güncel yazılar...
Loading...

Proforma Invoice ile Commercial Invoice Arasındaki Farklar Nelerdir?

Proforma Invoice, proforma fatura teriminin İngilizce karşılığıdır.

Proforma fatura, uluslararası ticaret işlemlerinde, ihracatçı firmaların ithalatçı firmalara tekliflerini iletmiş oldukları belgelere verilen isimdir.

Commercial invoice, Ticari Fatura'nın İngilizce karşılığı olup, dış ticaret işlemine konu olan ürünün yüklemesi gerçekleştikten sonra veya yükleme gerçekleşmeden hemen önce kesilen, malın bedelini, menşeni, üreticisini, özelliklerini gösteren ticari nitelikteki bir belgedir.

Bugünkü yazımda, proforma fatura ile ticari fatura arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım.


Ticari faturanın yerine proforma fatura kullanılabilir mi, proformayı ticari faturadan ayıran başlıca farklar nelerdir gibi sorular çerçevesinde konuyu inceleyeceğim.

Proforma Invoice ile Commercial Invoice Arasındaki Farklar Nelerdir?

Proforma fatura ile ticari fatura arasındaki farklar aşağıda belirtilmiştir:
  1. Proforma fatura, ihracatçının satışa ilişkin teklifini içeren bir belgedir. Ticari fatura ise gerçekleşmiş ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılmaktadır. 
  2. Proforma fatura, normal şartlar altında, ihracat ve ithalat işlemlerinin başlangıcında, henüz daha üretim yapılmadan ve yükleme gerçekleşmeden önce, düzenlenir. Ticari fatura ise yükleme gerçekleştikten sonra veya yüklemeden hemen önce düzenlenir.
  3. Proforma faturanın, taraflar arasındaki sözleşmeyi kanıtlamasının haricinde, ithalat gümrük işlemleri açısından herhangi bir resmi hüviyeti bulunmamaktadır. Ticari fatura ise, ithalatçılar tarafından gümrük işlemlerinde kullanılmaktadır.
  4. Akreditifli ödemelerde, genellikle ticari fatura ibrazı istenilmektedir. Bankalar, güncel akreditif kuralları çerçevesinde, UCP 600, ticari fatura yerine proforma fatura ibrazını kabul etmemektedirler. (Bu durumun istisnası akreditif metninde özellikle proforma fatura talep edilmesi olabilir.)
  5. Proforma teklif niteliğinde olduğu için, her proforma satışa dönüşmeyebilmektedir. Ticari fatura ise satış işleminin sonucunda düzenlendiği için mutlaka bir satış işlemine referans olması gerekmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.