güncel yazılar...
Loading...

Stale Documents Nedir?

Stale documents akreditifli ödemeler ile ilgili bir terimdir ve akreditifte istenilen belgelerin ibraz süresinden (presentation period) daha sonra görevli bankaya ibraz edildiğini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Esasen akreditifler iki ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar, mal ve hizmet satışında kullanılan ticari akreditifler (commercial letter of credit) ve garanti mektubu mantığı ile kullanılan teminat akreditifleridir (standby letter of credit).

Uluslararası ticarette ihracat ve ithalat işlemlerinde ticari akreditifler kullanılmaktadır.

Ticari akreditiflerin hemen hemen tümünde malların satıcının ülkesinden alıcının ülkesine nasıl nakledileceğini gösteren bir taşıma belgesi ibrazı şart koşulmaktadır.


Eğer bir akreditifte taşıma belgesinin ibrazı şart koşulmuş ise bu durumda akreditif kurallarına göre belgelerin taşıma belgesi tarihinden itibaren 21 gün içerisinde görevli bankaya (nominated bank) ibrazı gerekmektedir. (akreditifte aksi yönde bir hüküm yoksa)

Aksi halde bankalar geç ibraz rezervi uygulamaktadırlar. İşte bu 21 günlük süreçte bankaya teslim edilemeyen belgelere İngilizce'de Stale Documents ( Zamanında Teslim Edilemeyen Belgeler) denilmektedir.

Stale Documents Not Acceptable Nedir?

Bazı akreditif metinlerinde "stale documents not acceptable" tarzında 47A- İlave Maddeler (Additional Conditions) bölümünde şartlar yer almaktadır.

Oysa ki bu tarz şartların akreditif metinlerine eklenmesinin herhangi bir mantığı veya sağlayacağı ilave bir hak yoktur, çünkü akreditif süresinde ibraz edilmeyen belgeler akreditif kurallarınca geç ibraz rezervine tabiidir.

Her zaman olduğu gibi rezervlerin kabul edilip edilmeyeceğine önce ithalatçı daha sonra da amir banka karar verir.

Stale Documents Acceptable Nedir?

ICC son yayınlamış olduğu ISBP 745 (Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamasında) bu şekildeki tanımların akreditiflere eklenmemesini talep etmektedir.

Ama ola ki amir banka (issuing bank) "stale documents acceptable" tarzında bir ifadeyi akreditif metnine ilave etmişse ve bunun ne anlama geldiğini açıklamamış ise bu durumda "stale documents acceptable" ifadesinin aşağıdaki şekilde tanımlanması gerekir:

Taşıma belgesi tarihinden akreditif geçerlilik süresi sona erene kadar yapılacak tüm ibrazlar geç ibraz rezervi olmaksızın kabul edilirler. Fakat akreditif geçerlilik süresi sonrasında yapılan bir ibraz kabul edilmez.

Stale Bill of Lading Nedir?

Stale bill of lading, bazı web sitelerinde ve dış ticaret kitaplarında bayat konşimento veya geçkin konşimento olarak tanımlanan aslında ibraz süresi içerisinde görevli bankaya ibrazı yapılamayan konşimentodur. 

Yukarıda da belirttiğim gibi taşıma belgesi ibrazı şart koşulan akreditiflerde eğer belgeler ibraz süresi içerisinde görevli bankaya ibraz edilemezler ise geç ibraz rezervine tabii olurlar. Buna konşimento ve diğer akreditif belgeleri de dahildir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.