güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin İspanya'ya İhracatı

İspanya Avrupa Birliği içerisindeki büyük ekonomilerden birisidir.

46,4 milyonluk nüfusu, 1.40 trilyon USD'lik gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ile İspanya ekonomik ve sosyal açıdan önde gelen Avrupa devletlerindendir.

İspanya, Avrupa Birliği içerisinde euro bölgesine dahil ülkelerden birisi olup, resmi para birimi Euro'dur. Bu yüzden İspanya firmaları ile yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde genellikle USD değil de, EUR kullanılmaktadır.

İspanya, 2014 istatistiklerine göre, Dünya genelinde en çok ihracat yapan 19 ülke konumunda iken, yine İspanya Dünya genelinde en fazla ithalat yapan 15. ülkedir.

İspanya doğal kaynak yönünden Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisidir. Turizm, madencilik ve tarım oldukça gelişmiştir. Örneğin, İtalya'nın ihraç etmiş olduğu zeytin ve zeytin yağlarının önemli bir kısmı İspanya menşelidir.

İspanya genç nüfusunun önemli ölçüde işsizlik sorunu vardır. Ayrıca ekonomisi son yıllarda büyümek bir yana küçülme eğilimine girmiş durumdadır.


2008 yılında küresel bazda yaşanan ekonomik krizin Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden birisi İspanya olmuştur. 2008 küresel ekonomik krizinin ardından İspanya'da yaşanan finansal kriz ülke ekonomisinin büyümesini 2008 ila 2013 yılları arasında negatif düzeyde veya sıfıra yakın seviyelerde tutmuştur.

2014 yılı ile beraber İspanya'nın ekonomik büyümesi tekrar pozitife geçmiş durumdadır.

İspanya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış:

  • İspanya, 2014 yılı içerisinde 318 milyar ABD doları tutarında ihracat yapmıştır. Bu rakam İspanya'yı Dünya genelindeki en büyük 19. ihracat ülkesi konumuna getirmektedir.

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği üzere, 2001-2014 yılları arasındaki süreçte,
 İspanya'nın ihracatı 2009 ve 2012 yılları haricinde sürekli artış göstermektedir.
  • İspanya 2014 yılında yaklaşık olarak 351milyar USD tutarında ithalat yapmıştır. Bu ithalat rakamı İspanya'yı Dünya genelindeki en büyük 15. ithalatçı ülke yapmaktadır.
  • İspanya sürekli olarak dış ticaret açığı veren bir ülkedir. 2008 yılına kadar sürekli artan İspanya dış ticaret açığı, bu tarihten itibaren azalma sürecine girmiştir. 2014 yılında İspanya'nın dış ticaret açığı yaklaşık 32 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • İspanya'nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler: Taşıtlar, rafine edilmiş petrol, taşıt aksamları, ilaçlar, kamyon ve tırlar, turunçgiller, zeytin ve zeytin yağıdır.
  • İspanya'nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler: Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya ve Birleşik Krallık'tır.
  • İspanya'nın başlıca ithal etmiş olduğu ürünler: Ham petrol , motorlu taşıt parça ve aksamları, ilaçlar ve dizel otomobillerdir.
  • İspanya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler: Almanya, Fransa, Çin, İtalya ve Birleşik Krallık'tır.

Türkiye'nin İspanya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış:

Türkiye'nin İspanya'ya yapmış olduğu ihracatı daha iyi anlatabilmek için aşağıdaki grafikten yardım alacağım. 

Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2005-2014 yılları arasında İspanya'ya yapmış olduğu ihracat rakamları ABD Doları cinsinden yer almaktadır.

2005 yılında Türkiye İspanya'ya yaklaşık 3,01 milyar dolarlık mal ihraç etmiş iken, Türkiye'nin İspanya'ya yapmış olduğu ihracat 2014 yılında yaklaşık olarak 4,74 milyar dolara yükselmiştir.

Aşağıdaki grafik incelendiğinde, Türkiye'nin İspanya'ya olan ihracatının 2008, 2009 ve 2012 yılları haricinde sürekli olarak arttığı görülmektedir.


Yazımın daha önceki bölümlerinde de söylediğim gibi İspanya'nın 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu toplam ithalat 351 milyar ABD dolarıdır.

Türkiye'nin 2014 yılında İspanya'ya yapmış olduğu ihracat, İspanya'nın toplam ithalatının yaklaşık %1,35'ine denk gelmektedir.

İspanya'ya yılda 10 milyar USD'lik ihracat, Türkiye için gerçekçi bir ihracat hedefi olarak gözükmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.