güncel yazılar...
Loading...

Forwarder Konşimentosu Örneği

Konteyner taşımacılığında kullanılan konşimentoların, hat konşimentosu (master bill of lading) ve forwarder konşimentosu (house bill of lading) olmak üzere, ikiye ayrıldıklarını daha önce açıklamıştım.

Freight forwarder firmasının kendi matbu formuna, yine kendi firmasının taşıma sözleşmesi koşullarını içerecek şekilde basmış olduğu konşimentoya İngilizce "House Bill of Lading", Türkçe ise "Ara Konşimento" veya "Forwarder Konşimentosu" denilmektedir.

Bugünkü yazımda sizlerle bir freight forwarder konşimentosu örneği paylaşmak istiyorum. Örnek konşimento üzerinden konşimento üzerinde yer alan alanların açıklamaları da yapılmıştır.

forwarder konsimentosu ornegi

Forwarder Konşimentosu Örneği 

Shipper: Yükleyici firma. Yüklemeyi yapıp, malları taşıyıcıya teslim eden firmadır. Genellikle ihracatçı firmaların ismi bu bölüme yazılmaktadır. Yukarıdaki konşimento örneğinde "shipper" bölümüne ihracatçı firmanın adı yazılmıştır.

Consignee: Alıcı firma. Ciro edilebilir olarak düzenlenen konşimentolar emre düzenlenmelidir. Yukarıdaki konşimento, "to order" olarak yani yükleyicinin emrine düzenlenmiştir. Yükleyici firma, konşimentoyu gerekli şekilde ciro etmelidir.

Notify Party: İhbar adresi. Mallar boşaltma limanına vardığında, hangi firmanın, nakliyeci tarafından varış ihbarı ile uyarılması gerektiği, "notify" bölümüne yazılmaktadır. Nakliyeciler, hem alıcıları hem de ihbar adresinde belirtilen firmaları, malların varışı ile ilgili olarak bilgilendirmektedirler. Akreditifli işlemlerde, "notify party" genellikle akreditifi açan amir firma olmaktadır. Diğer ödeme yöntemlerinde ise, ithalatçı firmaların gümrük işlemlerini yapan lojistik şirketleri "notify party" bölümüne yazılmaktadır. Bazı durumlarda ise, "notify party" ile "consignee" aynı firma olmaktadır. (the same as consignee)

Bill of Lading No: Konşimento numarası. Konşimentonun ve yüklemeye ait malların takip edilmesi amacıyla konşimentoya yazılmaktadır.

Port of Loading: Yükleme limanı. Malların hangi limandan yüklendiğini göstermektedir.

Port of Discharge: Boşaltma limanı. Malların hangi limanda gemiden boşaltıldığını göstermektedir.

Vessel: Gemi adı. Malların hangi gemi ile taşındığı gösterilmektedir.

Voyage Number: Sefer numarası.

For delivery, please apply to: Malları teslim almak için başvurulması gereken nakliyeci acentasını göstermektedir. Pek çok akreditifli işlemde, amir bankalar nakliyecinin boşaltma limanındaki acentasının tüm iletişim bilgileri ile beraber konşimentoya yazılmasını şart koşmaktadırlar.

Number of Packages and Description of Goods: Kap adedi ve malların tanımı. Malların kaç adet ambalajdan oluştuğu bu bölüme yazılır. Ayrıca mallara ilişkin genel bir açıklama da bu bölümde yapılmaktadır. Bazı durumlarda ise malların gtip numaralarının "HS Code" adı altında bu bölüme yazıldığı görülmektedir. Ayrıca konteyner numarası ve mühür numarası da bu bölüme yazılabilmektedir.

Gross Weight: Brüt ağırlık. Uluslararası yüklemelerde brüt ağırlık, ürün ve ambalaj ağırlığını göstermektedir. Malların brüt ağırlığına ait değer konşimentoya doğru biçimde yazılmalıdır. Burada yapılan hatalar neticesinde, gemilerin sefer güvenlikleri tehlikeye girmektedir.

Freight Paybale at: Navlunun hangi firma tarafından ödeneceği bu bölümde açıklanır. "Freight Prepaid" ibaresi navlun bedelinin ihracatçı tarafından ödeneceğini, "Freight Collect" ibaresi ise navlunun ithalatçı tarafından ödeneceğini göstermektedir.

Number of Originals Bills of Lading: Konşimentonun kaç orjinal olarak olarak basıldığı bu bölümde açıklanmaktadır. Genel kural olarak, konşimentolar 3 orjinal / kopya olarak, tam takım şeklinde basılmaktadır.

Date and Place of Issue: Basım yeri ve tarihi.

Signed as Carrier: Konşimentonun, bir forwarder konşimentosu olduğunun en önemli göstergelerinden birisi de imzanın "as carrier" olarak atılmış olmasıdır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.