güncel yazılar...
Loading...

Carriage and Insurance Paid To - CIP Nedir?

Carriage and Insurance Paid To, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise CIP'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, malları kendi belirlemiş olduğu nakliyeciye teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. CIP teslim şeklinde satıcı, malları nakliyeciye teslim etmekle yetinmemekte, ayrıca varış yerine kadar navlun bedelini ödemekte ve aynı zamanda mallara sigorta da yaptırmaktadır.

CIP, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde, satıcıya sigorta yapma zorunluluğu yetiren 2 ticari terimden birisidir.

CIP teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Söz konusu ticari terim, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve hatta multimodal taşımalarda kullanılabilir.
Bugünkü yazımda sizlere CIP - Carriage and Insurance Paid To teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

CIP - Carriage and Insurance Paid To Nedir?

CIP, Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye, "Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" olarak çevrilebilmektedir.

CIP Teslim Şeklinin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

 • CIP teslim şeklinde, ihracat gümrük işlemlerini ihracatçı firma yapar. İhracat ile ilgili tüm izinleri almak, ihracat vergi ve harçlarını ödemek ihracatçının sorumluluğundadır.
 • CIP teslim şeklinde, satıcı malları kendi belirleyeceği taşıyıcıya teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır. Ayrıca satıcı, alıcı ile anlaşılmış noktaya kadar yapılacak olan taşımanın bedelini ödemek, malları olası risklere karşı nakliye sigortası ile sigortalamak ve sigorta bedelini de ödemek zorundadır. Taşıyıcının seçimi, taşıma sözleşmesinin yapılması, varış noktasına kadar navlunun ödenmesi ve nakliye sigortasının yapılıp sigorta bedelinin ödenmesi satıcının gerçekleştirmesi gereken sorumluluklardır. 

CIP Teslimde İhracatçının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Satıcı, satış sözleşmesi kapsamına uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı, ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı, taşıma acentası ile anlaşmaya vararak varış yerine kadar olan navlun bedelini öder.
 • Satıcı, varış yerine kadar geçerli olmak üzere nakliye sigortasını yapar ve sigorta bedelini öder.
 • Satıcının teslim görevi malların taşıyıcıya teslim edilmesi ile beraber son bulur. Bu noktadan itibaren navlun ödemesi hariç tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır.
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirmektir.
 • Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya gönderir.

CIP Teslimde İthalatçının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Alıcının ilk sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemekle başlamaktadır.
 • Varış yerinde malları boşaltma işlemi normal şartlar altında alıcının yükümlülüğündedir.
 • İthalat işlemlerini yapmak, gümrük belgelerini düzenlemek ve gümrük işlemleri sırasında oluşan vergi ve harçları ödemek CIP teslim şeklinde alıcıya aittir. 
 • Alıcı, eğer taşıma sözleşmesinde varış noktasında boşaltma masrafları ve liman ücretleri kendi üzerine gözüküyorsa bu masrafları ödeyip gecikmeksizin malı teslim almalıdır. 

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.