güncel yazılar...
Loading...

Delivered At Terminal - DAT Nedir?

Delivered At Terminal, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Terminalde Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise DAT'dır.

Delivered At Delivered At Terminal (DAT) teslim şeklinde teslimat alıcının ülkesinde yer alan herhangi bir terminalde gerçekleştirilmektedir. Satıcı, malları taşıma aracından tahliye edip, belirlenen terminalde alıcının emrine hazır bulundurmakla, teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.  Malların tesliminden sonra hasar ve kayıp riski alıcıya geçmektedir.

DAT teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere DAT - Delivered At Terminal teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

DAT - Delivered At Terminal Nedir?

DAT, Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye, "Terminalde Teslim" olarak çevrilebilmektedir.

DAT - Terminalde Teslim'in Özellikleri Nelerdir?

 • DAT teslim şeklinde, ihracatçı, malları ithalatçıya ithalatçının ülkesinde yer alan herhangi bir terminalde teslim etmektedir. Terminaller kullanılan taşıma yöntemine göre değişmekle beraber, Incoterms 2010 kurallarına göre konteyner terminali, havayolu kargo terminali, tır terminali hatta ve hatta iskele, antrepo veya hublar olabilmektedir.
 • Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, terminaller genellikle alıcının ülkesindeki gümrük işlemlerinin yapılmasından bir adım önce yer almaktadırlar. Örneğin, Atatürk Havalimanın'da yer alan kargo terminali içerisindeki antrepolar, ithalat için gelen havayolu yüklerinin indirilmiş olduğu noktalardır. Bu noktadan itibaren, havaalanında bulunan gümrüklerden malların ithalat işlemleri yapılmaktadır.
 • Malların taşıma aracından boşaltılması ihracatçının sorumluluğundadır. (DAP teslimde ise bunun tersi geçerlidir.)
 • DAT teslim şeklinde, ihracat gümrük işlemlerini ihracatçı, ithalat gümrük işlemlerini ise ithalatçı yapar.
 • İthalat gümrük vergilerini ithalatçı öder.
 • DAT teslim şekli ilk defa INCOTERMS 2010 ile kullanılmaya başlayan 2 teslim şeklinden birisidir. (diğeri DAP). 

DAT - Terminalde Teslimde Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Satıcı, satış sözleşmesi kapsamına uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı, ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı, taşıma acentası ile anlaşmaya vararak teslimat adresine kadar sürecek uluslararası taşıma için navlun bedelini öder.
 • Satıcının mallara ilişkin teslim görevi, malları taşıma aracından tahliye edilip, varış terminalinde alıcının emrine hazır bulundurmakla beraber sona ermektedir. 
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirmektir.
 • Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya gönderir.

DAT - Terminalde Teslimde Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Alıcının ilk sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemekle başlamaktadır.
 • İthalat işlemlerini yapmak, gümrük başvurularını düzenlemek ve gümrük işlemleri sırasında oluşan vergi ve harçları ödemek DAT ödeme şeklinde alıcıya aittir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.