güncel yazılar...
Loading...

Commercial Invoice Nedir? Nasıl Doldurulur?

Commercial Invoice uluslararası ticaret işlemlerinde en sık kullanılan belgelerden birisidir.

Commercial Invoice, Türkçe'ye ticari fatura veya yabancı fatura olarak çevrilmektedir. Yabancı fatura olarak adlandırılmasının sebebi, sanırım, çoğunlukla İngilizce olarak düzenlenmesi ve yurtiçinde değil de yurtdışındaki işlemlerde kullanılmasıdır.

Dış ticarette kullanılan belgelerin sınıflandırılmasında, commercial invoice kullanım amacı itibari ile ticari belgeler grubunda yer alır.

Ticari fatura, proforma faturadan farklı olarak ihracat ve ithalat işleminde satış gerçekleştikten sonra düzenlenmektedir.


Bugünkü yazımda, şu ana kadar temel görevlerini tanımlamış olduğum commercial invoice, yani ticari fatura kavramı üzerinde duracağım.

İlk bölümde ticari fatura tanımını kısaca verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ticari fatura nasıl düzenlenir sorusuna cevap arayacağım. Yazımın son bölümde ise ticari fatura örneğini sizlerle paylaşacağım.

Commercial Invoice Nedir?

İngilizce dilinde, "Commercial Invoice" veya yalnızca "Invoice" olarak isimlendirilen dış ticaret belgesinin Türkçe karşılığı "Ticari Fatura" veya yalnızca faturadır.

Özellikle, belirli bir yaşın üzerindeki dış ticaret uygulayıcıları ticari faturaya "yabancı fatura" veya "İngilizce Fatura" da demektedirler.

Commercial invoice, Türkiye'de genellikle İngilizce olarak düzenlenir.

Fakat bazı durumlarda ithalat ülkesinin dilinde de düzenlenmesi mümkündür. Örneğin Almanya'ya yapılan ihracatlarda nadiren Almanca düzenlenmiş ticari faturalar kullanılabildiği gibi, Fransa'ya yapılan ihracatlarda da az da olsa Fransızca fatura kesildiği görülmektedir.

Commercial invoice ihracatçının antetli kağıdına kesildikten ve imzalanıp kaşelendikten sonra doğrudan veya bankalar vasıtası ile ithalatçı firmaya iletilmektedir.

Genellikle akreditifli ve vesaik mukabili işlemlerde ticari fatura bankalar vasıtası ile alıcıya gönderilir iken, mal mukabili ödemeler ile peşin ödemelerde ise ihracatçı tarafından direkt olarak ithalatçıya gönderilmektedir.

Ayrıca karayolu ve havayolu yüklemelerinde commercial invoice yani ticari fatura packing list ve menşe belgesi ile beraber tır ile alıcıya iletilebilmektedir. Denizyolu yüklemelerinde ise gemi ile belge göndermek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.
Yurtiçi işlemlerde commercial invoice'un herhangi bir fonksiyonu yoktur, çünkü yurtiçi işlemlerde Türkiye muhasebe mevzuatına göre maliye bakanlığı onaylı Türkçe faturaların kullanılması esastır.
Sizin Için Seçtigimiz Yazi: Proforma Invoice Nedir?

Commercial Invoice Ne İşe Yarar?

Yazımın daha önceki bölümlerinde de değindiğim gibi commercial invoice yani ticari fatura ihracat işlemlerinde Türkiye'de değil fakat ithalatçının bulunduğu ülkede kullanılmaktadır.

Ticari fatura yardımı ile ithalat yapılan ülke gümrükleri mala gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacak ise ne kadarlık bir ithalat gümrük vergisi ödenmesi gerektiğini ticari faturaya bakarak saptayabilirler.

Ayrıca ticari fatura ithalatçının ihracatçıya ne kadarlık bir ödeme yapacağını veya yaptığını da göstermektedir.

Bazı durumlarda üretici firmanın kim olduğu ve ürünlerin hangi ülke menşeli olduğunu da ticari faturadan öğrenmek mümkün olmaktadır.

Commercial Invoice Nasıl Hazırlanır?

Yazımın bu bölümünde ticari fatura nasıl doldurulur veya ticari fatura nasıl hazırlanır sorusunun yanıtını bulmaya çalışalım.

Eğer akreditifli bir ödeme ile çalışmıyorsak ticari fatura hazırlamamız daha kolay olacaktır, çünkü ticari faturalar akreditif kurallarına göre doldurulması gereken evraklardır.

Diğer ödeme yöntemlerinde vesaikler bankalar tarafından incelenmediği için ticari fatura düzenlenmesi mal mukabili, vesaik mukabili ve peşin ödemede daha kolaydır.

Dilerseniz standart bir ihracat veya ithalat işleminde kullanılacak commercial invoice'da yer alan maddeleri tek tek inceleyerek konumuza devam edelim.
 • Ticari faturada yer alması gereken bilgilerden ilki belgenin başlığıdır. Ticari fatura için "Commercial Invoice" veya "Invoice" başlığı tercih edilebilir.
 • Consignor (İhracatçı Firma): Exporter veya seller olarak da İngilizce'si kullanılan bu bölümde ihracatı yapan firmanın ünvanına, adresine ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
 • Consignee (İthalatçı Firma): Importer veya buyer olarak da İngilizce'si kullanılan bu bölümde ithalatı yapan firmanın ünvanına, adresine ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
 • Description of Goods (Malların Tanımı): Ticari faturada yer alması gereken en önemli bilgilerden birisi malların tanımıdır. Yüklenen tüm ürünler ayrıntılı bir biçimde ticari faturaya yazılmalıdır. Akreditifli ödemelerde ise ticari faturadaki mal tanımı ile akreditifte yazan mal tanımı birbiriyle örtüşmelidir.
 • Date (Tarih): Ticari fatura hangi tarihte düzenlendiğini belirtmelidir.
 • Delivery Term (Teslim Şekli): Teslim şekli malların bedeline etki edeceği için mutlaka ticari faturada yer alması gereken bilgilerden bir diğer konumundadır. Örneğin FCA Mardas Container Terminal, Istanbul Ambarlı Port, Turkey Incoterms 2010 veya FOB Ambarlı Port, Turkey Incoterms 2010 gibi.  
 • Country of Origin (Menşe Ülke): Malın hangi ülke menşeine ait olduğu ticari faturada yer almalıdır. 
 • Commercial Invoice Number: Ticari faturaya bir numara verilmesi hem ticari faturanın takibini kolaylaştırır hem de yükleme ve diğer belgeler ile bağlantı kurulmasına olanak verir.
 • Letter of Credit Number (Akreditif Numarası)Sadece akreditifli ödemelerde akreditif numarasının ticari faturaya yazılması gerekmektedir.
 • Unit Price: Malın birim fiyatının anlaşılan döviz cinsi üzerinden ticari faturaya yazılması gerekmektedir.
 • Quantity: Malın miktarının satış sözleşmesinde yer aldığı şekli ile ticari faturaya yazılması gerekmektedir.
 • Total Amount: Toplam tutarın da ticari faturada kullanılan teslim şekliyle uyumlu olacak şekilde yazılması gerekmektedir.
 • Bank Account Number, IBAN Number, Swift: Banka hesap numarası, IBAN numarası ve ihracatçının bankasının swift kodu veya bir başka deyişle swift adresi commercial invoice'a yazılmalıdır.
 • Payment Terms: Kullanılan ödeme yöntemi ticari faturada yer almalıdır.

Commercial Invoice Örneği?

Yazımın son bölümünde akreditifli işlemlerde kullanılabilecek bir commercial invoice örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Belirtmek gerekir ki standart bir ticari fatura mevcut olmadığı için uygulayıcılar her bir işlem için kendi ihtiyaçları doğrultusunda dış ticaret belgeleri hazırlamaktadırlar.

Hiçbir belgenin içeriğinin diğer bir belge ile aynı olma zorunluluğu yoktur. Siz de işlem bazında kendinize en uygun dökümanı hazırlamalısınız.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.