güncel yazılar...
Loading...

Incoterms 2010 Rehberi

Incoterms 2010, Türkçe olarak genelde dış ticarette teslim şekilleri olarak kullanılan ticari terimlerin açıklandığı, ICC tarafından yayınlanmış olan kural kitabıdır.

Incoterms, İngilizce "International Commercial Terms" kelimelerinden türetilmiş bir kelimedir. Incoterms'lerin uluslararası ticarette kullanılmaya başlanmalarının temel nedeni standardizasyondur.

Şöyle ki, ICC tarafından Incoterms kuralları yayınlanmadan önce, hemen hemen her ülkenin kullanmakta olduğu ticari terimler birbirinden değişik anlamlar taşımaktaydı.

Örneğin, Almanya'da kullanılan bir ticari termin ifade ettiği anlam ile, benzer bir ticari terimin İngiltere'deki tüccarlar arasındaki anlamı birbirinden önemli farklılıklar göstermekteydi.

Bu farklılıklar ise gelişmekte olan Dünya ticaretinin önünde önemli bir handikap oluşturmaktaydı.

ICC, Uluslararası Ticaret Odası, yapmış olduğu çalışmalar ile yerel olarak ticari terimlerin kullanımını ortadan kaldırmış ve Dünya genelinde geçerli olan ve her yerde aynı anlama gelen ticari terimleri kullanıma almıştır.


Bu yazımda Incoterms 2010 için kullanabileceğiniz bir rehber oluşturmayı amaçlıyorum.

Incoterms Tarihçesi:

Incoterms tarihi temel olarak iki safhaya ayrılabilir.

İlk safha hazırlık aşaması olup, ICC'nin Dünya'nın çeşitli ülkelerinde kullanılmakta olan ticari terimleri anlamak için yapmış olduğu çalışmaları içine alan dönemdir.

İkinci safha ise Incoterms dönemi olarak ele alınabilir. Incoterms dönemi 1936 yılında yayınlanan ilk incoterms kuralları ile başlayan ve 01.Ocak.2011 tarihinde yürürlüğe giren Incoterms 2010 kuralları ile hali hazırda devam eden dönemdir.


Hazırlık Aşaması: 19yy'da yaşanan sanayi devrimi ile beraber, ülkeler arasında yapılan ticaret de artmaya başlamıştır. Dış ticarette yaşanan bu artış, ülkelerin refah düzeyini arttırmanın yanı sıra, pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir.

Dış ticaret işlemlerinde yaşanan en temel sorunlardan birisi de mal alım satımlarında kullanılan teknik terimlerin ülkeden ülkeye farklı anlamlar taşımasıydı. Örneğin, ilk kullanılan teslim şekilleri olan FOB ve CIF'in yorumlanışları Dünya genelinde standart değildi.

Yaşanmakta olan bu düzensizliğin önüne geçmek adına, ICC (International Chamber of Commerce), 1920 yılında 13 ülkeyi kapsayan bir araştırma başlatmıştır. Yapılan bu araştırma neticesinde, 1923 yılında en çok kullanılan 6 teslim şekillerinin derlendiği bir çalışmayı yayınlamıştır. Bu teslim şekilleri günümüzde kullanılan Incoterms’lerin ataları olarak kabul edilebilir.

ICC’nin 1923 yılında yayınlamış olduğu ilk 6 teslim şekli şunlardır : FOB, FAS, FOT, FOR, Free Delivered CIF and C&F.

1928 yılında ise yapılan ikinci bir çalışma ile 30 ülkede kullanılan ticari terimlerin derlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu ön çalışmaların neticesinde, 1936 yılında ilk Incoterms kuralları yayınlanmıştır. Bu tarihten itibaren ise Incoterms dönemine geçilmiştir.

Incoterms Dönemi: İlk Incotermsler Incoterms 1936 versiyonu olarak literatüre geçmiştir. Daha sonra ICC değişik tarihlerde Incotermsleri revize etme gereği duymuştur.
Incotermsler günümüze kadar Incoterms 1936, Incoterms 1953, Incoterms 1967, Incoterms 1976, Incoterms 1980, Incoterms 1990, Incoterms 2000, Incoterms 2010 olmak üzere toplam 8 farklı versiyon ile uygulama alanı bulmuşlardır. Güncel olarak kullanılan Incoterms 2010 kurallarıdır.
Incoterms 2010 Nedir?

ICC'nin hazırlamış olduğu, güncel teslim şekilleri kurallarına Incoterms 2010 denilmektedir. Incoterms 2010, 1.Ocak.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Önemli Not: Kesinlikle Incoterms 2011, Incoterms 2012, Incoterms 2013, Incoterms 2014 veya Incoterms 2015 gibi kurallar söz konusu değildir.
Incoterms 2010 içerisinde toplam 11 adet teslim şekli tanımlanmıştır.


7 adet teslim şekli ise tüm taşıma yöntemlerinde kullanılabilmektedir.
 • EXW Ex Works (Fabrikada Teslim)
 • FCA Free Carrier (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)
 • CPT Carriage Paid To (Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim)
 • CIP Carriage And Insurance Paid To (Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim)
 • DAT Delivered At Terminal (Terminalde Teslim)
 • DAP Delivered At Place (Belirlenen Yerde Teslim)
 • DDP Delivered Duty Paid (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim)
4 adet teslim şekli sadece denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
 • FAS Free Alongside Ship (Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim)
 • FOB Free On Board (Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim)
 • CFR Cost and Freight (Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim)
 • CIF Cost, Insurance and Freight (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim)
Incoterms 2000 ile Incoterms 2010 Arasındaki Farklar Nelerdir?

Incoterms 2010 temel olarak 4 noktada Incoterms 200'den farklılıklar göstermektedir. Bu farklar sırası ile şu şekilde açıklanabilir:
 • Yeni Teslim Şekillerinin İlavesi: Incoterms 2010'a 2 yeni teslim şekli ilave edilmiştir. Yeni eklenen bu teslim şekilleri DAT Delivered At Terminal (Terminalde Teslim) ve DAP Delivered At Place (Belirlenen Yerde Teslim)'dır.
 • Bazı Teslim Şekillerinin Yürürlükten Kaldırılması: Incoterms 2010 ile beraber DAF, DES, DEQ ve DDU yürürlükten kaldırılmıştır. Bu teslim şekillerinin Incoterms 2010 kuralları ile kullanılması mümkün değildir. Ancak Incoterms 2000 kuralları ile kullanılabilirler.
 • Teslim Şekillerinin Sınıflandırılmasının Değiştirilmesi: Incoterms 2010 ile beraber, teslim şekilleri 2 ana grup altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. Incoterms 2010 altında teslim şekilleri, sadece denizyolu taşımacılığında kullanılabilen teslim şekilleri ve tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilen teslim şekilleri olmak üzere 2 ana gruba ayrılmıştır. 
 • Bazı Teslim Şekillerinin Tanımlarında Yapılan Değişiklikler: Özellikle FOB, CFR ve CIF teslim şekillerinde, teslimat yeri olarak tanımlanan "gemi küpeştesi" veya "gemi bordası" terimi kaldırılmış, bunun yerine malların gemiye yüklenmesi ile teslimatın gerçekleşeceği belirtilmiştir. 
Tüm Taşıma Yöntemlerinde Kullanılabilen Teslim Şekilleri

Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 7 adet teslim şekli, tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Dilerseniz yazımın bu bölümünde tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilen teslim şekillerini tek tek inceleyelim.

EXW - Ex Works (Fabrikada Teslim): Ex Works teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Ex Works teslim şekli Türkçe’ye Fabrikada Teslim şeklinde çevrilebilir.

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Ex Works teslim şeklinin açıklamaları kısmında özellikle gümrük işlemleri ile ilgili olarak belirli uyarılarda bulunmaktadır.


Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Ex Works teslim şekli satıcı açısından en az riskli ve en düşük maliyetli olan teslim şekli olarak öne çıkmaktadır.

FCA - Free Carrier (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim): Free carrier teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Free carrier teslim şekli Türkçe’ye Taşıyıcıya Masrafsız Teslim şeklinde çevrilebilir.

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Free carrier teslim şeklinin açıklamaları kısmında, bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki, Free Carrier teslim şekli satıcı açısından en kullanışlı teslim şekilllerinden birisi konumundadır.

FCA teslim, tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Carriage Paid To teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

CPT - Carriage Paid To (Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim): Carriage Paid To teslim şekli Türkçe’ye “Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim” şeklinde çevrilebilir.

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Carriage Paid To teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Carriage Paid To yani CPT teslim, tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

CIP - Carriage And Insurance Paid To (Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim): Carriage and Insurance Paid To teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Carriage and Insurance Paid To teslim şekli Türkçe’ye “Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim” şeklinde çevrilebilir.
ICC, Incoterms 2010 kurallarında Carriage and Insurance Paid To teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Carriage and Insurance Paid To yani CIP teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

DAT - Delivered At Terminal (Terminalde Teslim): Delivered At Terminal teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Delivered At Terminal teslim şekli Türkçe’ye Terminalde Teslim şeklinde çevrilebilir.

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Delivered At Terminal teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Delivered At Terminal yani DAT teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

DAP - Delivered At Place (Belirlenen Yerde Teslim): Delivered At Place teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Delivered At Place teslim şekli Türkçe’ye Belirlenen Yerde Teslim şeklinde çevrilebilir.


ICC, Incoterms 2010 kurallarında Delivered At Place teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Delivered At Place yani DAP teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

DDP - Delivered Duty Paid (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Delivered Duty Paid teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Delivered Duty Paid teslim şekli Türkçe’ye Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim şeklinde çevrilebilir.


ICC, Incoterms 2010 kurallarında Delivered Duty Paid teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Delivered Duty Paid yani DDP teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Sadece Denizyolu Taşımalarında Kullanılabilen Teslim Şekilleri

FAS - Free Alongside Ship (Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim): Free Alongside Ship teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. 

Free Alongside Ship teslim şekli Türkçe’ye Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim şeklinde çevrilebilir.

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Free Alongside Ship teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. 

Free Alongside Ship yani FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

FOB - Free on Board (Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim): Free on Board teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Free on Board teslim şekli Türkçe’ye Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim şeklinde çevrilebilir. 

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Free on Board teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Free on Board yani FOB Gemi Güvertesinde Masrafsız teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

CFR - Cost and Freight (Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim): Cost and Freight teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. 

Cost and Freight teslim şekli Türkçe’ye Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim şeklinde çevrilebilir. 

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Cost and Freight teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. 


Cost and Freight yani CFR Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Cost, Insurance and Freight (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim): Cost Insurance and Freight teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Cost Insurance and Freight teslim şekli Türkçe’ye Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim şeklinde çevrilebilir. 

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Cost Insurance and Freight teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Cost Insurance and Freight yani CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.