Yüklemenin Hacimsel Ağırlığı Hesaplanır: Yükün toplam hacmi ile havayolu hacimsel ağırlık sabiti olan 167 kgs / cbm çarpılarak bulunur.
  • 7,2 cbm x 167 kgs/cbm => 1202,4 kgs

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.