güncel yazılar...
Loading...

Cost, Insurance and Freight - CIF Nedir?

Cost, Insurance and Freight, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise CIF'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, kendisinin tespit etmiş olduğu gemiye malları yüklemekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra, ihracatçı boşaltma limanına kadar sürecek ana taşımaya ait navlun bedelini de ödemek ve ayrıca en azından varış limanına kadar nakliye sigortası yapmak zorundadır.

CIF teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
Önemli Uyarı: CPT, CIP, CFR or CIF teslim şekillerinde, satıcılar teslimat görevlerini malları taşımayı yapacak taşıyıcıya teslim ettiklerinde sona ermektedir. Pek çok uygulayıcı ise boşaltma limanına kadar ihracatçının sorumluluğunun devam ettiğini düşünmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere CIF - Cost, Insurance and Freight teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

CIF - Cost, Insurance and Freight Nedir?

CIF, Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye, "Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun" olarak çevrilebilmektedir.

CIF-Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Teslim Şeklinin Özellikleri Nelerdir?
 • CIF teslim şeklinde satıcı malları önceden üzerinde anlaşılan limanda satıcının tespit edeceği gemiye yüklemesi ile beraber teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır.
 • Taşıyıcının seçimi, taşıma sözleşmesinin yapılması, sigorta sözleşmesinin yapılması ve sigorta priminin ödenmesi ve boşaltma limanına kadar navlunun ödenmesi satıcının gerçekleştirmesi gereken sorumluluklardır. 
 • Sadece deniz yolu ile yapılan yüklemelerde CIF teslim şekli kullanılabilmektedir.
CIF-Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?
 • Satıcı, satış sözleşmesi kapsamına uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı, ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı, taşıma acentası ile anlaşmaya vararak varış limanına kadar olan navlun bedelini öder.
 • Satıcının mallara ilişkin teslim görevi malların gemiye yüklenmesi ile beraber sona ermektedir. Bu noktadan itibaren navlun haricinde meydana gelebilecek tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır.
 • Satıcı, en azından varış limanına kadarlık süreci kapsayacak şekilde, nakliye sigortası yaptırıp, sigorta primini ödemekle yükümlüdür.
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirmektir.
 • Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya gönderir.
CIF-Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?
 • Alıcının ilk sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemekle başlamaktadır.
 • İthalat işlemlerini yapmak, gümrük belgelerini düzenlemek ve gümrük işlemleri sırasında oluşan vergi ve harçları ödemek CIF ödeme şeklinde alıya aittir.
 • Alıcı, eğer taşıma sözleşmesinde varış limanındaki boşaltma masrafları ve liman ücretleri kendi üzerine gözüküyorsa bu masrafları ödeyip gecikmeksizin malı boşaltmalıdır. 
 • Taşıma boyunca malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek alıcının sorumluluğu altındadır.
CIF Port of Bahrain Incoterms 2010 , CIF Rotterdam Port Incoterms 2010, CIF Bremerhaven Port Incoterms 2010 , CFR Los Angelas Port Incoterms 2010

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.