güncel yazılar...
Loading...

Packing List Nedir? Nasıl Doldurulur?

Uluslararası ticarete konu olan bir yüklemedeki paketlemenin nasıl yapıldığını, yüklemede toplam kaç kap veya palet ürün olduğunu, ürünlerin hangi taşıma vasıtası ile taşındığını, yüklemeye ait net ve brüt ağırlıkların gösterildiği dış ticarette kullanılan belgeye İngilizce olarak "Packing List" denilmektedir.

Packing list Türkçe'ye paketleme listesi veya çeki listesi olarak çevrilmektedir.

Bazı durumlarda paketleme listesi ve ağırlık listesi tek bir belge üzerinde birleştirilmekte ve İngilizce'si "Packing and Weight List" olarak kullanılan paketleme ve ağırlık listesi ortaya çıkmaktadır.

Bugünkü yazımda hemen hemen her ihracat veya ithalat işleminde kullanılan önemli bir dış ticaret belgesi olan packing list hakkında bilgiler vereceğim.


Yazımın ilk bölümünde paketleme listesinin tanımını yaptıktan sonra, paketleme listesinin görevlerini açıklayacağım. Daha sonra paketleme listesi nasıl hazırlanır sorusuna yanıt bulduktan sonra sön bölümde bir paketleme listesi örneğine yer vereceğim.

Packing List Nedir?

Paketleme listesi veya çeki listesi olarak isimlendirilen packing list, dış ticarette en çok kullanılan belgelerden birisidir.

Özellikle commercial invoice (ticari fatura veya yabancı fatura) ile beraber kullanılmakta ve ticari faturanın sağlayamadığı bilgileri nakliyecilere, gümrük personeline, ithalatçı firma çalışanlarına vermektedir.

Paketleme listesi gümrük yönetmeliğinde çeki listesi başlığı altında şu şekilde tanımlanmaktadır:
Çeki listesi
MADDE 117 – (1) Çeki listesi, bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev’ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
(2) Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir.
(3) Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin çeki listesinin beyan edilen eşyanın, tarife cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler üzerinden hazırlanması gerekir.
Packing List'in İhracat veya İthalat İşlemlerinde Görevi Nedir?

Paketleme listesinin ihracat veya ithalat işlemlerindeki en önemli görevi yüklemenin nasıl yapıldığına dair en doğru bilgiyi dış ticarete konu olan taraflara iletmesidir.

Paketleme listesinden aldıkları bilgiler ile gümrük çalışanları gümrük işlemlerini bilinçli bir şekilde yapabilmekte, ithalatçı firmalar malların dağıtımı ve depolanması esnasında zaman kaybetmeksizin işlemlerini yürütebilmektedirler.

 • Gümrük Çalışanları İçin Paketleme Listesinin Önemi: Gerek ihracat gerekse de ithalat gümrük çalışanları paketleme listesini temel olarak gümrük kontrolü esnasında kargonun mahiyetini daha iyi anlamak için kullanmaktadırlar.
 • İthalat Çalışanları İçin Paketleme Listesinin Önemi: İthalatçı firma çalışanları paketleme listesini genellikle operasyonel amaçlarla kullanmaktadırlar. İthalatçı firmalar paketleme listesinden edindikleri bilgiler ile zaman kaybetmeksizin malların dağıtımını ve depolanmasını gerçekleştirmektedirler.
 • Bankalar İçin Paketleme Listesinin Önemi: Paketleme listesi akreditifli işlemlerde sıklıkla bankalar tarafından talep edilmektedir. Bankalar akreditifli işlemlerde paketleme listesindeki bilgiler ile taşıma belgesindeki bilgileri karşılaştırmakta ve ödemeye karar vermektedirler.
Packing List Nasıl Hazırlanır?

Paketleme listesi kullanılan taşıma şekline göre değişmektedir.

Örneğin karayolu ile yapılan ihracatta hazırlanacak bir paketleme listesi ile denizyolu ile yapılacak olan bir ihracattaki paketleme listesi birbirinden farklı olmaktadır.

Dilerseniz kullanılabilecek her bir taşıma şekli için paketleme listesinin nasıl hazırlanacağını adım adım inceleyelim.

Adım 1: Genel Bilgilerin Paketleme Listesine Eklenmesi

 • Paketleme listesinde yer alması gereken bilgilerden ilki belgenin başlığıdır. "Packing List" başlığı ihracat ithalat işlemlerinde kullanılacak bir paketleme listesinin başlığı olarak tercih edilebilir.
 • Consignor (İhracatçı Firma): Exporter veya seller olarak da İngilizce'si kullanılan bu bölümde ihracatı yapan firmanın ünvanına, adresine ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
 • Consignee (İthalatçı Firma): Importer veya buyer olarak da İngilizce'si kullanılan bu bölümde ithalatı yapan firmanın ünvanına, adresine ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
 • Description of Goods (Malların Tanımı): Paketleme listesi ticari faturadaki mal tanımı ile çelişmeyecek bir mal tanımına sahip olmalıdır. 
 • Date (Tarih): Paketleme listesi hangi tarihte düzenlendiğini belirtmelidir.
 • Delivery Term (Teslim Şekli): Paketleme listesinde teslim şekline dair atıfta bulunulmasına gerek yoktur. Eğer teslim şekline paketleme listesinde yer verilecek ise bu durumda ticari faturada yazılmış olan teslim şekli ile çelişmeyecek şekilde bu bilginin yazılması gerekmektedir. Örneğin CIF Newark Port, USA Incoterms 2010 veya FOB Ambarlı Port, Turkey Incoterms 2010 gibi.  
 • Country of Origin (Menşe Ülke): Malın hangi ülke menşeine ait olduğu paketleme listesinde yer almalıdır. 
 • Commercial Invoice Number and Commercial Invoice Date: Zorunlu olmamakla beraber bazı uygulayıcıların ticari fatura ile paketleme listesi arasında bağlantı kurmak adına ticari fatura numarası ve ticari fatura tarihini paketleme listesine yazdıkları görülmektedir.
 • Letter of Credit Number (Akreditif Numarası): Sadece akreditifli ödemelerde akreditif numarasının paketleme listesine yazılması gerekmektedir.

Adım 2: Taşımaya İlişkin Bilgilerin Paketleme Listesine Eklenmesi

Kullanılan taşıma şekline göre bu bölümde yazılacak bilgiler değişiklik gösterecektir.

Denizyolu, havayolu, karayolu taşımalarında birbirinden farklı bilgilerin paketleme listesine yazılması gerektiğinden dolayı bu bölümde her bir yükleme şekli için ayrı ayrı paketleme listesi nasıl oluşturulur onu göstermeye çalışacağım.

Denizyolu Taşımalarında Paketleme Listesine Yazılması Gereken Detaylar:

 • Place of Receipt (Teslim Yeri): Malların hangi noktada nakliyeciye teslim edildiğini gösterir. Konşimentoda bu alan yazılmış ise aynen paketleme listesine de yazılabilir.
 • Port of Loading (Yükleme Limanı): Yükleme limanı konşimentoda yazan şekli ile paketleme listesine yazılmalıdır.
 • Port of Discharge (Boşaltma Limanı): Boşaltma limanı konşimentoda yazan şekli ile paketleme listesine yazılmalıdır.
 • Place of Delivery (Nihai Teslimat Adresi): Nihai teslimat adresi her yüklemede kullanılmaz. Sadece konşimentoda bu alana yer verilmiş ise bu durumda paketleme listesinde de aynen yazılmasında fayda vardır.
 • Vessel (Gemi Adı): Malların hangi gemiye yüklendiği paketleme listesinde yer alması gereken bir diğer veridir.
 • Voyage No (Sefer Numarası): Denizyolu yüklemelerinde sefer numarası konşimentodan aynen alınıp paketleme listesine yazılmalıdır.
 • Container Number (Konteyner Numarası): Eğer yükleme konteynerler ile yapılmış ise bu durumda konteyner numarası çeki listesine yazılmalıdır. Birden fazla konteyner kullanılmış ise bu durumda her bir konteyner numarası ayrı ayrı çeki listesine yazılmalıdır.
 • Seal Number (Mühür Numarası): Yine konteynerler ilse yapılan yüklemelerde konteyner numarasının yanı sıra mühür numarasının da çeki listesine yazılması gerekmektedir.

Havayolu Taşımalarında Paketleme Listesine Yazılması Gereken Detaylar:
 • Airport of Departure (Kalkış Hava Limanı): Havayolu taşıma senedinde yazan şekli ile kalkış hava limanı çeki listesine yazılmalıdır.
 • Airport of Destination (Varış Hava Limanı): Havayolu taşıma senedinde yazan şekli ile varış hava limanı çeki listesine yazılmalıdır.
 • Air Waybill Number (Havayolu Taşıma Senedi Numarası): Havayolu taşıma senedi numarası da çeki listesine yazılması gereken bilgilerden birisidir.
Karayolu Taşımalarında Paketleme Listesine Yazılması Gereken Detaylar:
 • Place of Taking Over the Goods (Malların Teslim Yeri): CMR taşıma belgesinde yazan şekli ile malların hangi noktada nakliyeciye teslim edildiği çeki listesine yani paketleme listesine yazılmalıdır.
 • Place of Delivery of Goods (Malların Nihai Teslimat Adresi): CMR taşıma belgesinde yazan şekli ile malların hangi noktada alıcıya teslim edileceği çeki listesine yani paketleme listesine yazılmalıdır.
 • Plate Number (Plaka Numarası): Treylere ait ön ve arka plaka numaralarının karayolu ile yapılan taşımalarda paketleme listesine yazılmasında fayda vardır.
Adım 3: Ambalajlamaya İlişkin Bilgilerin Paketleme Listesine Eklenmesi
 • Gross Weight (Brüt Ağırlık): Uluslararası yüklemelerde brüt ağırlık ürün ve ambalaj ağırlığını göstermektedir. Malların brüt ağırlığına ait değer taşıma belgesi ve ticari faturada gösterildiği şekli ile paketleme listesine yani çeki listesine yazılmalıdır.
 • Net Weight (Net Ağırlık): Uluslararası yüklemelerde net ağırlık yalnızca ürünlerin ağırlığını göstermektedir. Malların net ağırlığına ait değer paketleme listesine yani çeki listesine yazılmalıdır.
 • Number and Kinds of Packages (Kap Adedi ve Ambalaj Şekli): Yüklemenin kaç kaptan oluştuğu ve hangi tür ambalaj şeklinin kullanıldığı da paketleme listesine eklenmesi gereken bir diğer dataydır. 
Packing List Örneği:

Yazımın son bölümünde ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılabilecek İngilizce olarak hazırlanmış bir packing list örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Örnek olarak hazırladığım paketleme listesi denizyolu ile yüklenmiş bir ihracata konu olmuş yüklemeyi kapsamaktadır. İhracatçı ve ithalatçı firma ismi ile diğer hassas ticari verileri özellikle değiştirdim.

örnek çeki listesi (sample packing list)

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.