güncel yazılar...
Loading...

Delivered Duty Unpaid - DDU Nedir?

Delivered Duty Unpaid, Incoterms 2000 çerçevesinde tanımlanmış bir teslim şekli olup, Incoterms 2010 içerisinde DDU teslim şekli tanımlanmamıştır.

Bu yüzden, dış ticaret işlemlerinde, Incoterms 2010 kurallarına atıf yapılarak DDU teslim şekli kullanılamaz. Ancak ve ancak, DDU Incoterms 2000 kuralları çerçevesinde kullanılabilir.

Örneğin, "DDU Hansen Textile Import Company Warehouse, Hamburg, Germany, Incoterms 2000" olarak kullanım mümkündür. Eğer yukarıdaki gibi bir satış yapılacak ise, bu durumda DDU teslime uygulanacak olan kurallar Incoterms 2000 olacaktır.

Incoterms 2000 ile Incoterms 2010 arasındaki önemli farklılıklardan birisi de DDU teslim şeklidir.

Bugünkü yazımda, Incoterms 2000 kuralları çerçevesinde tanımlanan, fakat Incoterms 2010 kuralları içerisinde herhangi bir uygulaması olmayan Delivered Duty Unpaid, DDU teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

DDU Nedir?

DDU, Incoterms 2000 içinde tanımlanmış, fakat son güncel teslim şekilleri kuralları olan Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmayıp, yürürlükten kaldırılmış bir teslim şeklidir.

İhracat ve ithalat işlemlerinde kullanılmakta ve alıcı ve satıcıların sorumluluklarının Dünya genelinde sağlıklı bir şekilde saptanmasına yardımcı olmaktadır.
Örnek Olay: Gebze'den Almanya'ya mobilya malzemesi yükleyen ihracatçı firma, taşıma işlemini 1xfull tenteli tır ile gerçekleştirmiştir. Satış sözleşmesinde (sales contract), teslim şekli olarak DDU seçilmiştir. İhracatçı firma, Incoterms 2010 içerisinde DDU teslim şeklinin tanımlanmadığını bildiği için, Incoterms 2000'e atıfta bulunarak ihracatı gerçekleştirmiştir. Malların teslim yeri ise alıcının Köln şehrindeki deposudur. Tır, 20.Haziran.2015 tarihinde Gebze'deki fabrikadan yola çıkmış, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kapıkule Gümrük Kapısın'dan çıkış yapıp, 23.Haziran.2015 tarihinde Almanya gümrüğüne ulaşmıştır. Alıcının gümrük işlemlerini tamamlaması ve gümrük vergilerini ödemesi neticesinde ise 25.Haziran.2015 tarihinde mallar alıcıya deposunda teslim edilmiştir. Alıcı, ürünleri tırdan indirerek teslim almıştır.
DDU-Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim Şeklinin Özellikleri Nelerdir?

 • DDU teslim şeklinde, satıcı malları, daha önceden kararlaştırılan teslimat adresinde, ithalat işlemleri yapılmamış olarak ve malları varış yerine getiren araçtan boşaltmadan alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
 • DDU teslim şeklinde ithalat gümrük işlemlerini alıcı yerine getirmek ve oluşan her türlü vergi, harç vs... gideri karşılamak zorundadır. 
 • Eğer taraflar ithalat gümrük işlemlerini de satıcının gerçekleştirmesini amaçlıyorlar ise bunu satış sözleşmesinde açıkça belirtmelidirler. 
 • DDU teslim şekli her çeşit taşımalarda kullanılabilen bir ticari terimdir.

DDU- Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Satıcı satış sözleşmesi kapsamına uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar. 
 • Satıcı üzerinde anlaşmaya varılan teslim noktasına kadar ürünlerin taşınması için taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi düzenleyerek, varış noktasına kadar olan navlun bedelini öder. 
 • Satıcının DDU teslim şeklinde nakliye sigortası için bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 • Satıcı, üzerinde uzlaşılan teslimat noktasında malları varış aracından boşaltmaksızın alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim görevini yerine getirmektedir. Bu noktadan itibaren meydana gelebilecek tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır. 
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de yüklemenin gerçekleştiğini ve malların belirlenen teslim noktasına doğru yola çıktığını alıcıya bildirmektir. 
 • Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya gönderir.

DDU- Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Alıcının ilk sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemekle başlamaktadır.
 • İthalat işlemlerini yapmak, gümrük belgelerini düzenlemek ve gümrük işlemleri sırasında oluşan vergi ve harçları ödemek DDU teslim şeklinde alıcıya aittir. 
 • Alıcı, mallar kendisine DDU teslim şeklinde öngörüldüğü üzere yapılan teslimi kabul etmek zorundadır. Mallar kendisine teslim edildikten sonra oluşan maliyetleri karşılamak zorundadır. 
 • Alıcı herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen, taşımaya ilişkin bir nakliye sigortasını kendi risk ve sorumluluğunda, masraflarını karşılamak yolu ile yaptırabilir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.