güncel yazılar...
Loading...

Duvar Kağıtları İthalatına İlave İthalat Vergisi Getirildi

Duvar kağıtları ithalatına ilişkin olmak üzere 12.Aralık.2014 tarihinde başlatılan ithalatta korunma önlemi  soruşturması 20.Haziran.2015 tarihinde sona ermiş olup, soruşturma neticesinde 3 yıl süre ile "4814.20.00.00.00", "4814.90.10.00.00", "4814.90.70.10.00" GTİP numaralı duvar kağıtları ithalatında ilave ithalat vergisi uygulamasına gidilmiştir.

Karar gereğince menşe ülke fark etmeksizin yapılacak olan duvar kağıdı ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacaktır.
Dolayısı ile bu ilave ithalat vergisi kararı sadece Çin malı ürünleri değil, tüm ülke ürünlerini kapsamaktadır. Yalnızca gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınabilecektir.

Resmi gazetede konu ile ilgili olarak yayınlanmış tebliğin tam metnine hemen aşağıda ulaşabilirsiniz.

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/4)

Kapsam
MADDE 1 – (1) 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporuna “http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ticaretPolitikasiSav/” internet adresinde yer alan Korunma Önlemleri/Yürüyen Soruşturmalar/Duvar Kağıtları ve Benzeri Duvar Kaplamaları bağlantıları üzerinden ulaşılabilmektedir.

Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine,  Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.


Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeMADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.