güncel yazılar...
Loading...

Cost and Freight - CFR Nedir?

Cost and Freight, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Mal Bedeli ve Navlun" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise CFR'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, kendisinin tespit etmiş olduğu gemiye malları yüklemekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra, ihracatçı boşaltma limanına kadar sürecek ana taşımaya ait navlun bedelini de ödemek zorundadır.

CFR teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
Önemli Uyarı: CPT, CIP, CFR or CIF teslim şekillerinde, satıcılar teslimat görevlerini malları taşımayı yapacak taşıyıcıya teslim ettiklerinde sona ermektedir. Pek çok uygulayıcı ise boşaltma limanına kadar ihracatçının sorumluluğunun devam ettiğini düşünmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere CFR - Cost and Freight teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.
CFR - Cost and Freight Nedir?

CFR, Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye, "Mal Bedeli ve Navlun" olarak çevrilebilmektedir.

CFR-Mal Bedeli ve Navlun Teslim Şeklinin Özellikleri Nelerdir?
 • CFR teslim şeklinde satıcı malları önceden üzerinde anlaşılan limanda satıcının tespit edeceği gemiye yüklemesi ile beraber teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır.
 • Taşıyıcının seçimi, taşıma sözleşmesinin yapılması ve boşaltma limanına kadar navlunun ödenmesi satıcının gerçekleştirmesi gereken sorumluluklardır. 
 • Sadece deniz yolu ile yapılan yüklemelerde CFR teslim şekli kullanılabilmektedir.
CFR-Mal Bedeli ve Navlun Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?
 • Satıcı satış sözleşmesi kapsamına uygun olarak malları hazırlar.
 • Satıcı ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar oluşan giderleri karşılar.
 • Satıcı taşıma acentası ile anlaşmaya vararak varış limanına kadar olan navlun bedelini öder.
 • Satıcının mallara ilişkin teslim görevi malların gemiye yüklenmesi ile beraber sona ermektedir. Bu noktadan itibaren navlun haricinde meydana gelebilecek tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır.
 • Satıcının bir diğer yükümlülüğü de yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirmektir.
 • Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri ödeme şeklini de dikkate alarak alıcıya gönderir.
CFR-Mal Bedeli ve Navlun Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?
 • Alıcının ilk sorumluluğu tüm diğer teslim şekillerinde olduğu gibi satış sözleşmesi maddelerine uygun olarak mal bedelini ödemekle başlamaktadır.
 • İthalat işlemlerini yapmak, gümrük belgelerini düzenlemek ve gümrük işlemleri sırasında oluşan vergi ve harçları ödemek CFR ödeme şeklinde alıya aittir.
 • Alıcı, eğer taşıma sözleşmesinde varış limanındaki boşaltma masrafları ve liman ücretleri kendi üzerine gözüküyorsa bu masrafları ödeyip gecikmeksizin malı boşaltmalıdır. 
 • Taşıma boyunca malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek alıcının sorumluluğu altındadır.
CFR Dammam Port Incoterms 2010 , CFR Hamburg Port Incoterms 2010, CFR Antwerp Port Incoterms 2010 , CFR Newark Port Incoterms 2010

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.