güncel yazılar...
Loading...

Türkiye İtalya'ya Hangi Ürünleri İhraç Etmektedir?

Okumaya henüz başladığınız bu yazımda Türkiye'nin İtalya'ya ihraç etmiş olduğu başlıca ürünleri sizlere tanıtmayı planlıyorum. 

Bundan bir önceki yazımda Türkiye'nin İtalya'ya yapmış olduğu toplam ihracatı yıllar itibari ile incelemiştik. Dileyen arkadaşlar söz konusu yazıyı okuyarak, Türkiye'nin İtalya'ya olan ihracatının yıllar itibari ile nasıl değiştiğini daha iyi anlayabilirler.

Bugün ise kısaca Türkiye'nin hangi ürünleri İtalya'ya ihraç ettiğini inceleyeceğiz. 

Yazımda kullanmış olduğum veriler TUİK kaynaklıdır. TUİK'ten almış olduğum verileri kendim derleyerek yazımı hazırladım. Verileri derleme süreci yaklaşık 4-5 saatlik bir zamanımı aldı.

Türkiye 2014 yılı içerisinde İtalya'ya yaklaşık 7,14 milyar ABD doları tutarında mal satmıştır. 


Ürün grupları bazında sadeleştirme yapmak amacıyla sadece 40 milyon ABD doları üzerinde satış yapılan mallar aşağıda yer alan grafikte gösterilmiştir. Buna göre 2014 yılı içerisinde Türkiye'nin İtalya'ya yapmış olduğu ihracat 37 mal kaleminde 40 milyon ABD dolarının üzerindedir.

Söz konusu ürünlerin toplam tutarı 4,60 milyar ABD doları olup, Türkiye'nin 2014 yılında İtalya'ya yapmış olduğu toplam ihracatın yaklaşık %65'ini teşkil etmektedir.
Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı 40 milyon ABD dolarının üzerinde olan ürünler.

Ürün grupları bazında uygulamış olduğumuz 40 milyon ABD doları tutarındaki eşik değerini 10 milyon ABD dolarına düşürdüğümüzde ise aşağıdaki tablo ile karşılaşıyoruz.

Buna göre 2014 yılı içerisinde Türkiye'nin İtalya'ya yapmış olduğu ihracat 118 mal kaleminde 10 milyon ABD dolarının üzerindedir.

Söz konusu ürünlerin toplam tutarı 6,19 milyar ABD doları olup, Türkiye'nin 2014 yılında İtalya'ya yapmış olduğu toplam ihracatın yaklaşık %87'ini teşkil etmektedir.

Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı 10 milyon ABD dolarının üzerinde olan ürünler.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.