güncel yazılar...
Loading...

Certified Invoice Nedir?

Certified Invoice, Türkçe'ye "Ticaret Odası Tarafından Tasdik Edilmiş Fatura" olarak çevrilebilir.

Certified invoice veya certified commercial invoice, dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir belgedir. İhracat operasyon işlemleri aşamasında düzenlenen ve çoğunlukla İngilizce hazırlanan, ticari faturanın (commercial invoice), ticaret odası tarafından kaşelenip, imzalanması ile elde edilmektedir.

Ticaret odasınca onaylanmış fatura, özellikle Arap ülkelerine yapılan ihracatlarda, ithalat yapılan ülkenin mevzuatına göre düzenlenmektedir. 

Zaman içerisinde, bu tip faturaların düzenlenmesi gereken ülkeler ve ürünler değiştiği için, ihracat işlemlerinde uygulanması gereken en güvenilir yol, ithalatçı firmadan yükleme öncesinde söz konusu şekilde faturaya ihtiyaç duyup duymadığının öğrenilmesi olacaktır.

Eğer akreditifli ödeme ile çalışılıyor ise, zaten akreditif metninde faturanın her hangi bir onaya tabii tutulup tutulmayacağı belirtileceği için müşteriye sormaksızın akreditif metnindeki yönergelerin izlenmesi yeterli olacaktır.


Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve örnek ticaret odası tasdikli faturaya buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.