güncel yazılar...
Loading...

Air Waybill Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Bir süredir dış ticarette kullanılan belgeleri tanıttığım yazılarıma bugün "Air Waybill" yani Türkçe'si ile "Havayolu Taşıma Senedi" ile devam edeceğim.

Havayolu taşıma senedi, adından da anlaşılacağı üzere, hava limanından hava limanına yapılan nakliyelerde kullanılan bir taşıma belgesidir.

Bazı kullanıcılar air waybill yerine air transport document terimini  kullanmaktadırlar. Özellikle en son akreditif kuralları olan UCP 600 içerisinde air waybill tanımlaması yerine air transport document tanımlaması yapıldığını not düşmekte fayda vardır.

Resim TNT Express sitesinden alınmıştır.
Bugünkü yazımda havayolu taşıma senedi (air waybill) kavramı üzerinde duracağım.

İlk bölümde air waybill'in tanımını yaptıktan sonra ikinci bölümde havayolu taşıma senedinin temel özelliklerini açıklamaya çalışacağım. Yazımın son bölümünde ise havayolu taşıma senedi nasıl düzenlenir sorusuna yanıt verip, air waybill örneği ile yazımı noktalamayı planlıyorum.

Air Waybill Nedir? 

Havayolu taşıma senedi, air waybill, taşıyıcının, teslim almış olduğu malları kalkış hava limanı ile varış havalimanı arasında taşımayı taahhüt ettiği ve genellikle taşımanın IATA kuralları ile Varşova Konvansiyonu (Warsaw Convention), Montreal Konvansiyonu (Montreal Convention) gibi uluslararası anlaşmalara bağlı olarak yapılacağının beyan edildiği, uluslararası ticarette kullanılan bir çeşit taşıma belgesidir.

Havayolu taşıma senedi doğrudan bir havayolu taşıma firması (airline carrier) tarafından düzenlenir ise bu durumda Master Air Waybill (Ana Havayolu Taşıma Senedi), bir freight forwarder firma tarafından düzenlenir ise House Air Waybill (Ara Havayolu Taşıma Senedi) oluşur.

Havayolu Taşıma Senedinin Özellikleri Nelerdir? 

Havayolu taşıma senedi dış ticarette kullanılan diğer tüm taşıma belgelerinde olduğu gibi malın nakliyeci tarafından teslim alındığını göstermektedir. (receipt of goods)

Ayrıca malları teslim alan nakliyecinin hangi noktalar arasında malların nakliyesini gerçekleştireceği de yine havayolu taşıma senedinde belirtilir. (contract of carriage)

Havayolu taşıma senedini konşimentolardan (bill of lading) ayıran iki temel özellik vardır. Bunlar;
 • havayolu taşıma senedi malların mülkiyetini temsil etmez
 • havayolu taşıma senedi emre düzenlenmez çünkü ciro ve teslim ile devir edilmeleri söz konusu değildir.
Yukarıda yazan iki özellik denizyolu taşımalarında kullanılan ciro edilemez denizyolu taşıma senedi ile birebir örtüşmektedir.
Konu ile ilgili mukayese yapmak için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Non-Negotiable Bill of Lading Nedir? Sea Waybill Nedir?

Havayolu Taşıma Senedi Nasıl Hazırlanır? Air Waybill Nasıl Düzenlenir?
 • Shipper's Name and Address (İhracatçı Firma Ünvanı ve Adresi): İhracatçı firmanın tam ünvanı, adresi ve iletişim detayları aşağıdaki şekilde 2 numaralı alana yazılır.
 • Consignee's Name and Address (İthalatçı Firma Ünvanı ve Adresi): İthalatçı firmanın tam ünvanı, adresi ve iletişim detayları aşağıdaki şekilde 4 numaralı alana yazılır. Akreditifli ödemelerde ve vesaik mukabili işlemlerde bu alana ithalatçının bankasının ünvanının yazılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca havayolu taşıma belgelerinin emre değil, nama düzenlenmesi gerekliliği hatırdan çıkarılmamalıdır.
 • Airport of Departure (Kalkış Havalimanı): Nakliyenin başlangıç havalimanı yani kalkış havalimanı aşağıdaki şekilde görülen 9 numaralı alana yazılmalıdır. Bazı durumlarda buraya 3 haneli IATA hava alanı kodunun yazıldığı da görülmektedir. Örneğin İstanbul Atatürk Hava Limanı yerine IST, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı yerine SAW yazılması gibi.
 • Airport of Destination (Varış Havalimanı): Nakliyenin bitiş havalimanı yani varış havalimanı aşağıdaki şekilde görülen 18 numaralı alana yazılmalıdır.
 • Number of Packages (Kap Adedi):22a numaralı alana yüklemenin toplam kaç kaptan oluştuğu yazılmalıdır.
 • The actual gross weight of the packages (Brüt Ağırlık):Ürünlerin gerçek brüt ağırlığı 22b numaralı bölüme yazılmalıdır.
 • Chargeable Weight (Fiyatlandırmada Uygulanacak Ağırlık veya Ücrete Tabi Ağırlık):Söz konusu yükleme için hesaplama sonucu bulunan fiyatlandırmada uygulanacak ağırlık 22f bölümüne yazılır.
 • Nature and Quantity of Goods ( Malın Cinsi ve Miktarı):Mal tanımı ve mal miktarına ilişkin veriler 22i numaralı sütunun altına yazılır.
 • The signature of the carrier or its agent (Taşıyıcı veya acentasının imzası): Her taşıma belgesinde olduğu gibi havayolu taşıma senedi de taşıyıcı veya acentası tarafından imzalanmalıdır. Bu işlem örnek havayolu taşıma senedinin aşağıdaki 30 numaralı alanında gösterilmelidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.