güncel yazılar...
Loading...

As Per Proforma Invoice Ne Demektir?

Akreditifli işlemlerde 45A-Description of Goods (Mal Tanımı) maddesi içerisinde ekseriyetle yer alan bir tanımdır "as per proforma invoice" ibaresi.

Hemen hemen tüm amir bankalar (issuing banks), akreditif açma teklif mektuplarının ekine proforma fatura veya satış sözleşmesinin eklenmesini talep etmekte, açılan akreditiflerde de yukarıda gösterdiğim şekilde proforma faturalara atıfta bulunmaktadırlar.

Peki, bu şekilde bir atıf bulunduran akreditifte evrak ibrazı nasıl yapılmalıdır. İstenilen evraklara ek olarak bir proforma fatura ibrazı gerekir mi?


İşte tüm bu soruların cevabını bugünkü yazımda vermeye çalışacağım.

Örnek Akreditif Metinleri:

Aşağıdaki örneklerde akreditif metinlerinde geçen ve proforma faturaya atıf içeren ibareler yer almaktadır.
  • Goods shipped are in accordance with proforma invoice Nr.1810201107.
  • 200 ton of marble blocks, USD 240.00 per tons, total value USD 48.000,00, FOB Gemport, Turkey, Incoterms 2010 as per proforma invoice dated 12.08.2015.
  • Trays as per proforma invoice no. Exp01222015-2 dated 05-August-2015, FOB any Turkish sea port.
As Per Proforma Invoice Ne Demektir?

Akreditifli ödemelerde 45A maddesi altında kullanılan, yukarıda örnekleri verilmiş olan "as per proforma invoice" ibareleri, ticari faturada (commercial invoice) söz konusu ibarelerin berebir yazılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Örneğin, "45A-Description of Goods" maddesi altında  "Goods shipped are in accordance with proforma invoice Nr.1810201107." ibaresi olan bir akreditif işleminde, ticari fatura (commercial invoice) aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Aşağıdaki şekilde düzenlenen ticari fatura ibrazı yeterli olup, herhangi bir şekilde ayrıca proforma fatura ibrazına gerek yoktur.
Kırmızı renkle gösterilen ibare aynen akreditif metninden alınmıştır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.