güncel yazılar...
Loading...

Menşe Şahadetnamesini Kim Düzenler?

Dünya genelindeki hemen hemen her ülke ithal edilen malların menşeini ithalat gümrük vergilerinin tespit edilmesi esnasında kullanmaktadır. 

İthal edilen malların hangi ülke kaynaklı olduğunu kanıtlayan belgelere ise "Menşe Şehadetnamesi", İngilizce olarak ise "Certificate of Origin" denilmektedir.

Daha önceki yazılarımda menşe şehadetnamesi ile ilgili olarak detaylı bilgiler veren sayfalar yayınlamıştım.

Söz konusu sayfalarımın başlıcaları "Certificate of Origin - Menşe Şehadetnamesi - Nedir?" ve "Menşe Şehadetnamesi ile EUR1 Arasındaki Farklar Nelerdir?" başlıklı yazılarımdır.

Bugün ise menşe şehadetnamesinin hangi kurumlar tarafından hazırlandığı üzerinde durmak istiyorum.


Dış ticaret işlemlerinde özellikle akreditifli ödemelerde önem kazanan bir nokta olan menşe şehadetnamesi düzenlemeye yetkili kurumları dilerseniz incelemeye başlayalım.

Menşe şahadetnamesini kim düzenler? Hangi kurumlar menşe şehadetnamesi düzenleyebilir?

1923 yılında imzalanan Cenevre Gümrük Formalitelerinin Basitleştirilmesi Anlaşması'nda, anlaşmaya imza atan devletlerin devlet kurumları haricindeki özel sektöre ait kurumlara da menşe şehadetnamelerini düzenleme yetkisi vermesi hüküm altına alınmıştır.

Bu maddenin amacı menşe şehadetnamelerinin düzenlenme prosedürlerinin olabildiğince şeffaf ve kolay olmasının garanti altına alınmasıdır.

Bu düzenleme ile beraber Dünya genelinde örgütlü olan Ticaret Odaları'nın menşe şehadetnamelerini düzenleyebilmesi yasal olarak mümkün olmuştur.

Türkiye'de Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile İhracatçı Birlikleri menşe şehadetnamesini düzenleyip onaylayabilmektedir.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin menşe onayına ilişkin sirküler yayını
Sayın Üyemiz,
Malumları olduğu üzere, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan değişiklik ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesine "TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.l dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması." şeklindeki (d) bendi eklenmiş olup, Birliğimiz ihracatçılar ve/veya gümrük müşavirliklerine söz konusu belgelerin satış ve onay işlemlerinde yetkilendirilmiştir.
Bu kapsamda, Birliğimizce uluslararası dolaşım belgelerinden A.TR, Basitleştirilmiş A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin ihracatçı firmalara (veya gümrük müşavirlerine) satış ve onay bedeli satış esnasında peşinen alınacak olup, toplam bedel 5 TL (beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Söz konusu hizmetin verilmesinde firmalardan alınacak "Taahhütname” örneği ekte yer almaktadır.
Anılan yetkilendirme sonrası, söz konusu belgelerin Birliğimizce verilmesine yönelik gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup,Dış Ticaret Kompleksinde A Blok zemin katta 04 Mart 2015 tarihinden itibaren Dolaşım Belgelerinin verilmesine başlanmıştır.
İhracatçı Birlikleri Menşe Belgesi Onay Süreci Nasıldır?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.