güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin İthalatının Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı Nasıldır?

Bundan bir önceki yazımda Türkiye'nin ihracatının ödeme şekillerine göre dağılımını incelemiştim.

Tuik'in hazırlamış olduğu istatistiklerden derlemiş olduğum grafiklerin de yardımı ile, Türkiye'nin ihracatında ağırlıklı olarak mal mukabili ödeme yönteminin kullandığını hep beraber görmüştük.

Bugün ise Türkiye'nin ithalatında hangi ödeme yöntemlerini hangi oranlarda kullandığını inceleyeceğiz.

Yazımda kullanacağım veriler Tuik kaynaklıdır.

Tuik, "ödeme şekillerine göre ithalat" istatistiğini, gümrük beyannamelerine ithalatçı firmaların gümrük müşavirleri tarafından girilmiş verilerden alarak hazırlamaktadır.

Söz konusu istatistik altında yer alan ödeme yöntemleri kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, mal mukabili ödeme, peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditif ve bedelsiz ithalat olmak üzere toplam 5 ana başlık altında toplanmıştır.


Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeksizin Türkiye'deki ithalatçıların hangi ödeme yöntemlerini kullanarak yurtdışından mal satın aldıklarını grafik yardımı ile incelemeye başlayalım.

Türkiye'nin İthalatının Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı Nasıldır?

Türkiye 2014 yılında 242 milyar ABD doları tutarında ithalat yapmıştır. Türkiye 2014 yılında yapmış olduğu ithalatın yaklaşık %49'unu peşin ödeme ile, %30'unu mal mukabili ödeme yöntemi ile, %12'ini akreditifli ödeme ile, %6'sını vesaik mukabili ödeme ile yapmıştır.

Türkiye 2014 yılında yapmış olduğu toplam ithalatın yaklaşık %3'ünü ise bedelsiz olarak ithal etmiştir.

Tüm bu verilere aşağıdaki grafikten ulaşabilirsiniz.


Yıllara göre ödeme yöntemleri kullanımdaki değişim incelendiğinde ise karşımıza çıkan tablo vesaik mukabili ödeme kullanımının azaldığını, mal mukabili ödeme yönteminin ise daha çok kullanılmaya başlandığını göstermektedir.

Örneğin, 2005 yılında vesaik mukabili ödemenin tüm ithalata oranı %10 iken bu rakam 2014 yılında %6'ya düşmüştür.

Yine 2006 yılında mal mukabili ödemenin tüm ithalata oranı %20 civarındadır. Oysaki 2014 yılında tüm ithalatın %30'u mal mukabili ödeme ile gerçekleştirilmiştir.

Sonuç:

Elde edilen veriler ışığında, Türkiye'deki ithalatçı firmaların yapmış oldukları ithalatta daha çok peşin ödemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bu seçimde etkin olan asıl nedenlerden birisi de vadeli ithalatlardan alınan yüksek orandaki KKDF vergisidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.