güncel yazılar...
Loading...

Cash Against Documents (CAD) Nedir?

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme ve son zamanlarda yürürlüğe giren banka ödeme yükümlülüğü olmak üzere 5 ana başlık altında toplanabilir.

İthalat veya ihracat işlemlerinde kullanılan her bir ödeme yönteminin genellikle birden fazla İngilizce ismi bulunmaktadır.

Örneğin, mal mukabili ödeme için İngilizce Open Account veya Cash Against Goods terimleri kullanılmaktadır.

Akreditifli ödemeler için ise Letter of Credit veya Documentary Credit terimleri kullanılmaktadır.

Cash Against Documents, CAD, ise vesaik mukabili ödemenin daha çok informal olarak kullanılan biçimidir.


Dış ticaretin finansmanında çalışan bankacılar vesaik mukabili için Documentary Collection tabirini kullanırken, ihracat ve ithalat firmalarında çalışan dış ticaret uzmanları ise Cash Against Documents terimini tercih etmektedirler.