güncel yazılar...
Loading...

Container No ve Seal No Nedir?

Eğer bir yükleme konteyner (container) ile yapılmakta ise konşimentolarda mutlaka konteyner numarası (container no) yer almalıdır.

Konteyner numarasına ek olarak aynı zamanda konteynerin ihracatçı firma tarafından yükleme sonrasında güvenli bir biçimde kapatıldığını gösteren mühür numarası da (seal number) konşimentoya eklenmelidir.

Konteyner ve mühür numarası gümrük işlemlerinde ve malın takibi esnasında önemli görevler üstlendiği için ihracatçılar ve ithalatçılar tarafından özellikleri iyi bilinmesi gereken tanımlardır.

Bugünkü yazımda konteyner numarası ve konteyner mühür numarasının tanımını yapıp uygulamada uluslararası yük taşımasında ne amaçla kullanıldıklarını anlatmaya çalışacağım.

Ayrıca konteyner numarası online olarak ücretsiz bir şekilde nasıl kontrol edilir onu da öğrenmiş olacaksınız.


Konteyner numarası Nedir?

Konteyner numarası (container number) her bir konteyner için özel olarak verilen ve resmi otoriteler ile ilgili kurumlarca konteynerlerin güvenli bir biçimde izlenmesine olanak sağlayan sistematik numaralardır.

Küreselleşen dünyanın ekonomik can damarını oluşturan uluslararası lojistik büyük oranda konteyner taşımacılığı ile şekillenmektedir. 

Günümüz dış ticaret işlemlerinde binlerce konteyner taşıyabilen yüzlerce konteyner gemisi dünyanın çeşitli limanları arasında adeta mekik dokumaktadır.

World Shipping Council (WSC) verilerine göre 2008 yılı itibari ile dünya genelinde dolaşımda olan konteyner adedi 17.8 milyondur.  

Bu kadar fazla sayıda konteynerin sağlıklı ve güvenli olarak dünya ticaretinde kullanılabilmesi ve takibinin gümrüklerce daha kolay yapılabilmesi amacıyla güvenilir bir konteyner numaralandırma yöntemi geliştirilmiştir.

BIC Code olarak geçen uluslararası konteyner numaralandırma sistemi sayesinde konteyner numaraları bir standarda bağlanmıştır. Buna göre,
  • Standart konteyner numarası 4 Harf ve 7 Rakam olmak üzere toplam 11 haneden oluşmaktadır.
  • Konteyner numarasının ilk 3 hanesini oluşturan harfler taşıyıcının kim olduğunu gösteren ve İngilizcesi Standard Carrier Alpha Code (SCAC) olan koddur. Örneğin Maersk'ün uluslararası standart taşıyıcı kodu MAE, Mediterranean Shipping Company'nin uluslararası standart taşıyıcı kodu MSC'dir.
  • Konteyner numarasının 4. hanesini oluşturan harf ise taşıma aracını göstermektedir. Konteynerler için "U" harfi kullanılır.
  • Konteyner numarasının son 7 hanesini ise rakamlar oluşturmaktadır ve 7. rakam kontrol sayısı olarak tespit edilmiştir. Eğer konteyner numarasının ilk 10 hanesi biliniyor ise 11. hane olan kontrol rakamı tespit edilebilir ve böylece konteyner numarasının gerçekliği doğrulanmış olur.
Konteyner Numarası Nasıl Kontrol Edilir?

Konteyner numarasını kontrol etmenin en kolay yolu www.bic-code.org üzerinde yer alan online konteyner kontrol aracını kullanmak suretiyle yapılabilmektedir.

Konteyner Numarası Kontrolü Adım 1: Konteyner numarasının ilk 10 hanesi yukarıda belirtilen web sitesinde yer alan araçtaki uygun yerlere girilir ve hesapla (calculate) tuşuna basılır. Web sitesi otomatik olarak konteyner numarasının son harfini hesaplayacaktır.

Aşağıdaki resimde görüleceği üzere HLXU 200346 olarak ilk 10 hanesini girdiğimiz konteynerin son hanesinin 4 olması gerekmektedir.


Konteyner Numarası Kontrolü Adım 2: Aşağıdaki resimden görüleceği üzere gerçekten de Hapag Lloyd'a ait konteynerin son hanesi 4 rakamıdır.

Konteyner numarası gerçektir.


Mühür Numarası Nedir?

FCL (Full Container Load) yükleme yapan ihracatçı firmaların fabrikada konteyneri yükledikten sonra tekrar konteynerin açılmasını engellemek amacıyla konteyner kapısına takmış oldukları mekanizmaya konteyner mührü denilir.

Uluslararası kurallar gereğince konteynerin mühürlü olarak ihraç edilmesi ve ithalat esnasında bu mühür numaralarının ithalat yapılan ülkenin resmi kurumlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Özellikle konteynerler ile yapılan yasadışı mal taşımalarının önüne geçilmesi açısından, kaçak narkotik malzemeler, ateşli silahlar vs., mühür uygulaması kritik önemdedir.

Türkiye'deki uygulamada konteyner mühürleri konteyner teslim alınırken nakliyeci firmanın araç şoförüne teslim edilmektedir.

Konteyner ve Mühür Numarasının Dış Ticaret Dokümantasyonunda Kullanımı:

Konteyner numarası ve mühür numarası konşimento üzerinde yer alması gereken verilerdir. Özellikle konteynerler numarası konşimentoda yer alması gereken olmazsa olmaz verilerden birisidir.

Ayrıca her iki numaranın çeki listesinde (packing list) yer alması doğru bir uygulamadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.