güncel yazılar...
Loading...

Free Alongside Ship - FAS Nedir?

Free Alongside Ship, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Gemi Doğrultusunda Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise FAS'dır.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, alıcının tespit etmiş olduğu geminin yükleme yapacağı iskeleye veya mavnaya yükleri teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir.

FAS teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
Önemli Uyarı: FAS teslim şekli konteyner yüklemeleri için değil, fakat dökme yüklemeler için geliştirilmiş bir teslim şeklidir.

Bugünkü yazımda sizlere FAS - Free Alongside Ship teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

FAS - Free Alongside Ship Nedir?

FAS, Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye, "Gemi Doğrultusunda Teslim" olarak çevrilebilmektedir.

FAS-Gemi Doğrultusunda Teslim Şeklinin Özellikleri Nelerdir?

 • FAS teslim şeklinde satıcı malları alıcı ile anlaşılan limanda ve alıcının tespit edeceği gemiye yüklenmek üzere söz konusu geminin yükleme yapacağı iskeleye veya mavnaya kadar getirmekle sorumludur.
 • Malların geminin doğrultusuna teslim edilmesiyle beraber malların kaybolma ve/veya hasar görmesine dair tüm riskler satıcıdan alıcıya geçmektedir.
 • Malların geminin doğrultusuna teslim edilmesinden sonra oluşabilecek bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. 
 • Navlun alıcı tarafından ödenir.
 • FAS teslim şeklinde ihracat ile ilgili ticari ve resmi belgeler satıcı tarafından düzenlenir, ihracat gümrük işlemleri de satıcı tarafından yapılır. 
 • FAS teslim şekli yalnızca dökme denizyolu taşımacılığı kapsamında kullanılabilmektedir.

FAS-Gemi Doğrultusunda Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Satıcı, alıcı ile imzalamış olduğu uluslararası satış sözleşmesine uygun olarak malları yüklemeye hazırlar.
 • Satıcı, malların ihracat işlemlerini gerçeleştirir, gerekli belgeleri alır ve ihracat ile ilgili oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı, malları önceden tespit edilen limanda, yine önceden tespit edilen tarihte alıcının belirleyip satıcıya bilgisini vermiş olduğu geminin doğrultusuna getirmekle teslim sorumluluğunu ifa etmiş olur. Bu aşamadan sonra ürünlerle ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.
 • Satıcı yüklemeye ilişkin belgeleri alıcıya ödeme şeklini de dikkate alarak ulaştırır.

FAS-Gemi Doğrultusunda Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Alıcının ilk sorumluluğu uluslararası satış sözleşmesinde belirlenen koşullara uygun olarak mal bedelini ödemektir.
 • FAS teslim şeklinde ihracat işlemleri satıcının sorumluluğunda iken ithalat işlemlerine ait sorumluluk alıcının üzerindedir. 
 • Alıcı, ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar, gümrük masraflarının tümünü öder.
 • Alıcı, taşıyıcı ile taşıma anlaşması imzalar ve geminin yükleme limanına ne zaman varacağını satıcıya makul bir süre öncesinden bildirir.
 • Alıcı, gemi doğrultusunda emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.
 • Taşıma sigortasını gerekli görmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere tanzim eder.

FAS-Gemi Doğrultusunda Teslim Şeklinde Örnek Gösterimler :

 • FAS Izmir Aliaga Port, Ege Celik Quay, Incoterms 2010 

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.