güncel yazılar...
Loading...

Delivered Duty Paid - DDP Nedir?

Delivery Duty Paid, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise DDP'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı malları genellikle alıcının deposuna kadar teslim etmekte, teslim gerçekleşene kadar oluşan tüm maliyetleri karşılamaktadır. DDP teslimde hem ihracat gümrüğünü hem de ithalat gümrüğünü ihracatçı yapmakta, oluşabilecek tüm gümrük vergilerini yine satıcı ödemektedir.

DDP teslim şekli EXW teslim şeklinin aksine, ihracatçıya çok fazla sorumluluk yüklemekte, böylece ihracatçıyı risk altında bırakmaktadır.

DDP teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Söz konusu incoterms, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve multimodal taşımalarda kullanılabilir.


Bugünkü yazımda sizlere DDP - Delivered Duty Paid teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

DDP Nedir?

DDP, Incoterms 2010 içinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. İhracatçının, hem ihracat hem de ithalat gümrük işlemlerini yaptıktan ve oluşan tüm gümrük vergilerini ödedikten sonra, ürünleri alıcıya, genellikle alıcının deposunda teslim etmiş olduğu bir ticari terimdir.

DDP-Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim Şeklinin Özellikleri Nelerdir?

 • DDP teslim şekli alıcı için en az sorumluluk taşıyan teslim şeklidir.
 • DDP teslim şeklinde, satıcı malları, daha önceden kararlaştırılan teslimat adresinde, ithalat işlemleri yapılmış olarak ve malları varış yerine getiren araçtan boşaltmadan alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmektedir. 
 • DDP teslim şeklinde ithalat gümrük işlemlerini satıcı yerine getirmek ve oluşan her türlü vergi, harç vs... gideri karşılamak zorundadır. 
 • DDP teslim şekli satıcının ithalat işlemlerini gerçekleştiremeyeceği durumlarda kullanılmamalıdır. Eğer taraflar ithalat işlemlerinden alıcının sorumlu olmasını arzu ediyorlarsa bu durumda DDU terimi kullanılmalıdır.
 • DDP teslim şekli tüm taşıma yöntemlerinde kullanılabilen bir ticari terimdir.

DDP- Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Satıcı satış sözleşmesi kapsamına uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar. 
 • Satıcı üzerinde anlaşmaya varılan teslim noktasına kadar ürünlerin taşınması için taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi düzenleyerek, varış noktasına kadar olan navlun bedelini öder. 
 • DDP teslim şeklinde ithalat gümrük işlemlerini gerçekleştirmek ve her türlü oluşan vergiyi ödemek satıcının görevidir. 
 • Satıcının DDP teslim şeklinde nakliye sigortası için bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 • Satıcı, üzerinde uzlaşılan teslimat noktasında malları varış aracından boşaltmaksızın alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim görevini yerine getirmektedir. Bu noktadan itibaren meydana gelebilecek tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır. 
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de yüklemenin gerçekleştiğini ve malların belirlenen teslim noktasına doğru yola çıktığını alıcıya bildirmektir. 
 • Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya gönderir.

DDP- Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Alıcının ilk sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemekle başlamaktadır.
 • Alıcı, kendisine DDP teslim şekline uygun olarak yapılan mal teslimini kabul etmek zorundadır. Mallar kendisine teslim edildikten sonra oluşan maliyetleri karşılamak zorundadır. 
 • Alıcı herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen, taşımaya ilişkin bir nakliye sigortasını kendi risk ve sorumluluğunda, masraflarını karşılamak yolu ile yaptırabilir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.