güncel yazılar...
Loading...

Ticaret Odası Tasdikli Ticari Fatura Örneği

Commercial invoice, ticari fatura, hemen hemen tüm dış ticaret işlemlerinde kullanılan dökümanlardan birisidir. Çoğu zaman, ihracatçı tarafından düzenlenip imzalanan ticari faturalar ithalat işlemleri için yeterli olmaktadır.

Fakat, bazı ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ticari faturaların ihracatçı firma tarafından imzalanması ile yetinilmeyip, aynı zamanda ticaret odası tarafından da tasdik edilmesi talep edilmektedir.

Bu uygulama özellikle orta doğuda yer alan bazı ülkelerde halihazırda geçerliliğini korumaktadır.


Bugünkü yazımda, özellikle Körfez ülkelerine yapılan akreditifli ihracatlarda talep edilen ticaret odası tasdikli ticari fatura üzerinde durup, konuyu örnek uygulama üzerinden açıklamaya çalışacağım.


Ticari Faturalara Neden Ticaret Odası Tasdiki İstenilmektedir?

Dış ticareti yerel ticari faaliyetlerden ayıran en önemli farklılıklardan birisi, hiç kuşkusuz dış ticaretin birbirinden çok farklı ülkeler arasında yapılmasıdır. Bugün, Anodolu'nun her hangi bir şehrinde yerleşik, 5-10 milyon dolarlık ihracat yapan bir KOBİ ortalama 20-25 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.

İhracat yapılan her bir farklı ülke, değişik kültür, değişik mevzuat anlamına gelmektedir. Aslında, bir ülkede yerleşik iş kültürünün mevzuat üzerine de etkisi olduğunca büyük olmaktadır.

Örneğin, ABD'de yer alan yerleşik iş kültürü beyan esasına dayanmakta, devlet firmaların vermiş oldukları beyanlara güvenmektedir. Her hangi bir uygunsuzluk olması durumunda yasal incelemeler söz konusu firma üzerine en sert biçimde uygulanmaktadır. Bunu bilen şahıslar ve firmalar ise kesinlikle beyanlarında uygunsuzluk yapmamakta, olabildiğince yasalara uymaktadırlar.

Az gelişmiş ülkelerde ise durum tam tersinedir. Gümrük vergilerinin olabildiğince yüksek olduğu bu ülkelerde, ithalatçılar daha az ithalat gümrük vergisi ödemek için ihracatçılar ile anlaşmakta, muvazaalı ticari faturalar düzenletmektedirler. Bu tip ülkelerin devletleri de yaşananları bildiği için önlem almaya çalışmaktadır.

Bazı ülkelerin, düşük mal bedeli beyan ederek yapılan usulsüzlüklere karşı, almış oldukları önlemler temel olarak 3 ana grup altında incelenebilir:
  • Ticari faturanın konsolosluk onayına tabii tutulması: Örneğin, Yemen Arap Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlarda bu uygulama karşımıza çıkmaktadır. Daha önceleri, 1990'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlangıcında ise Suudi Arabistan, Mısır, Libya gibi ülkeler de bu tip konsolosluk tasdiki aramaktaydılar. Son yıllarda yaşanan uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi çalışmaları neticesinde, pek çok ülke ticari faturalarda aranan konsolosluk onayı uygulamasından vazgeçmiş durumdadır. Eğer siz de Arap ülkelerine ihracat yapıyor iseniz, yükleme öncesinde müşterinizin konsolosluk onayı talep edip etmediğini mutlaka teyit ediniz.
  • Ticari faturanın ticaret odası onayına tabii tutulması: Umman, bazı ürünler için Suudi Arabistan, Ürdün (bazı durumlarda hem ticaret odası onayı hem de konsolosluk tasdiki istemektedir) gibi ülkeler İngilizce Fatura'ya ticaret odası onayı aramaktadırlar. Eğer siz de Arap ülkelerine ihracat yapıyor iseniz, yükleme öncesinde müşterinizin ticaret odası onayı talep edip etmediğini mutlaka teyit ediniz.
  • Zorunlu yükleme öncesi gözetim uygulaması: Bazı ülkeler, hem ithal edecekleri ürünlerin kalitesinden emin olmak için, hem de gümrük vergisi kayıplarını engellemek amacıyla zorunlu yükleme öncesi gözetim (pre-shipment inspection) uygulaması yapmaktadırlar. Diğer yöntemlere nazaran en güvenilir yol bu üçüncü seçenek olmaktadır.
Ticari faturanın Ticaret Odası Onayına Tabii Tutulması: 

Ticari faturalar, genellikle menşe şehadetnamesine onay veren ticaret odası tarafından tasdiklenmektedirler. Faturaya tasdik verecek ticaret odasında, ihracatçı firmanın kaydı olması beklenmektedir.
Önemli Not: Ticaret odası esasen vermiş olduğu tasdik ile, ticari fatura muhteviyatının doğruluğunu değil de, faturaya atılan imzanın gerçekliğini onaylamaktadır.
Ticaret Odası Tasdikli Ticari Fatura Örneği:

Aşağıdaki grafikte, ticaret odası tarafından onay verilmiş bir ticari fatura örneği (commercial invoice certified by chamber of commerce sample) yer almaktadır. Örnek faturada yer alan Çalışkan Makina Ltd. Şti., benim kurgulamış olduğum hayali bir şirkettir. 

Antakya'sa kurulmuş, üretici ihracatçı firma olan Çalışkan Makina Ltd. Şti., Cezayir'e yapmış olduğu ihracatta müşterisinin talebi üzerine, düzenlemiş olduğu ticari faturaya (commercial invoice) Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tasdiği almıştır.

Akreditifli Ödemelerde Faturalarda Ticaret Odası Onayı Nasıl İstenilmektedir?

Akreditifli işlemlerde, amir bankalar faturalarda ticaret odası onayını çoğunlukla 46A-Documents Required (Gerekli Belgeler) maddesi altında talep etmektedirler. Bazı durumlarda ise, söz konusu talebin 47A-Additional Conditions (İlave Şartlar) bölümünde istenildiği görülmektedir.
Örnek Akreditif Metni:46A/DOCUMENTS REQUIRED1)Manually signed commercial invoices in 3 (sets/folds), original certified by chamber of commerce, invoices should show the break down in the value as following: FOB value: commercial invoice must indicate the country of origin has been mentioned/printed on each and every package.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.