güncel yazılar...
Loading...

Pre-Production Inspection Nedir?


Bugüne kadar yazmış olduğum yazılarda, uluslararası ticarette kullanılan başlıca bağımsız gözetim çeşitlerini incelemiştim. Söz konusu bağımsız denetimler üretimin belirli bir aşamaya gelmesinden sonra uygulanmaktaydılar.

Örneğin, During Production Inspection üretim faaliyetleri başlayıp ürünlerin %20'si üretildikten sonra, Pre-Shipment Inspection ürünlerin en az %80'i üretildikten sonra, Container Loading Inspection ise üretim ve paketlemenin %100'ü tamamlandıktan sonra yapılabilmektedir.

Bazı durumlarda ise ithalatçılar, henüz daha üretim başlamadan çeşitli nedenlerle ihracatçıların bağımsız gözetim firmaları tarafından denetlenmesini talep edebilmektedirler.

Bu şekilde bir talep söz konusu ise ve ihracatçı firmanın üretimin başlangıcında denetlenmesi gerekiyorsa, uygulanması gereken bağımsız denetim şekli İngilizce "Pre-Production Inspection", Türkçe olarak ise "Üretim Öncesi Denetim" olarak isimlendirilen gözetim şeklidir.

Bugünkü yazımda "Üretim Öncesi Denetim" uygulamalarını olabildiğince detaylı olarak açıklamaya çalışacağım.

Pre-Production Inspection Nedir?

Pre-Production Inspection, tedarikçi seçimi ve fabrika denetiminin ardından, ihracatçı firma üretime başlamadan hemen önce gerçekleştirilen bir bağımsız denetim çeşididir.

Aşağıdaki şekilde, üretim öncesi denetim faaliyetinin zamanlamasına ait açıklama yer almaktadır.

Pre-Production Inspection Neden Yapılır?

Üretim öncesi denetim faaliyetinin temel olarak yapılış amacı, ihracatçının ithalatçının üretim spesifikasyonlarını tamamen anladığından emin olunması, ayrıca ihracatçının satış sözleşmesinde tanımlanan kalitede ham maddeler ile üretimi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin saptanmasıdır.

Üretimin ilk aşamasında çıkan ürünlerle, ihracatçının ithalatçıya göndermiş olduğu numunelerin karşılaştırması da bu bağımsız gözetim çeşidinde gerçekleştirilen faaliyetler arasındadır.

Üretim süreçlerinin yapılan satış sözleşmesine uygunluğunun tespit edilmesi ve üretimi gerçekleştirecek kilit personelin tanımlanması da bu denetimin kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Pre-Production Inspection Hangi Durumlarda Kullanılabilinir?

Özellikle seri üretime dayanan büyük montajlı işlemlerde, ithalatçı firmaların kendi personelleri ile ihracatçı firmaları üretim öncesinde denetleme olanakları yoksa, bağımsız bir gözetim firmasından üretim öncesi denetim hizmeti satın alabilirler.

Pre-Production Inspection'ın Avantajları Nelerdir?

Pre-Production Inspection sayesinde, ithalatçı üretimin daha başlangıcında ihracatçıya müdahale etme şansını yakalamaktadır.

Üretim öncesi yapılacak olan denetim ile, ihracatçının üretimi satış sözleşmesinde tanımlanan süreçlere uygun olarak, üzerinde anlaşmaya varılmış olan ham maddelerle yapacağı garanti altına alınmaktadır.

Üretim öncesi denetim ile ihracatçının üretimi beklenen kalitede gerçekleştirme şansının olmadığı saptanırsa, daha fazla vakit kaybedilmeden diğer bir tedarikçi ile yeni bir anlaşma yapma yoluna gidilebilecektir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.