güncel yazılar...
Loading...

Levrek İhracatı

Bundan önceki günlerde alabalık ihracatı ve çipura ihracatı ile ilgili detaylı bilgiler içeren yazılar yayınlamıştım.

Söz konusu yazılarımı okuduğunuzda, alabalıklar için Avrupa Birliği'nin anti-damping vergisi uygulamaya koyduğunu, çipura ve levrek için de soruşturma başvurusu yapıldığını göreceksiniz.

Türkiye'nin kültür balıkçılığındaki en önemli 3 ürünü ile ilgili olarak yakalamış olduğu ihracat artışının AB tarafından bir nebze de olsa engellenmeye çalışıldığı görülmektedir.

Bugünkü yazımda, Türkiye'deki firmalar tarafından bol miktarda yetiştirilip, ihraç edilen bir diğer kültür balığı olan levreğin ihracatı üzerinde durmayı planlıyorum.


Tıpkı çipurada olduğu gibi, yazımın ilk bölümünde Tuik tarafından verilen istatistik rakamları ile oluşturacağım grafikler yardımı ile Türkiye'nin levrek ihracatını açıkladıktan sonra, ikinci bölümde levrek ihracat mevzuatı üzerinde duracağım.

Türkiye'nin Levrek İhracatı:

Türkiye'deniz levreğini taze veya soğutulmuş, dondurulmuş ve fileto olmak üzere 3 farklı biçimde ihraç etmektedir.

Aşağıda, Tuik tarafından yayınlanan istatistiklerden derlenmiş, Türkiye'nin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında yapmış olduğu taze deniz levreği ihracatını gösteren grafik yer almaktadır.


Şekilden de görüleceği üzere, taze deniz levreği ihracatımız 2012 yılı ile 2014 yılı arasında sürekli artmıştır. 2012 yılında 54 milyon dolar olan taze levrek ihracatı, 2013 yılında 91 milyon dolar, 2014 yılında ise 129 milyon dolar olmuştur.

Deniz levreklerinin büyük bölümü taze veya soğutulmuş olarak ihraç edilmektedir. Bunun yanı sıra, bir miktar deniz levreği ise IQF işlemi ile dondurulduktan sonra ihraç edilmektedir.

Soğutulmuş balık ürünleri buzdolabı sıcaklığında taşınıp, satışa kadar yine buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilirken, IQF olarak dondurulmuş su ürünleri ise derin dondurucu sıcaklığı olan -18C'de taşınmakta ve muhafaza edilmektedir.

IQF zinciri kırılmadığı sürece dondurulmuş su ürünlerinin raf ömrü daha uzun olmaktadır.

Dondurulmuş levrekler; dondurulmuş bütün levrek ve dondurulmuş temizlenmiş levrek olarak ihraç edilmektedir.

Aşağıdaki grafikte ise Türkiye'nin dondurulmuş deniz levreği ihracatına ait bilgilere yer verilmiştir. 2012 yılında 3,3 milyon dolar civarında olan dondurulmuş deniz levreği ihracatımız, 2013 ve 2014 yıllarında ise 6,6 milyon dolara yakın seviyelerde seyretmiştir.


Bütün levreklerin yanı sıra, Türkiye ayrıca önemli miktarda levrek filetosu da ihraç etmektedir.

Levrek İhracatı Nasıl Yapılır? 

Deniz levreği ihraç edebilmek amacıyla ilk önce Tarım Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu balıkçılık ürünleri ihraç edebilecek firmaların arasına girmek gerekmektedir.

Örneğin, Avrupa Birliği'ne balıkçılık ürünleri ihracatı yapabilecek firmaların listesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

İhracat aşamasında ise sağlık sertifikası alabilmek amacıyla, işletmenin bulunduğu Tarım Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunulmalıdır.

Dilekçe ekinde;
  1. Ürünün orijini göstermek amacıyla Nakil Beyannamesi veya Veteriner Sağlık Raporu,
  2. İhracata gidecek üründen numune alınmış ise analiz raporu,
  3. İhraç edilecek ürüne ait proforma fatura/fatura,
  4. Döner sermaye ücretinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu,
  5. Gümrük Beyannamesi, gümrük çıkış kapısında aranacağından dolayı, Ön Sağlık Sertifikası düzenleme aşamasında istenmeyecektir. Fiili ihracat gerçekleştikten sonra ise, gümrük beyannamesinin sureti veya fotokopisi il/ilçe müdürlüğüne teslim edilecektir.
Sevkiyatın gerçekleştirilmemesi durumunda işletme sahibi tarafından bir dilekçe ile sevkiyatın neden gerçekleştirilmediğine ilişkin açıklama yapılacak, sağlık sertifikası ve ilgili belgeler İl Müdürlüğü’ne iade edilecektir.

Gümrük Beyannamesinin teslim edilmemesi durumunda bir sonraki ihracata izin verilmeyecektir. Yukarıda bahsedilen ilgili belgeler il/ilçe müdürlüğünde kalan sertifika nüshasına eklenecektir.

AB’nin 2074/2005 sayılı direktifi doğrultusunda insan tüketimi amaçlı, canlı, taze-soğutulmuş, dondurulmuş, işlenmiş balık, yumuşakça (canlı hariç) ve kabukluların ihracatında balıkçılık ürünleri sağlık sertifikası kullanılmaktadır.

Levrek ihracatına ait detaylı bilgiyi Tarım Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bilgilendirme raporunda bulabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.