güncel yazılar...
Loading...

Dünya Patates İhracatı ve İthalatı

Patates, Dünya genelinde en çok üretilen gıda ürünlerinden birisidir. Afrika'nın bazı ülkeleri ve Orta Doğu'da yer alan bir kaç ülke haricinde hemen hemen her ülkede patates üretimi yoğun olarak yapılmaktadır.

Bugün sizlere patates ihracatı ve ithalatı ile ilgili detaylı bilgiler vermek istiyorum.

Bugünkü yazımda, Birleşmiş Milletler'in uluslararası ticaret istatistikleri sağladığı online veri bankasından derlediğim grafikler yardımı ile konuyu detaylı olarak açıklamaya çalışacağım.

Yazımda patates için kullandığım gtip numarası ise 0701'dir.


Dilerseniz açıklamaları burada noktalayıp, konuyu incelemeye başlayalım.

Dünya genelinde, FAO'nun istatistiklerine göre, en çok patates üreten ülkeler sırası ile 95.941.500 ton ile Çin, 45.343.600 ton ile Hindistan, 30.199.126 ton ile Rusya Federasyonu, 22.258.600 ton ile Ukrayna, 19.843.919 ton ile ABD, 9.669.700 ton ile Almanya'dır.

Aşağıdaki grafikte, 2013 yılında en çok patates üreten ülkeler renk dağılımına göre gösterilmektedir. Açık renkli alanlar az patates üreten ülkeleri gösterirken; koyu renkli alanlar çok patates üreten ülkeleri işaret etmektedir.

FAO verileridir.
Türkiye 2013 yılında üretmiş olduğu 3.948.000 ton'luk patates ile, Dünya genelinde en çok patates üreten 19. ülke konumundadır.

FAO verileridir
Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin 2009 ila 2013 yılları arasındaki patates üretimi yer almaktadır.

2009 yılında 4,39 milyon ton olarak gerçekleşen Türkiye'nin patates üretimi, 2010 yılında 4,54 milyon ton, 2011 yılında ise 4,63 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında ise diğer yılların aksine üretim düşmüş ve 3,94 milyon ton ile 2009 senesinin bile altına inmiştir.

Dünya Patates İhracatı:

2014 yılında Dünya genelinde toplam 4 milyar dolarlık patates ihraç edilmiştir. Aşağıdaki grafikte Dünya'nın en büyük 10 patates ihracatçısı ülkesi yer almaktadır.

Dilerseniz söz konusu ülkelerin yıllık ihracat verilerine grafiğin hemen altında ayrıntılı olarak yer verelim.
UN Comtrade verileridir
Hollanda: Türkiye'ye göre daha az ekilebilir alanları olan Hollanda, bazı tarım ürünleri ihracatında Dünya liderliğine oynamaktadır. Nitekim, 2014 yılında Dünya üzerinde 784 milyon dolar ile en çok patates ihraç eden ülke Hollanda olmuştur.

Fransa: 519 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa, Hollanda'nın ardından en fazla patates ihraç eden 2. ülkedir.

2014 yılında Almanya 327 milyon dolarlık, Mısır 326 milyon dolarlık, Çin 272 milyon dolarlık, ABD ise 200 milyon dolarlık patates ihraç etmiştir.

Diğer önemli patates ihracatçısı ülkeler ile sırası ile Kanada, Belçika, İngiltere ve İsrail'dir.

En ucuz fiyatlarla patates ihraç eden ülkeler 190 USD /ton'luk ihracat fiyatı ile Belçika ve 210 USD/Ton'luk ihracat fiyatı ile de Almanya olmuştur. Patates ihracatındaki lider ülke olan Hollanda ise ortalama olarak 449 USD/ton fiyatı üzerinden ihracat yapmıştır.

Dünya Patates İthalatı

Aşağıdaki grafikte Dünya genelinde en fazla patates ithal eden ilk 10 ülkeye yer verilmiştir.

Aşağıdaki grafik, bir önceki şekil ile karşılaştırıldığında şöyle bir nokta dikkati çekmektedir: En fazla patates ihraç eden ülkeler arasında yer alan Rusya Federasyonu, İtalya ve İspanya haricindeki ülkeler, aynı zamanda en fazla patates ihracat eden ülkeler arasında da yer almaktadırlar.

UN Comtrade verileridir
Rusya Federasyonu: 2014 yılında yapmış olduğu 381 milyon dolarlık patates ithalatı ile Rusya Federasyonu en fazla patates ithal eden ülke olmuştur.

Belçika: 344 milyon dolarlık söz konusu ürünün ithalat pazarına sahiptir.

Hollanda: Dünya'nın 1 numaralı patates ihracatçısı olan Hollanda, aynı zamanda en fazla patates ithal eden 3 ülke konumundadır. 2014 yılı ithalat miktarı ise 251 milyon dolardır. Hollanda özellikle Almanya ve Belçika'dan uygun fiyatlı patatesi bol miktarda ithal etmektedir.

Türkiye'nin Patates İthalatı ve İhracatı:

Türkiye'nin patates ihracatı ve ithalatı çok az miktarlarda gerçekleşmekte olup, söz konusu rakamlar Türkiye'nin üretim ve tüketim verileri ile karşılaştırıldığında yok denecek kadar azdır denilebilir.

Türkiye 2014 yılında 28,586 ton patates ithal etmiş, bunun karşılığında ise 21,7 milyon dolarlık ödeme yapmıştır.

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2010-2014 yılları arasında patates ithal ettiği başlıca ülkeler gösterilmiştir.

Türkiye ithal etmiş olduğu patatesleri sırası ile Hollanda, Serbest Bölgeler, Almanya, Fransa ve İngiltere'den tedarik etmiştir.
UN Comtrade verileridir
2014 yılında Türkiye'nin patates ihracatı ise 4,4 milyon dolar tutarında gerçekleşmiş olup, söz konusu ürünlerin büyük bir kısmı Azerbeycan'a ihraç olunmuştur.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.