güncel yazılar...
Loading...

Clean on Board Bill of Lading Nedir?

Clean on board, özellikle akreditifli ödemelerde, amir bankaların (issuing bank) akreditif altında ibraz edilmesini talep etmiş oldukları konşimentolarda yer almasını istedikleri yükleme kaydını tanımlamak için kullanmış oldukları bir terimdir.

"Shipped on Board Nedir?" başlıklı yazımda da belirtmiş olduğum gibi, akreditif kurallarına göre "clean on board" kaydı taşıyan bir konşimento ile "shipped on board" kaydı taşıyan bir konşimento arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Peki, eğer akreditif kurallarına göre "clean on board" ile "shipped on board" kaydı arasında herhangi bir fark yoksa, neden bankalar halen sürekli clean on board kayıtlı konşimento ibrazı talep etmektedirler?


Bugünkü yazımda, akreditif metinlerinde sıkça kullanılan bir tabir olan "clean on board" yükleme kaydını, güncel akreditif kuralları çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.

Akreditif Metinlerinde Geçen Yükleme Kayıtları Örnekleri

Aşağıda, bazı akreditif metinlerinde geçen yükleme kayıtları örneklerine yer verilmiştir.
  1. Full set of original clean on board ocean bills of lading made out to the order of Bank of Baroda, marked freight to be collected and notify applicant indicating this documentary credit number and name, address, telephone no of the carrying vessels agent at the port of discharge.
  2. Full set of 'clean on board' Marine House Bill of Lading issued by applicant's forwarder M/s. Transocean Shipping Intl Transport and Foreign Trade Co. Ltd. , Turkey, Tel:+90 216 455 2727, issued to the order of Banque Saudi Fransi, Alkhobar, marked 'freight collect' and notify applicant, evidencing shipment from any port in Turkey to Dammam Port, Saudi Arabia. The B/L must show the name, address and telephone number of shipping agent at the port of discharge. 
  3. Full set signed clean on board Ocean Bills of Lading made out to order and blank endorsed, marked 'freight prepaid' and clause notify Bank of Baroda, Station Road, Anand, Gujarat, India  indicating letter of credit no.IMPLC0005612 dated 13.October 2014. 
Yukarıdaki metinler incelendiğinde, tüm akreditiflerde "clean on board" kayıtlı konşimentolar talep edilmiş olduğu görülmekte iken, 1. ve 3. maddede hat konşimentosu, 2. maddede ise forwarder konşimentosu, herhangi UCP 600 maddesinin İPTAL edildiğine dair bir ibare söz konusu değildir.

Bu durumda akreditif kuralları uygulama alanı bulacaktır.

Konu ile ilgili olan, UCP 600'ün 27. maddesi şu şekildedir: "Bir banka sadece temiz bir tasıma belgesini kabul edecektir. Temiz bir tasıma belgesi malların veya malların ambalajının kusurlu bir durumunu açıkça ifade eden bir ibare veya kayıt taşımayan bir belgedir. Bir akreditif bir taşıma belgesinin “clean on board” olması şartını içerse bile “clean” sözcüğünün bir taşıma belgesinde gözükmesi gerekmez."

Yukarıdaki ilgili akreditif kuralı gayet açıktır. Bankalar, UCP 600'ün 27. maddesini İPTAL etmedikleri sürece, "clean on board" kaydı taşıyan konşimento taleplerinin karşılanmadığı iddiasını sadece konşimentoda "clean" ibaresi olmamasına dayandıramazlar.

Akreditif kurallarına göre, temiz konşimento, malların veya malların ambalajının kusurlu bir durumunu açıkça ifade eden bir ibare veya kayıt taşımayan tüm konşimentoları kapsayacak şekilde geniş bir kümeyi kapsamaktadır.

Konu ile ilgili olarak ISBP 745'de daha detaylı açıklamalar mevcuttur. ISBP 745 içerisinde konu ile ilgili kısımların İngilizce versiyonu aşağıda bilginize sunulmuştur.
Clean bill of ladingE20)
A bill of lading is not to include a clause or clauses that expressly declare a defective condition of the goods
or their packaging.
For example:
a. A clause on a bill of lading such as “packaging is not sufficient for the sea journey” or words of
similar effect is an example of a clause expressly declaring a defective condition of the packaging.
b. A clause on a bill of lading such as “packaging may not be sufficient for the sea journey” or words
of similar effect does not expressly declare a defective condition of the packaging.
E21)
a. It is not necessary for the word “clean” to appear on a bill of lading even when the credit requires a
bill of lading to be marked “clean on board” or “clean”.
b. Deletion of the word “clean” on a bill of lading does not expressly declare a defective condition of
the goods or their packaging.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.