güncel yazılar...
Loading...

CPT-Carriage Paid To Nedir?

Carriage Paid to, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Kısaltılmış biçimi CPT'dir.

CPT, yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılan teslim şekillerine göre, nispeten esnek bir teslim şekli olarak görülebilir. Satıcıların ana nakliyeyi ödediği ama sigorta ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı, hemen tüm dış ticaret işlemlerinde kullanılabilmektedir.

Incoterms 2010 kurallarına göre, CPT teslim şekli tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Bu demek oluyor ki, CPT teslim karayolu taşımalarında, havayolu taşımalarında, denizyolu taşımalarında,demiryolu taşımalarında ve hatta multimodal taşımalarda kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda, CPT teslim şeklinde ihracatçının ve ithalatçının sorumluluklarını, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlayıp; çeşitli örnekler vererek söz konusu teslim şeklini sizlere açıklamaya çalışacağım.

CPT - Carriage Paid To Nedir?

CPT, Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye, "Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" olarak çevrilebilmektedir.

CPT Teslim Şeklinin Başlıca Özellikleri Nelerdir?
 • CPT teslim şeklinde, ihracat gümrük işlemlerini ihracatçı firma yapar. İhracat ile ilgili tüm izinleri almak, ihracat vergi ve harçlarını ödemek ihracatçının sorumluluğundadır.
 • CPT teslim şeklinde, satıcı malları kendi belirleyeceği taşıyıcıya teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır. Ayrıca satıcı, alıcı ile anlaşılmış noktaya kadar yapılacak olan taşımanın bedelini de ödemek zorundadır. Taşıyıcının seçimi, taşıma sözleşmesinin yapılması ve varış noktasına kadar navlunun ödenmesi satıcının gerçekleştirmesi gereken sorumluluklardır. 
Önemli Not: CPT teslim şeklinde risk ile navlun ödemesinin yapılacağı yerler farklıdır. Örneğin, Trabzon'dan Cezayir'e makina ihraç eden bir firma 1x40ft'lik konteyner ile yükleme yapacaktır. Yapılan satış sözleşmesinde CPT teslim şekli kullanılmış olup, yükleme limanı olarak Trabzon Limanı seçilmiş iken, boşaltma limanı olarak da Cezayir'in Oran Limanı tespit edilmiştir. İhracatçı firma Trabzon Limanın'daki konteyner terminalinde malları taşıyıcıya teslim etmekle, Incoterms 2010 kurallarına göre teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır. Fakat ihracatçı Oran Limanına kadarlık taşımanın bedelini ödemekle yükümlüdür. Dolayısı ile CPT teslimde, riskin satıcıdan alıcıya geçtiği nokta (Türkiye'deki Trabzon Limanın'da bulunan konteyner terminali), taşıma bedelinin ödendiği nokta (Cezayir'deki Oran Limanı) olmak üzere 2 farklı yer bulunmaktadır. CPT teslim şeklinde, yalnızca navlunun nereye kadar ödendiği gösterildiği için çoğu kullanıcı ihracatçının riskinin de bu noktaya kadar devam ettiğini sanmaktadır.
CPT Teslimde İhracatçının Sorumlulukları Nelerdir:
 • Satıcı, satış sözleşmesi kapsamına uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı, ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı, taşıma acentası ile anlaşmaya vararak varış yerine kadar olan navlun bedelini öder.
 • Satıcının teslim görevi malların taşıyıcıya teslim edilmesi ile beraber son bulur. Bu noktadan itibaren navlun ödemesi hariç tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır.
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirmektir.
 • Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya gönderir.
CPT Teslimde İthalatçının Sorumlulukları Nelerdir:
 • Alıcının ilk sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemekle başlamaktadır.
 • İthalat işlemlerini yapmak, gümrük belgelerini düzenlemek ve gümrük işlemleri sırasında oluşan vergi ve harçları ödemek CPT teslim şeklinde alıcıya aittir. 
 • Alıcı, eğer taşıma sözleşmesinde varış noktasında boşaltma masrafları ve liman ücretleri kendi üzerine gözüküyorsa bu masrafları ödeyip gecikmeksizin malı teslim almalıdır. 
 • Taşıma boyunca malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek alıcının sorumluluğu altındadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.