güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin İtalya'ya İhracatı

Avrupa Birliği içerisinde yer alan İtalya, 61 milyon'a yaklaşan nüfusu, 1,84 trilyon USD'lik gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ile önemli bir ülke konumundadır.

İtalya, Avrupa Birliği içerisindeki euro bölgesi ülkelerinden birisi olup, para birimi Euro'dur.

İtalya, Dünya genelinde önemli bir ihracat ve ithalat ülkesidir.

İtalya, gıda'dan tekstile, araba üretiminden soğutma sanayine, gözlük üretiminden ayakkabı imalatına kadar pek çok alanda dünyaca ünlü markalar yaratabilmiş bir ülke konumundadır.

Ferrari, Gucci, Prada, Giorgio Armani, Martini, Dolce & Gabbana, Barilla, Chicco, Benetton, Gruppo Generali, Pirelli, Lamborghini, Nutella, Versace, Alfa Romeo, Fiat, Ariston belli başlı Dünya'ca meşhur İtalyan markalarıdır.


Yaratmış olduğu Dünya çapındaki markaların haricinde, İtalyan ekonomisi, işini yapmaktan zevk alan yöneticilere ve çalışanlara sahip, belirli konularda kurumsallaşmış, köklü aile şirketleri konumundaki ihracat ağırlıklı KOBİ'ler tarafından da desteklenmektedir.

İtalya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış:
  • İtalya 2014 yılında yaklaşık olarak 500milyar USD ihracat yapmıştır. Bu ihracat rakımı İtalya'yı Dünya genelinde en fazla ihracat yapan 10. ülke yapmıştır. 
  • İtalya'da kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ise 30,594 USD olup, söz konusu rakam Türkiye'nin 3 katından biraz fazladır.
  • İtalya 2014 yılında yaklaşık olarak 448milyar USD tutarında ithalat yapmıştır. Bu ithalat rakamı İtalya'yı Dünya genelindeki en büyük 11. ithalatçı ülke yapmaktadır.
  • Yukarıdaki verilerden de görüleceği üzere 2014 yılında İtalya dış ticaret fazlası vermiştir. Yani İtalya 2014 yılında ithal ettiğinden daha fazla ürünü ihraç etmiştir. Türkiye ise dış ticaret açığı veren bir ülke konumundadır.
  • İtalya'nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler: Rafine edilmiş petrol ürünleri, ilaçlar, araç parçaları, otomobiller ve altın'dır.
  • İtalya'nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler: Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve Birleşik Krallık'tır.
  • İtalya'nın başlıca ithal etmiş olduğu ürünler: Ham petrol , doğal gaz, otomobiller, ilaçlar ve rafine edilmiş petrol'dür.
  • İtalya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler: Almanya, Fransa, Çin, Hollanda ve Rusya'dır.
Türkiye'nin İtalya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış:

Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2005-2014 yılları arasında İtalya'ya yapmış olduğu ihracat rakamları ABD Doları cinsinden yer almaktadır.

2005 yılında Türkiye İtalya'ya 5,6 milyar dolarlık mal ihraç etmiş iken, Türkiye'nin İtalya'ya yapmış olduğu ihracat 2014 yılında yaklaşık olarak 7,1 milyar dolara yükselmiştir.

2005 ile 2014 yılları arasında 2009 ve 2012 yıllarında türkiye'nin İtalya'ya yapmış olduğu ihracatta azalma görülmektedir. Diğer yıllarda ise ihracatımız düzenli olarak artmıştır.


İtalya 2014 yılında 448 milyar USD'lik mal ithal etmiştir. Türkiye'nin İtalya'ya yapmış olduğu ihracat, yine 2014 yılı için, İtalya'nın toplam ithalatının yaklaşık %1,5'una denk gelmektedir.

İtalya'ya yılda 10 milyar USD'lik ihracat, Türkiye için gerçekçi bir ihracat hedefi olarak gözükmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.