güncel yazılar...
Loading...

Ex Works - EXW Nedir?

Ex Works, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Ticari İşletmede Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise EXW'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, malları kendi fabrikasında veya deposunda ihracat gümrükleme işlemleri yapılmamış ve taşıma aracına yüklenmemiş şekilde alıcıya teslim etmektedir.

EXW, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde, satıcıya en az sorumluluk yükleyen ticari terimdir.

EXW teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Söz konusu ticari terim, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve hatta multimodal taşımalarda kullanılabilir.
Bugün sizlere kısaca EXW teslim şeklinin tanımını yaptıktan sonra, ihracatçı ve ithalatçı açısından bu ticari terimin sorumluluklarını sizlere açıklamaya çalışacağım.

Ex Works (EXW) Nedir? 

Ex Works, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. EXW satışlarda, ihracatçı kendi fabrikasında veya deposunda malları ithalatçının emrine hazır bulundurmak ile teslim yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

İhracatçı gelen taşıma aracına ürünlerin yüklemesini yapmamaktadır.

Ayrıca, Ex Works teslimde, hem ihracat gümrük işlemleri hem de ithalat gümrük işlemleri alıcı tarafından yapılmaktadır. Oysa bu durum bazı ülkelerin mevzuatları açısından sorun yaratabilmektedir. Örneğin, Türkiye Gümrük Mevzuatı'na göre ihracat gümrük işlemleri Türkiye'de yerleşik bir firma tarafından yapılmalıdır.
Önemli Not: Pek çok işlemde, ihracatçı firmalar bilmeden Ex Works yerine FCA (Free Carrier) teslim şeklini kullanmaktadırlar. Konu ile daha detaylı bilgiye "EXW ve FCA Teslim Arasındaki Farklar Nelerdir?" başlıklı yazımdan ulaşabilirsiniz.

EXW (Ex Works) Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

  • İhracatçı sözleşmede belirlenen şartlara uygun emtiayı hazırlayarak sözleşmede belirtilen tarih veya süre içerisinde yine sözleşmede belirtilen noktada (Fabrikasında, deposunda ...) ürünleri ithalatçının emrine hazır bulundurur. Ürünlerin sevk edilmeye hazır olduğunu ithalatçıya bildirir.
  • Alıcının talebi üzerine, ithalatçının ihracat ile ilgili belgeleri temin edebilmesi için yardımcı olabilir.
  • İthalatçının talep etmesi üzerine, tüm masraf ve risk ithalatçıya ait olmak şartı ile ihracat lisansı veya benzeri bir resmi belgenin temini için ithalatçıya yardımcı olabilir.

EXW (Ex Works) Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

  • Satış sözleşmesinin koşullarında saptandığı üzere mal bedelini öder.
  • Oluşabilecek bütün masraflar ve riskler kendi üzerinde olmak koşulu ile ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan ve olabilecek bütün gümrük belgelerini ve ticarî belgeleri düzenler.
  • Ürünlerin ihracat ve ithalat işlemleri ile ilgili gümrük süreçlerini organize etmek ve oluşacak gümrük vergilerini ödemek alıcının sorumlulukları arasındadır. 
  • Ürünleri ihracatçının işletmesinde veya tespit edilen noktada teslim aldıktan sonra ürünlerle ilgili bütün riskler ve masraflar ithalatçının sorumluluğuna geçmektedir.
  • Malların nakliyesi için taşıma acentası ile anlaşmak ve navlun bedelini ödemek de alıcının sorumluluğundadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.